Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Współpraca międzynarodowa > ICN

ICN

Międzynarodowa Sieć Konkurencji (ang. International Competition Network – ICN) została utworzona w październiku 2001 roku w Nowym Jorku podczas corocznej konferencji do spraw konkurencji organizowanej przez Fordham Corporate Law Institute. Jej głównym celem jest stymulowanie praktycznych działań mających na celu efektywniejsze kreowanie i egzekwowanie prawa antymonopolowego o wymiarze międzynarodowym. Sieć ma też za zadanie służyć jako forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk i sposobów walki z niedozwolonymi zachowaniami przedsiębiorców przez instytucje i organy ds. ochrony konkurencji państw członkowskich. Jako organizacja o zasięgu światowym, Sieć gwarantuje kompleksowe, globalne podejście do zagadnień ochrony konkurencji, niezależnie od różnic dzielących ustawodawstwa poszczególnych krajów. Jest to niezwykle istotne w kontekście globalizacji i rozwoju światowej gospodarki, które powodują, że zagrożenia konkurencji wykraczają poza granice poszczególnych państw, a walka z nimi wymaga współpracy poszczególnych rządów. ICN jest jedyną tego typu organizacją o zasięgu światowym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został członkiem ICN w listopadzie 2001 roku. Pracownicy UOKiK uczestniczą w pracach pięciu grup roboczych:

1) grupa robocza ds. karteli (ang. Cartels Working Group)
Działalność grupy zorganizowana jest w dwóch podgrupach: ogólnych ram i zasad walki z kartelami oraz technik egzekwowania prawa. Uczestnicy grupy skupiają swoją uwagę na podstawowych elementach wykrywania, prowadzenia postępowań i karania najcięższych naruszeń konkurencji, jakimi są niedozwolone porozumienia.

2) grupa robocza ds. koncentracji (ang. Merger Working Group)
Misją grupy jest promowanie najlepszych praktyk przy projektowaniu i wdrażaniu ram prawnych w zakresie kontroli koncentracji. Celem prac jest znalezienie najlepszego mechanizmu, który pozwoli na uproszczenie procedury w sprawach koncentracji, tj. obniży koszty i skróci czas, jednocześnie pozostając maksymalnie skutecznym.

3) grupa robocza ds. jednostronnych zachowań przedsiębiorców (ang. Unilateral Working Group)
Grupa powstała w celu analizy wyzwań i problemów spotykanych przez organy antymonopolowe przy prowadzeniu postępowań w sprawach nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców oraz wymiany informacji odnośnie nowych skutecznych rozwiązań prawnych.

4) grupa robocza ds. promowania konkurencji (ang. Advocacy Working Group)
Grupa ma na celu opracowanie praktycznych narzędzi i wytycznych w celu ulepszania działań skierowanych na promowanie ochrony konkurencji. W ramach grupy uczestnicy wymieniają się również najlepszymi praktykami z zakresu badań rynku.

5) grupa robocza ds. wdrażania polityki konkurencji (ang. Competition Implementation Working Group)

Działalność grupy koncentruje się na opracowywaniu dokumentów wskazujących metody zwiększania skuteczności działań organów antymonopolowych oraz na wymianie dobrych praktyk z zakresu implementacji polityki ochrony konkurencji, w szczególności w gospodarkach młodych lub przechodzących transformację.

Pliki do pobrania

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości