Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Sprawozdawczość > Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Informacje podstawowe

Podmioty udzielające pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzielonej pomocy publicznej.

Zgodnie z § 2. ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRiMP (Dz. U. z 2018 r. poz. 712) sprawozdania albo informacje o nieudzieleniu pomocy przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP:

 1. organy administracji publicznej oraz podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane,
 2. przedsiębiorcy publiczni w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662),
 3. inne podmioty.
  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Procedura przystąpienia do aplikacji SHRIMP i aktualizacja danych

  1. Pobierz  formularz zgłoszeniowy
  2. Po jego dokładnym i kompletnym wypełnieniu (Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego) wyślij go niezwłocznie na adres:

   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
   00-950 Warszawa

   Plac Powstańców Warszawy 1
  3. Login i hasło dostępu do aplikacji SHRiMP zostaną przesłane w ciągu 40 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
  4. Następnie pobierz z niniejszej strony  „Instrukcję użytkowania aplikacji SHRiMP”, w której opisano, m. in. zasady dostępu do aplikacji SHRIMP kilku pracowników
  5. Wykonaj wszystkie procedury opisane w Instrukcji, które dotyczą instalacji aplikacji SHRiMP

  W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zgłoszonych we wniosku należy pobrać, wypełnić i przesłać na powyższy adres formularz aktualizacyjny.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Pliki pomocne przy sporządzaniu sprawozdań i instrukcje

  Rozporządzenia sprawozdawcze

  Instrukcje

  Wykazy

  Pomocnicze formularze

   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Praca z aplikacją SHRIMP - najczęstsze problemy i ich rozwiązania

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Kontakt do administratorów aplikacji SHRiMP

  1. Informacje o sprawozdawczości dla jednostek takich jak:

  • przedsiębiorcy publiczni,
  • beneficjenci programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych
  • beneficjenci Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • beneficjenci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  telefon: 22 32 32 520 (w godz. 11.00-15.00 w dni robocze).

   

  2. Wyjaśnienia merytoryczne dla podmiotów realizujących regionalne programy operacyjne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej są dostępne pod nr tel. 22 32 32 420 (w godz. 10:00-13:00).

  3. Informacje o sprawozdawczości dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów im podległych lub przez nich nadzorowanych (jednostki organizacyjne takie jak: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, itp., które stanowią integralną organizacyjnie część jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdają za ich pośrednictwem lub w ich imieniu) z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i opolskiego
  • organów administracji rządowej oraz podmiotów im podległych lub przez nie nadzorowanych z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i opolskiego oraz
  • Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Zarządcy Rozliczeń S.A.,
  • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

  telefon 22 32 32 519 (w godz. 11.00-15.00 w dni robocze).

   

  4. Informacje o sprawozdawczości dla:

  - jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów im podległych lub przez nich nadzorowanych (jednostki organizacyjne takie jak: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, itp., które stanowią integralną organizacyjnie część jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdają za ich pośrednictwem lub w ich imieniu) z województw: podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego

  - organów administracji rządowej oraz podmiotów im podległych lub przez nie nadzorowanych z województw: podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego

  telefon 22 32 32 419 (w godz. 11.00-15.00 w dni robocze).

  Pytania można również wysyłać na adres e-mail: [SCODE]c2hyaW1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE].

   

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości