Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Aktualności

Debata w UOKiK - Konkurencja w przetargach

< poprzedni | następny > 11.09.2013

Debata w UOKiK - Konkurencja w przetargach

Stworzenie specjalnego formularza ułatwiającego zgłoszenie podejrzenia naruszenia prawa, wydłużenie przedawnienia w sprawach zakazanych porozumień z roku do pięciu lat – to przykłady zmian, które ułatwią wykrywanie zmów przetargowych. Jak usprawnić system zamówień publicznych, zastanawiali się uczestnicy debaty organizowanej przez UOKiK

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes UOKiK

Zobacz zapis wideo z debaty

Wybór oferty przez instytucje państwowe i samorządowe w trybie przetargu powinno gwarantować racjonalne wydawanie środków publicznych. Czy tak rzeczywiście jest w Polsce? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przyjrzeć się systemowi zamówień publicznych i przedstawić propozycje zmian, które przyczynia się do efektywniejszego wydawania pieniędzy podatników. Swoje postulaty przedstawił w specjalnym raporcie na ten temat  oraz podczas debaty  pt. Konkurencja na rynku zamówień publicznych, która odbyła się 10 września br. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, reprezentanci przedsiębiorców oraz podmiotów udzielających zamówień. – Skuteczne wydatkowanie środków publicznych w dużej mierze zależy od zapewnienia konkurencyjnych warunków funkcjonowania uczestników tego systemu. Mechanizmy konkurencji umożliwiają bowiem nabycie określonych produktów lub usług po najlepszej cenie i w najwyższej jakości. Dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie maksymalnej konkurencyjności procesu przetargowego oraz ochrona tego systemu przed występowaniem zmów – powiedziała podczas otwarcia spotkania Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Wykrywanie zmów przetargowych

Zdaniem Urzędu zwiększenie skuteczności wykrywania zmów przetargowych jest  możliwe dzięki wydłużeniu okresu przedawnienia porozumienia ograniczającego konkurencję. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, polski organ antymonopolowy nie może wszcząć postępowania, jeżeli upłynął co najmniej rok od czasu kiedy przedsiębiorca zaprzestał stosowania praktyki. W przypadku uczestników postępowania przetargowego za moment zaniechania praktyki uznaje się etap kończący procedurę przetargową, czyli zawarcie umowy z wykonawcą. Rada Ministrów przyjęła w lipcu projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który zakłada wydłużenie tego okresu do pięciu lat. Dzięki temu możliwe będzie zajęcie się przez UOKiK większą ilością spraw.

Pobierz: Wzorzec zawiadomienia o podejrzeniu zmowy przetargowej

Kolejnym pomysłem przedstawionym w trakcie spotkania jest ułatwienie informowania UOKiK o podejrzeniu zawarcia zmowy. W tym celu na stronie internetowej Urzędu pojawił się wzorzec zawiadomienia o podejrzeniu niedozwolonego porozumienia.

Grzegorz Materna, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, UOKiK


- Zawiera on prosty i czytelny opis okoliczności, które w prawie antymonopolowym mogą stanowić przesłanki zmowy przetargowej – mówił dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK, Grzegorz Materna. Dokument powinien zachęcić do zawiadamiania o podejrzeniach dotyczących zawarcia zakazanego porozumienia przez organizatorów przetargu lub konkurentów nieuczciwych przedsiębiorców. Z kolei UOKiK będzie mógł otrzymać informacje o zmowie już na wstępnym etapie jej zawarcia.

Maciej Klepacz, Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Korzystne byłoby również zwolnienie z odpowiedzialności karnej osób, które ujawnią udział w niedozwolonym porozumieniu przetargowym i skorzystają z programu łagodzenia kar leniency. Pomysł ten spotkał się z aprobatą zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Macieja Klepacza, który był jednym z prelegentów podczas debaty.

Urząd zaproponował również by zamawiający mogli wymagać od wykonawców oświadczenia, że przygotowali ofertę niezależnie, nie zmówili się z innymi uczestnikami przetargu, nie namawiali do niej, a także nie ujawnili swoim konkurentom cen przewidzianych w swojej ofercie. – Takie rozwiązanie jest rekomendowane przez OECD i funkcjonuje w wielu krajach, między innymi w USA i Wielkiej Brytanii. Wymóg złożenia oświadczenia stanowi sygnał dla wykonawców, że zamawiający jest wyczulony na ryzyko zmowy przetargowej – mówił naczelnik w Wydziale Analiz Rynku UOKiK, Wojciech Dorabialski. Uczestnicy debaty zgodzili się, że może to przyczynić się do zmniejszenia ilości niedozwolonych porozumień, m.in. uświadomić przedsiębiorcom, że zmowy przetargowe są nielegalne.

Brak konkurencji

dr Wojciech Dorabialski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Analiz Rynku, UOKiK

Polska znajduje się na trzecim od końca miejscu wśród krajów UE pod względem średniej liczby ofert w przetargach. Problemem jest zbyt mała liczba przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. W opinii UOKiK przyczynami takiego stanu rzeczy są m.in. za krótkie terminy na złożenie oferty, zbyt precyzyjny opis zamówienia lub wygórowane wymagania dla oferentów. Stanowi to szczególnie utrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie mają doświadczenia w realizowaniu zamówień publicznych. Bariery utrudniające udział większej ilości oferentów przedstawił Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Jacek Sadowy. Jego zdaniem, główną przyczyną jest brak rzeczywistej woli ze strony zamawiających otwarcia zamówień publicznych na konkurencję. Dotyczy to przede wszystkim przetargów na dostawy i usługi.

Jednym z pomysłów Urzędu, który może zmienić taki stan rzeczy jest, stworzenie kodeksu dobrych praktyk dla zamawiających, a także opracowanie poradników zawierających wytyczne. Działania edukacyjne powinny być również prowadzone dla mniejszych przedsiębiorców – znajomość przepisów i procedur przetargowych powinna zachęcić do ubiegania się o zamówienia publiczne. Ponadto niezbędne jest także ułatwienie dostępu do informacji o organizowanych przetargach.  Obecnie, zamówienia publiczne powyżej tzw. progów unijnych publikowane są w suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a poniżej tych sum w Biuletynie Zamówień Publicznych. To powoduje, że przedsiębiorcy mogą nie wiedzieć o wszystkich organizowanych przetargach. Urząd popiera pomysł, żeby wszystkie ogłoszenia publikowane były w jednym miejscu – Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zapis całej debaty jest na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/multimedia.php?kat=29.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
Fax 22 826 11 86
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

Tagi: raport, zamówienia publiczne, debata, przetargi, zmowy przetargowe, delegatury, wydarzenia

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes UOKiK 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Izabela Kornas, Dyrektor Departamentu Postępowań Przetargowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Marek Kowalski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Janusz Jank, Dyrektor Handlowy InPost Sp. z o.o.
10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, dr Wojciech Dorabialski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Analiz Rynku, UOKiK; Moderator: dr Piotr Lissoń, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Paweł Trojan, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Maciej Klepacz, Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Grzegorz Materna, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, UOKiK 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Sygnity SA
10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Grzegorz Borkowski, p.o. Naczelnika Wydziału w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Grzegorz Borkowski, p.o. Naczelnika Wydziału w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Sygnity SA; Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Grzegorz Materna, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, UOKiK; Maciej Klepacz, Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Paweł Trojan, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej; Maciej Klepacz, Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; dr Piotr Lissoń, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych, Janusz Jank, Dyrektor Handlowy InPost Sp. z o.o.; Marek Kowalski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości; Izabela Kornas, Dyrektor Departamentu Postępowań Przetargowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; dr Wojciech Dorabialski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Analiz Rynku, UOKiK; Moderator: dr Piotr Lissoń, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10.09.2013 r. - Konkurencja na rynku zamówień publicznych

 

Warto przeczytać

Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne
Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne

Przypadkowe połknięcie magnesów lub baterii jest coraz większym problemem wśród dzieci - rodzice powinni być świadomi tego ryzyka.   ...>

Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida
Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania w FutureNet, FutureAdPro lub przystępowania do sieci NetLeaders. ...>

Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać
Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać

Drugi laptop za darmo, wakacje życia na Zanzibarze, 6 tys. dolarów zarobku dziennie? Uważaj, oferty zbyt piękne przeważnie nie są prawdziwe.   ...>

Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku
Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku

UOKiK, Ministerstwo Rolnictwa i KOWR zaprezentowały planowane zmiany w obszarze przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. ...>

Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku
Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku

Jak głośna będzie lodówka? Ile wody zużyje pralka? Te informacje znajdziesz na nowych etykietach energetycznych zamieszczanych na sprzęcie AGD i RTV.   ...>

Zmiany w prawie ochrony konkurencji
Zmiany w prawie ochrony konkurencji

Doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych Urzędu, ściślejsza współpraca organów antymonopolowych, zmiany w zakresie kar finansowych czy programie łagodzenia kar leniency.   ...>

Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.    ...>

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności
Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, UOKiK, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ...>

 

  
  

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE