Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Aktualności

Sprawozdanie z działalności UOKiK w 2004 r.

< poprzedni | następny > 02.06.2005

Sprawozdanie z działalności UOKiK w 2004 r.

Ponad 600 przeprowadzonych postępowań administracyjnych, w wyniku których nałożone zostały kary pieniężne w wysokości ponad 174 mln złotych - to efekty pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2004 roku. Urząd przedstawił dziś sprawozdanie z działalności

UOKiK prowadził w ubiegłym roku 264 postępowania zakończone wydaniem 154 decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Do najważniejszych należały z pewnością sprawy odnoszące się do działań Telekomunikacji Polskiej SA. Pierwsze z nich dotyczyło dialerów - programów, które instalują się w komputerze podczas przeglądania niektórych stron internetowych. W drugiej decyzji Urząd uznał za niedopuszczalne nieprawidłowości, jakich dopuściła się TP SA przy uruchamianiu nowego systemu zarządzania relacjami z abonentami (którego podstawę stanowi tzw. „Błękitna Linia”). Spółka nie odwołała się do sądu, mimo to do UOKiK nadal napływały skargi na funkcjonowanie systemu. Stały się one podstawą do wszczęcia postępowania sprawdzającego wykonanie decyzji Urzędu przez operatora. W jego wyniku w 2005 roku na TP SA nałożono kary w łącznej wysokości ponad 4,2 miliona złotych.

W 2004 roku Prezes Urzędu korzystał również z przysługującego mu prawa do ustalenia, czy wzorce umowne nie naruszają praw konsumentów jako słabszej strony kontraktu. W przypadku wielu rodzajów usług konsument nie ma bowiem możliwości negocjowania treści umowy - jego rola sprowadza się do jej zaakceptowania bądź odrzucenia. Stąd też bierze się niebezpieczeństwo narzucenia mu postanowień, które nie zawsze są korzystne. W ubiegłym roku Urząd przeprowadził ogólnopolskie kontrole wzorców umownych stosowanych między innymi przez niepaństwowe szkoły wyższe, przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu, organizatorów turystyki, firmy ubezpieczeniowe, dilerów samochodowych oraz szkoły językowe. Ogółem w wyniku 881 postępowań do sądu skierowano 82 pozwy, w efekcie czego do rejestru niedozwolonych postanowień umownych wpisano 143 klauzule. Należy podkreślić, że w 348 przypadkach przedsiębiorcy dobrowolnie zmienili kwestionowane wzorce.

354 postępowań prowadzonych przez UOKiK w 2004 roku dotyczyło praktyk ograniczających konkurencję. Większość z nich (295 spraw) odnosiła się do nadużywania pozycji dominującej na rynku. Do najważniejszych należy zaliczyć postępowania przeciw PKP Cargo zakończone nałożeniem na spółkę kar w łącznej wysokości 60 mln złotych. Powodem było narzucanie przez spółkę (do której należy około 90 proc. wszystkich przewozów towarowych koleją w Polsce) uciążliwych warunków umownych kontrahentom, bezpodstawne ich różnicowanie oraz tworzenie barier dla powstania i rozwoju konkurencji. Warto wspomnieć również sprawę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, na które nałożono pół miliona złotych kary za wymuszanie na twórcach udzielania wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do utworów łącznie w zakresie publicznego wykonania, nagrań mechanicznych oraz emisji w radiu i telewizji. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte na wniosek członków zespołu muzycznego „Brathanki”. W ubiegłym roku Prezes Urzędu uznał również, że nadużywaniem pozycji dominującej jest pobieranie przez organizatorów transportu publicznego w Poznaniu i Warszawie opłat za wydanie nośnika elektronicznych biletów okresowych.

W zakresie niedozwolonych porozumień antykonkurencyjnych Urząd prowadził w 2004 roku 59 spraw. Kilka z nich dotyczyło ustalania przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne w cennikach wysokości opłat za leczenie zwierząt. Do ich przestrzegania byli zobowiązani wszyscy lekarze weterynarii w danym regionie, co prowadziło do wyrównywania cen i ustalenia ich na wyższym poziomie niż w warunkach normalnej konkurencji. W innej decyzji Prezes UOKiK nałożył na Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych i wydawnictwo Nowa Era kary o łącznej wysokości ponad 100 tys. złotych za zawarcie nielegalnego porozumienia wykluczającego konkurowanie między nimi przez dziesięć lat.

UOKiK prowadził ponadto 559 postępowań wyjaśniających w zakresie praktyk ograniczających konkurencję. Rozpatrzył również 256 spraw dotyczących połączeń i przejęć.

Od dnia wstąpienia do UE wyłączne kompetencje do wydawania zgody na udzielanie pomocy publicznej ma Komisja Europejska. Prezes Urzędu nadal jednak opiniuje programy pomocowe i wsparcie indywidualnych przedsiębiorców przed ich wysłaniem do Brukseli. W roku ubiegłym wydano 540 takich opinii, z tego zdecydowana większość jeszcze przed akcesją. Po 1 maja 2004 roku UOKiK wypowiedział się na temat 79 przypadków wsparcia udzielanego przedsiębiorcom (70 to programy pomocowe). Pracownicy Urzędu odpowiedzieli również na liczne zapytania zarówno beneficjentów, jak i podmiotów udzielających pomocy.

W roku ubiegłym Urząd ponad sto razy podejmował działania na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Wszczęte zostały 63 postępowania administracyjne - w zdecydowanej większości przypadków (55) zakończone dobrowolnym podjęciem przez przedsiębiorców kroków zmierzających do usunięcia niebezpieczeństwa stwarzanego przez produkt.

UOKiK opracował w 2004 roku projekty czternastu aktów prawnych - w tym nowelizacji ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, a także nowej ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Najważniejsze znaczenie miała jednak nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kończąca proces dostosowywania polskiego prawa antymonopolowego do nowego europejskiego systemu ochrony konkurencji. Na jej podstawie między innymi wprowadzono możliwość złagodzenia sankcji wobec uczestników nielegalnych porozumień (tzw. program leniency), którzy zdecydują się na współpracę z UOKiK. Znowelizowana ustawa dała również Prezesowi Urzędu kompetencje do wszczynania postępowań antymonopolowych na podstawie prawa unijnego oraz nakładania kar na przedsiębiorców europejskich naruszających te przepisy, o ile ich praktyki będą miały wpływ na handel między państwami członkowskimi (w chwili obecnej toczą się dwie takie sprawy). Z dniem akcesji UOKiK rozpoczął również funkcjonowanie w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN), będącej płaszczyzną współpracy KE oraz wszystkich państw członkowskich.

Urząd zgłosił ponadto opinie do niemal trzech i pół tysiąca projektów rządowych - między innymi ustaw o zawodach zaufania publicznego, wielkopowierzchniowych obiektach handlowych oraz partnerstwie publiczno-prywatym, a także ustawy regulującej funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dodatkowe informacje:
Elżbieta Anders, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
E-mail: eanders@uokik.gov.pl

Pliki do pobrania

 

Warto przeczytać

Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne
Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne

Przypadkowe połknięcie magnesów lub baterii jest coraz większym problemem wśród dzieci - rodzice powinni być świadomi tego ryzyka.   ...>

Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida
Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania w FutureNet, FutureAdPro lub przystępowania do sieci NetLeaders. ...>

Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać
Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać

Drugi laptop za darmo, wakacje życia na Zanzibarze, 6 tys. dolarów zarobku dziennie? Uważaj, oferty zbyt piękne przeważnie nie są prawdziwe.   ...>

Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku
Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku

UOKiK, Ministerstwo Rolnictwa i KOWR zaprezentowały planowane zmiany w obszarze przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. ...>

Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku
Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku

Jak głośna będzie lodówka? Ile wody zużyje pralka? Te informacje znajdziesz na nowych etykietach energetycznych zamieszczanych na sprzęcie AGD i RTV.   ...>

Zmiany w prawie ochrony konkurencji
Zmiany w prawie ochrony konkurencji

Doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych Urzędu, ściślejsza współpraca organów antymonopolowych, zmiany w zakresie kar finansowych czy programie łagodzenia kar leniency.   ...>

Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.    ...>

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności
Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, UOKiK, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ...>

 

  
  

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE