Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Aktualności

Działalność UOKiK w 2015 roku

< poprzedni | następny > 30.09.2016

Działalność UOKiK w 2015 roku

1095 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz 581 działań miękkich,  ponadto kary finansowe w wysokości ponad 47 mln zł — to efekty pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2015 roku

Podstawowym instrumentem Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji są postępowania antymonopolowe, które mogą się zakończyć m.in. nakazem zaniechania kwestionowanych działań oraz nałożeniem sankcji finansowych. W 2015 roku Prezes UOKiK wszczął 177 postępowań wyjaśniających oraz 34 postępowania antymonopolowe – 23 dotyczyły nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a 11 - niedozwolonych porozumień.  Działania miękkie polegają na wezwaniu przedsiębiorcy do dobrowolnej zmiany bądź eliminacji nieuczciwych praktyk. Atutem tego narzędzia jest skuteczność rozwiązywania problemów w krótszym czasie, niż przy zastosowaniu długotrwałego postępowania, które może być poddane kontroli sądowej.  W 2015 r. prowadzono 58 takich działań w zakresie ochrony konkurencji, kończąc 52. - Dzięki negocjacyjnemu podejściu urzędu przedsiębiorcy prawie w 100 proc. zastosowali się do naszych zaleceń. Działania miękkie zakładają wspólną wolę urzędu i przedsiębiorcy do eliminacji kwestionowanego przez nas działania. Przez to możliwe jest szybkie eliminowanie naruszeń bez konieczności wszczynania postępowań – wyjaśnia Bernadeta Kasztelan-Świetlik - Wiceprezes Urzędu.

Prezes UOKiK wydał w ubiegłym roku 33 decyzje z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, w tym 22 dotyczyło nadużywania pozycji dominującej, a pozostałe 11 niedozwolonych porozumień. W 2015 roku do urzędu złożono dwa wnioski o objęcie programem łagodzenia kar leniency, polegającym na łagodniejszym traktowaniu, jeśli uczestnik niedozwolonego porozumienia ujawni je, współpracując z urzędem.

Kontrola koncentracji

Prezesowi UOKiK przysługuje prawo kontroli koncentracji. W 2015 roku wszczęto 228 postępowań kontroli z zakresu koncentracji. Rok ten zaowocował 218 zgodami oraz jedną zgodą warunkową. Dzięki zmianom w prawie procedura analizowania wniosków jest dwufazowa. Efektem było skrócenie średniego czasu postępowań do 34 dni (rok wcześniej było to 57 dni). Sprawy nieskomplikowane są rozpatrywane w przeciągu miesiąca, bardziej złożone w ciągu dodatkowych czterech miesięcy. Najliczniejsze zgłoszenia dotyczyły branży nieruchomości (24), chemicznej (18) oraz usług bankowych i finansowych (13).

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna jest ingerencją państwa w mechanizmy wolnego rynku, dlatego stosowana jest w ograniczonym zakresie. UOKiK dokonuje wstępnej oceny wsparcia indywidualnego i programów pomocowych pod kątem zgodności z prawem unijnym oraz monitoruje pomoc publiczną. W 2015 roku do Prezesa UOKiK wpłynęły 594 wnioski o wydanie interpretacji i 503 projekty dokumentów rządowych do analizy. Komisji Europejskiej notyfikowano 15 projektów, z czego 2 dotyczyły pomocy indywidualnej (w tym na restrukturyzację), a 8 – programów pomocowych.

Ochrona konsumentów

W 2015 r. w centrum uwagi urzędu znalazły się branże: finansowa, energetyczna i telekomunikacyjna oraz e-commerce. UOKiK wszczął  106 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 473 postępowania wyjaśniające w tym zakresie. Prezes Urzędu wydał 144 decyzje, w tym 80 zobowiązujących do zmiany praktyki. Ponadto w 24 rozstrzygnięciach nakazał zaniechanie niedozwolonych działań, w 40 stwierdził zaprzestanie ich stosowania. Działania miękkie sprawdziły się również w ochronie interesów konsumentów: na 523 prowadzone działania zakończono 357, przy czym w 98 proc. przedsiębiorcy zastosowali się do wskazań UOKiK.

Rok 2015 to początek nowej praktyki urzędu - rekompensaty publicznej, będącej częścią decyzji Prezesa UOKiK. Przysporzenie konsumenckie, czyli korzyści dla konsumenta obejmują usunięcie dotychczasowych skutków niedozwolonej praktyki oraz wyeliminowanie szkodliwego działania. – Przedsiębiorcy, którzy naruszają interesy ekonomiczne konsumentów powinni zrekompensować szkody jakie wyrządzili. Oznacza to realne korzyści, dla słabszych uczestników rynku. W ubiegłym roku wykorzystując to narzędzie m.in. nakazaliśmy 16 towarzystwom ubezpieczeniowym obniżenie kosztów opłat likwidacyjnych posiadaczom polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - wyjaśnia, Wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska.

Istotnym narzędziem w ochronie konsumentów jest kontrola umów pod kątem ich niezgodności z prawem.  W roku 2015 liczba klauzul uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone i wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych wyniosła 305, w tym 60 z powództwa UOKiK. Na podstawie przeprowadzonych kontroli wystosowano 202 wezwania do zmiany zakwestionowanych postanowień umownych. W 121 przypadkach podmioty dobrowolnie zastosowały się do wezwań. Najwięcej niedozwolonych wzorców umownych, bo 100, dotyczyło handlu elektronicznego, w dalszej kolejności były to m.in. pozostałe usługi, sprzedaż konsumencka  czy nieruchomości.

Bezpieczeństwo produktów

Ochrona konsumentów prowadzona przez UOKiK obejmuje również bezpieczeństwo produktów. W 2015 r. UOKiK prowadził 290 z zakresu ogólnego bezpieczeństwa produktów. Większość działań dotyczyła ubrań dla dzieci (148), a także akcesoriów elektroinstalacyjnych (41) i mebli (35). Ubiegły rok zakończył się wydaniem 122 decyzji, przy czym 21 razy urząd nałożył na przedsiębiorców obowiązki (m.in. wycofanie z rynku), a 18 razy – kary pieniężne. Wiele spraw zostało umorzonych, ponieważ przedsiębiorcy wyeliminowali zagrożenia. W 2015 r. przedsiębiorcy złożyli 134 dobrowolne powiadomienia. Tak jak w latach poprzednich, większość zgłoszeń dotyczyła pojazdów mechanicznych (114).

UOKiK monitoruje system kontroli wyrobów nieżywnościowych pod kątem ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wskazanymi w tzw. dyrektywach nowego podejścia. W 2015 r. UOKiK prowadził 461 spraw w tym zakresie, wydając  325 decyzji. W zainteresowaniu urzędu były przede wszystkim zabawki (233), środki ochrony indywidulanej (59) i sprzęt elektryczny (57).

UOKiK wraz z Inspekcją Handlową aktywnie działał w zakresie kontroli żywności. Przeprowadzono 18 ogólnokrajowych kontroli artykułów rolno-spożywczych, w tym dwie na poziomie unijnym (dotyczące ryb i miodu). Urząd pomagał przedsiębiorcom także w wyjaśnianiu nowych przepisów znakowania żywności. W 2015 r. UOKiK z Inspekcją Handlową przeprowadził też 11 ogólnopolskich kontroli w zakresie artykułów nieżywnościowych i usług. Skontrolowano 117 przedsiębiorców wprowadzających na rynek wyposażenie lub części samochodowe  objęte obowiązkiem homologacji. Z czego zakwestionowano 90 ze 441 partii wyrobów wprowadzonych do obrotu.

Jakość paliw

UOKiK jest odpowiedzialny również za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wyniki kontroli prowadzonych w 2015 r. wykazały, że częściej kwestionowano jakość gazu LPG niż paliwa. W przypadku paliw ciekłych – benzyny i oleju napędowego – 2,79 proc. próbek ze skontrolowanych 933 nie spełniało wymagań jakościowych. W przypadku gazu LPG kontrola wykazała 3,91 proc. nieprawidłowych próbek wśród pobranych 486. Urząd wydał 86 decyzji, w których zobowiązał przedsiębiorców do pokrycia kosztów badań, jeśli kontrolowane próbki paliw nie spełniały wymagań jakościowych.

Legislacja

UOKiK jako organ administracji centralnej bierze aktywny udział w pracach legislacyjnych. W 2015 roku z inicjatywy urzędu zainicjowano prace nad m.in. ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nowelizacją przepisów z obszaru ochrony konsumentów w kodeksie cywilnym, założeniami do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. UOKiK zaopiniował łącznie 1449 projektów i stanowisk projektów sejmowych pod kątem wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów.

Sprawozdanie 2015 - infografika

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

Twitter: @UOKiKgovPL

Tagi: ochrona konsumentów, ochrona konkurencji, sprawozdanie z działalności urzędu, UOKiK, sprawozdanie, 2015, działalność, delegatury,

Pliki do pobrania

 

Warto przeczytać

Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne
Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne

Przypadkowe połknięcie magnesów lub baterii jest coraz większym problemem wśród dzieci - rodzice powinni być świadomi tego ryzyka.   ...>

Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida
Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania w FutureNet, FutureAdPro lub przystępowania do sieci NetLeaders. ...>

Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać
Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać

Drugi laptop za darmo, wakacje życia na Zanzibarze, 6 tys. dolarów zarobku dziennie? Uważaj, oferty zbyt piękne przeważnie nie są prawdziwe.   ...>

Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku
Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku

UOKiK, Ministerstwo Rolnictwa i KOWR zaprezentowały planowane zmiany w obszarze przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. ...>

Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku
Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku

Jak głośna będzie lodówka? Ile wody zużyje pralka? Te informacje znajdziesz na nowych etykietach energetycznych zamieszczanych na sprzęcie AGD i RTV.   ...>

Zmiany w prawie ochrony konkurencji
Zmiany w prawie ochrony konkurencji

Doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych Urzędu, ściślejsza współpraca organów antymonopolowych, zmiany w zakresie kar finansowych czy programie łagodzenia kar leniency.   ...>

Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.    ...>

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności
Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, UOKiK, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ...>

 

  
  

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE