Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Aktualności

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów

< poprzedni | następny > 10.09.2018

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów
  • Invest-Net Braniewski Tomasz, Nobilon Marek Bednarz, Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk.
  • To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów

 

Invest-Net Braniewski Tomasz - sygn. XVII AmA 6/16

Pierwszy z wyroków zapadł w czerwcu 2018 r. i dotyczył odwołania firmy Invest-Net Braniewski Tomasz od decyzji UOKiK z listopada 2015 r. Przedsiębiorca prowadził stronę internetową ale-gratka.pl, poprzez którą przyjmował od konsumentów zlecenia na umieszczanie ogłoszeń dotyczących ich nieruchomości. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie, obowiązywał 3-miesięczny okres testowania usługi. Po 3 bezpłatnych miesiącach usługa stawała się odpłatna (opłata za każdy kolejny miesiąc wynosiła ok. 500 zł). Klienci nie mieli możliwości natychmiastowej rezygnacji z umowy, ponieważ ustalony przez przedsiębiorcę okres wypowiedzenia wynosił trzy miesiące. Oznaczało to, że koszt usługi mógł wynieść nawet 1 500 zł. Zdaniem UOKiK naruszył on w ten sposób interes konsumentów. Klienci byli zmuszeni do dalszego płacenia za usługę nawet po sprzedaniu nieruchomości. Dodatkowo przedsiębiorca podawał w regulaminie tylko ceny netto. Mogło to powodować fałszywe wrażenie, że ceny są niskie i wpływać na podjęcie decyzji o zawarciu umowy.

Za naruszenie praw konsumentów UOKiK nałożył na Invest-Net Braniewski karę w wysokości ponad 21 tys. zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił ocenę praktyk dokonaną przez Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że sposób przekazywania informacji o odpłatności usług był niewłaściwy, a praktykę należy uznać za szczególnie naganną. Sąd stwierdził, że narzucanie konsumentowi trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy reklamy nieruchomości jest naganne i sprzeczne z dobrymi obyczajami. W ocenie sądu kara była adekwatna do czynu.

Nobilon Marek Bednarz – sygn. XVII AmA 1/16

Kolejny wyrok dotyczy decyzji z listopada 2015 r. Prezes UOKiK uznał, że Marek Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nobilon we Włocławku naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca udziela kredytów konsumentom. Urząd ustalił m.in., że w umowach o kredyt konsumencki zastrzegał sobie prawo do żądania spotkania z kredytobiorcą, gdy spóźnił się on ze spłatą raty. W przypadku odmowy ustalił karę umowną. Zdaniem UOKiK, przedsiębiorca nie może nakładać na konsumenta obowiązków, które nie mają związku z umową oraz sankcji finansowych za ich niewykonanie.

Ponadto przedsiębiorca zastrzegał w umowach, że jeżeli konsument nie zawiadomi o zmianie danych teleadresowych w terminie 7 dni, to próba kontaktu zgodnie z podanymi wcześniej danymi będzie uważana za skuteczną. Tymczasem, zgodnie z prawem oświadczenie pożyczkodawcy (np. wezwanie do uregulowania zaległych płatności) uznaje się za skutecznie złożone dopiero wtedy, gdy dotarło do adresata, a konsument miał faktycznie możliwość się z nim zapoznać. Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów UOKiK nałożył na Nobilon kary w łącznej wysokości 66 601 zł.

W lipcu 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie spółki. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że instytucja fikcji doręczenia została stworzona, aby nie blokować postępowania administracyjnego i nie może być stosowana pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Sąd stwierdził, że urząd prawidłowo ustalił wysokość kary nałożonej na spółkę.

Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk – sygn. VII AGa  1154/18

Trzeci wyrok dotyczy decyzji z listopada 2012 r. Wątpliwości UOKiK wzbudziła treść wzorców wykorzystywanych do zawierania umów o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości przez Witolda Strzelczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk”. Urząd zakwestionował m.in. to, że Witold Strzelczyk zastrzegał sobie w umowach na wyłączność prawo do obciążenia pełną prowizją konsumenta, który sprzedał mieszkanie na własną rękę, niezależnie od czynności podejmowanych przez pośrednika. Tymczasem zgodnie z prawem przedsiębiorcy nie należy się wynagrodzenie, jeżeli nie wywiązał się on z umowy. Ponadto w formularzach wykorzystywanych przez Witolda Strzelczyka znalazło się postanowienie, zgodnie z którym w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia naliczali konsumentom zawyżone odsetki umowne.

UOKiK zakwestionował też nakładanie na klienta obowiązku zapłaty kary umownej w sytuacji, gdy zawarł on umowę z osobą wskazaną przez pośrednika i nie uiścił mu wynagrodzenia w dniu podpisania tej umowy. Taka praktyka jest sprzeczna z kodeksem cywilnym, który przewiduje możliwość zastrzeżenia kary umownej wyłącznie w przypadku zobowiązań o charakterze niepieniężnym.

Prezes UOKiK nałożył na Witolda Strzelczyka kary w łącznej wysokości ponad 42 tys. zł.

W grudniu 2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym częściowo uchylił decyzję Prezesa UOKiK. Sąd uznał, że w przypadku części klauzul zakwestionowanych przez Urząd tożsamość z postanowieniami wpisanymi do rejestru nie zachodzi, bowiem zbieżność jest zbyt daleka. Jednocześnie uchylił karę za stosowanie pozostałych klauzul abuzywnych. W lipcu 2018 r. Sąd Apelacyjny orzekł, że UOKiK nie może kwestionować stosowania postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez przedsiębiorcę, jeśli nie był on pozwany w sprawie, w której wydano wyrok wpisujący postanowienie do rejestru. Powołał się przy tym na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2015 r., sygn. III CZP 17/15. Sądy obu instancji utrzymały jednak decyzję w punkcie dotyczącym praktyki sprzecznej z kodeksem cywilnym. Ostatecznie kara nałożona na Witolda Strzelczyka wyniosła ponad 16 tys. zł.

Procedura odwoławcza

Od decyzji prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku SOKiK – apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Baza wyroków

Od listopada 2015 r. na stronie UOKIK działa baza wyroków sądowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone (w których powodem był prezes UOKiK). Baza dostępna jest w zakładce „Wyroki” na stronie internetowej UOKiK: http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf. Szczegóły dotyczące zasad zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie: Zasady informowania o sprawowaniu sądowej kontroli nad decyzjami prezesa UOKiK.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 695 902 088, 22 55 60 345
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

Tagi: ochrona konsumentów, wyroki sądowe, Invest-Net Braniewski Tomasz, Nobilon Marek Bednarz, Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk

Pliki do pobrania

 

Warto przeczytać

PZU zmienia praktykę dla kierowców
PZU zmienia praktykę dla kierowców

PZU mógł ograniczać prawo konsumentów do wypowiedzenia umowy OC, gdy posiadali podwójne ubezpieczenie. Kontakt z infolinią lub agentem PZU oznaczał zawarcie nowej umowy OC, której konsument nie mógł wypowiedzieć.   ...>

Chwilówki - postępowania UOKiK
Chwilówki - postępowania UOKiK

Rolowanie pożyczek – to główny zarzut do spółek z grupy Złotówka (Bis, Duo, Three). Brak zwrotu części kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty – to przykładowy zarzut dla firmy pożyczkowej Euroexpert.   ...>

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie? Rady UOKiK
Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie? Rady UOKiK

Uważaj na firmy, które pobierają opłaty za udostępnianie adresów. Upewnij się, że pośrednik zweryfikował stan techniczny i prawny mieszkania.   ...>

Dobre, bo niemieckie? Wyniki testów UOKiK
Dobre, bo niemieckie? Wyniki testów UOKiK

UOKiK po raz pierwszy porównał jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Europy Zachodniej.  Sprawdziliśmy jakość 101 produktów, istotne różnice dotyczyły 12.   ...>

Rzecznicy konsumentów prowadzą lekcje w szkołach
Rzecznicy konsumentów prowadzą lekcje w szkołach

Edukacja młodzieży jest tak samo ważna jak pomoc, dlatego rzecznicy konsumentów dzielą się w szkołach swoją wiedzą i doświadczeniem. ...>

Jak zmniejszyć ryzyko na rynku finansowym - propozycje UOKiK
Jak zmniejszyć ryzyko na rynku finansowym - propozycje UOKiK

Rząd pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących obligacji korporacyjnych. Większy nadzór nad sprzedawcami produktów finansowych, kary dla menedżerów, wcześniejsze ostrzeganie konsumentów – to propozycje UOKiK.   ...>

Pomoc prawna - zadzwoń do Stowarzyszenia Aquila
Pomoc prawna - zadzwoń do Stowarzyszenia Aquila

Dostałeś niesłusznie nakaz zapłaty lub pismo z sądu? Zostałeś pozwany przez firmę, która wprowadziła cię w błąd? Twoją sprawą zajmie się Stowarzyszenie Aquila.    ...>

Kurs online na temat zmów przetargowych
Kurs online na temat zmów przetargowych

Skorzystaj ze szkolenia poświęconego prawu konkurencji w zamówieniach publicznych. Dowiedz się, czym jest zmowa przetargowa oraz jakie są sposoby jej wykrywania ...>

 

  
  

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości