Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Aktualności

Raport z kontroli domów maklerskich

< poprzedni | następny > 20.04.2006

Raport z kontroli domów maklerskich

Wzorce umowne stosowane przez wszystkie domy maklerskie, które skontrolował UOKiK, zawierały postanowienia naruszające interesy konsumentów. Urząd prowadzi stały monitoring przedsiębiorców działających w różnych branżach pod kątem stosowania przez nich niedozwolonych klauzul

Najnowsza kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczyła domów maklerskich. UOKiK przeanalizował wzorce stosowane w umowach z udziałem konsumentów przez 19 losowo wybrane podmioty, co stanowi ponad połowę wszystkich funkcjonujących na rynku. Każdy zbadany przez Urząd wzorzec zawierał nieprawidłowości.

Część domów maklerskich (Bank Handlowy, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, Beskidzki Dom Maklerski, CA IB Securities, Internetowy Dom Maklerski, KBC Securities, Millenium, Penetrator) zastrzega sobie prawo odmowy podpisania z konsumentem umowy bez podania przyczyn. Decyzja ma w takim przypadku charakter arbitralny. Pozostaje to w sprzeczności z faktem, że oferta zawarcia umowy jest kierowana przez dom maklerski do nieograniczonego kręgu konsumentów. Tego rodzaju postanowienia należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Niektóre domy maklerskie (BGŻ, CA IB Securities, Internetowy Dom Maklerski, Penetrator) stosują klauzule ograniczające ich odpowiedzialność za szkody poniesione przez konsumenta. Pozostaje to w sprzeczności z kodeksem cywilnym, który nakazuje ich pełne naprawienie. Ponadto konstrukcja niektórych wzorców umownych (AmerBrokers, Bank Handlowy, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, BGŻ, BISE, DB Securities, KBC Securities, Millenium, PKO BP) pozwala na wyłączanie odpowiedzialności domu maklerskiego za szkody wynikające z podjęcia decyzji inwestycyjnej w oparciu o rekomendację maklera, nawet jeśli dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Powszechne jest wyłączanie przez domy maklerskie (AmerBrokers, Bank Ochrony Środowiska, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, Beskidzki Dom Maklerski, BGŻ, BISE, BRE Bank, BZ WBK, ING Securities, Internetowy Dom Maklerski, KBC Securities, Millenium, Pekao, Penetrator, PKO BP, DB Securities) odpowiedzialności w sytuacji, gdy dyspozycja klienta nie została wykonana z powodu wadliwego działania serwisu internetowego bądź telefonicznego. Niektóre biura (BISE, Pekao) zastrzegają, że nie odpowiadają za szkody spowodowane utratą przez konsumenta indywidualnych zabezpieczeń (hasło, karta itp.), mimo że powiadomił on o tym fakcie dom maklerski.

Zgodnie z prawem, nowy wzorzec wydany w czasie trwania umowy o charakterze ciągłym wiąże konsumenta, jeżeli został mu doręczony i nie wypowiedział on umowy w najbliższym terminie. Stosowana przez szereg domów maklerskich (AmerBrokers, Bank Handlowy, Beskidzki Dom Maklerski, BGŻ, DB Securities, ING Securities, Internetowy Dom Maklerski, Pekao, Penetrator, PKO BP) praktyka zamieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń nie spełnia tego wymogu. Co więcej, część umów (Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, BGŻ, BISE, BRE Bank, BZ WBK, Internetowy Dom Maklerski) zastrzega, że pismo uważa się za doręczone konsumentowi po upływie siedmiu dni roboczych od momentu wysłania. Taka klauzula zagraża interesom słabszych uczestników rynku. Pozwala bowiem na podejmowanie takich działań, jak w sytuacji rzeczywistego doręczenia pisma, nie gwarantując, że konsument je otrzyma.

W opinii UOKiK, procedura reklamacyjna przewidziana we wzorcach umownych stosowanych przez AmerBrokers i Pekao wyraźnie uprzywilejowuje dom maklerski. Zgodnie z nimi, konsument ma tydzień na złożenie skargi na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zlecenia (dyspozycji). Tymczasem dom maklerski może rozpatrywać reklamację nawet dwa miesiące. Jeszcze większa dysproporcja ma miejsce w przypadku procedury odwoławczej. Mając na uwadze fakt, że to dom maklerski jest profesjonalnym uczestnikiem rynku, rozwiązanie takie budzi poważne wątpliwości Urzędu.

Zdaniem UOKiK, interesy konsumentów narusza również pobieranie przez Beskidzki Dom Maklerski oraz Penetrator kar w wysokości 0,5 proc. za każdy dzień zwłoki we wniesieniu opłaty za zlecenie z odroczonym terminem płatności. Po upływie roku kwota należna domowi maklerskiemu wyniesie 180 proc. - a zatem niemal dwukrotność sumy początkowej. Wysokość kary uznać należy zatem za rażąco wygórowaną. Interesy ekonomiczny konsumentów narusza również klauzula stosowana przez BISE, zgodnie z którą dom maklerski nie zwraca wniesionych opłat. W ten sposób klient, który z góry za cały rok opłacił prowadzenie rachunku, w przypadku wcześniejszego odstąpienia od umowy nie otrzyma zwrotu opłaty za okres, w jakim nie korzystał już z usług biura.

Bardzo częste jest - bezprawne w świetle orzeczeń sądów - zastrzeganie, że ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby domu maklerskiego. Tego rodzaju klauzule stosują AmerBrokers, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, Beskidzki Dom Maklerski, BGŻ, BISE, BRE Bank, BZ WBK, DB Securities, Erste Securities Polska, Internetowy Dom Maklerski, Pekao, Penetrator oraz PKO BP.

UOKiK podjął działania w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Do wszystkich skontrolowanych domów maklerskich wystosowano wezwania przedsądowe. Jeżeli przedsiębiorcy nie dokonają zmian kwestionowanych klauzul, Prezes UOKiK wytoczy przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów powództwa o uznanie ich za niedozwolone.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców działających w różnych branżach. Jak wynika z wcześniejszych kontroli UOKiK - między innymi organizatorów turystyki, sprzedawców nowych samochodów, szkół językowych, uczelni niepaństwowych - często zawierają one niedozwolone klauzule. Zgodnie z kodeksem cywilnym, postanowienia, które nie zostały z konsumentem uzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeśli kształtują jego prawa i interesy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Klauzule uznane przez sąd za niedozwolone są wpisywane do rejestru prowadzonego na stronach internetowych UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem konsumentów jest zakazane. W chwili obecnej w rejestrze niedozwolonych klauzul znajduje się ponad 700 postanowień.

Dodatkowe informacje:
Elżbieta Anders, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
E-mail: eanders@uokik.gov.pl

Pliki do pobrania

 

Warto przeczytać

Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne
Niebezpieczne zabawki - kulki magnetyczne

Przypadkowe połknięcie magnesów lub baterii jest coraz większym problemem wśród dzieci - rodzice powinni być świadomi tego ryzyka.   ...>

Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida
Kolejni naganiacze z zarzutami za promowanie systemów typu piramida

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania w FutureNet, FutureAdPro lub przystępowania do sieci NetLeaders. ...>

Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać
Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź, czy dasz się złapać

Drugi laptop za darmo, wakacje życia na Zanzibarze, 6 tys. dolarów zarobku dziennie? Uważaj, oferty zbyt piękne przeważnie nie są prawdziwe.   ...>

Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku
Łańcuch dostaw żywności - nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku

UOKiK, Ministerstwo Rolnictwa i KOWR zaprezentowały planowane zmiany w obszarze przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. ...>

Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku
Nowe etykiety energetyczne, prawo do naprawy - ważne zmiany od marca 2021 roku

Jak głośna będzie lodówka? Ile wody zużyje pralka? Te informacje znajdziesz na nowych etykietach energetycznych zamieszczanych na sprzęcie AGD i RTV.   ...>

Zmiany w prawie ochrony konkurencji
Zmiany w prawie ochrony konkurencji

Doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych Urzędu, ściślejsza współpraca organów antymonopolowych, zmiany w zakresie kar finansowych czy programie łagodzenia kar leniency.   ...>

Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.    ...>

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności
Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, UOKiK, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ...>

 

  
  

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE