Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Struktura i kontakt > Departamenty

Departamenty

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Biuro Prezesa

  Zastępca Dyrektora
  Kamila Acholonu-Boruc

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 387
  faks 22 826 11 86
  [SCODE]YnBAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Biuro Prezesa realizuje zadania zlecone przez Kierownictwo Urzędu, koordynuje proces kontroli zarządczej, a także prowadzi projekty horyzontalne w UOKiK. Biuro Prezesa zarządza też Europejskim Centrum Konsumenckim i Punktem kontaktowych ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Biuro Budżetu i Administracji

  Dyrektor
  Anna Pawłowska

  Zastępca Dyrektora
  Anna Ekert-Tyszewicz

  Zastępca Dyrektora
  Roman Michalski

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 355, 22 826 10 34
  faks 22 826 91 69
  [SCODE]YmJhQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Biuro Budżetu i Administracji zajmuje się prowadzeniem zamówień publicznych oraz bieżącą obsługą księgową, finansową, administracyjną (w tym obsługą wyjazdów zagranicznych i krajowych) i gospodarczą Urzędu. Odpowiada również za planowanie i wykonywanie budżetu Urzędu oraz prowadzi rejestr kar pieniężnych.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

  Dyrektor
  Emilia Sobczak-Sitarska

  Zastępca Dyrektora
  Sebastian Kaczmarczyk

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 129, 22 827 67 27
  faks 22 827 08 43
  [SCODE]YmtzaW9AdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji jest odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowych kompetencji Dyrektora Generalnego UOKiK, w tym w szczególności: analizowanie, opiniowanie i monitorowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, wpływających na funkcjonowanie Urzędu, opracowywanie założeń polityki kadrowej, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie, prowadzenie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej i bieżącą obsługę kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Urzędu.

  Biuro odpowiada za szkolenia i rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników UOKiK, jak również realizuje czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Do zakresu zadań Biura należy ponadto wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych UOKiK oraz jednostkach objętych budżetem UOKiK, obsługa Komisji Dyscyplinarnej, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Biuro Współpracy Międzynarodowej

  Dyrektor
  Martyna Derszniak-Noirjean

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 504
  [SCODE]YndtQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) pełni kluczową rolę w działaniach podejmowanych przez Urząd w strukturach europejskich oraz poza nimi, na szerszych forach międzynarodowych.

  Zespół wspiera kierownictwo Urzędu w komunikacji z Komisją Europejską (głównie DG Comp i DG Just), koordynuje współpracę w unijnych strukturach z obszaru konkurencji (ECN – Europejska Sieć Konkurencji) oraz ochrony konsumentów (CPN - Consumer Policy Network), jednocześnie pozostając w kontakcie z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa ochrony konsumentów (CPC – Consumer Protection Cooperation).

  Poza Unią Europejską, Biuro angażuje się w prace w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network), organizacji konsumenckiej ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) oraz najbardziej rozpoznawalnej OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), zarówno w ramach Komitetu Konkurencji jak i Komitetu ds. Polityki Konsumenckiej.

  BWM pełni funkcję koordynatora w procesie legislacyjnym w związku ze współpracą międzynarodową (przygotowywanie  i monitorowanie stanowisk odnośnie projektów aktów prawnych i innych rządowych dokumentów). Zespół wspiera Prezesa UOKiK w jego aktywności zagranicznej, przygotowując delegacje, wizyty oraz konferencje o międzynarodowym wydźwięku.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Biuro Informatyki i Ochrony

  Dyrektor
  Andrzej Gruszka

  Zastępca Dyrektora
  Stanisław Konieczny

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 261
  [SCODE]YmlvQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Biuro Informatyki i Ochrony jest odpowiedzialne za planowanie i realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych Urzędu oraz zapewnieniem ochrony nieruchomości.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Departament Komunikacji

  Dyrektor
  Małgorzata Cieloch / Rzecznik Prasowy

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 246
  [SCODE]Yml1cm9wcmFzb3dlQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Komunikacji realizuje zadania związane z działalnością informacyjną i edukacyjną UOKiK.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Departament Prawny

  Dyrektor
  Daniel Mańkowski

  Zastępca Dyrektora
  Monika Mika

  Zastępca Dyrektora
  Artur Rogowski

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 01 63, 22 826 39 60
  faks 22 826 10 36
  [SCODE]ZHByQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Prawny prowadzi obsługę prawną Urzędu, w szczególności opiniuje projekty decyzji i postanowień przygotowywanych przez departamenty merytoryczne. Ponadto, wspiera komórki organizacyjne Urzędu w wykonywaniu zastępstwa procesowego Prezesa Urzędu.


  Do zadań Departamentu Prawnego należy przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działania Prezesa Urzędu i opiniowanie projektów dokumentów rządowych opracowanych przez ministerstwa i inne urzędy. Departament Prawny przygotowuje również projekt statutu Urzędu i uczestniczy w przygotowaniu wewnętrznych aktów prawnych Urzędu.


  Departament Prawny rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu oraz skargi na działalność wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej dotyczące wykonywania zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej. Do zakresu zadań Departamentu należy także rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej i o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

   

  Ponadto, Departament zajmuje się gromadzeniem orzecznictwa sądów krajowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w innych sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami Prezesa Urzędu i Inspekcji Handlowej.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Departament Przewagi Kontraktowej

  Dyrektor
  Paweł Kuźma

  Dane kontaktowe:
  tel. +48 22 55 60 510
  [SCODE]ZHBrQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Przewagi Kontraktowej odpowiada za realizację zadań i kompetencji Prezesa Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1213).

  Departament swoje działania realizuje przede wszystkim prowadząc postępowania wyjaśniające i administracyjne, w tym wydając decyzje, a także kierując do przedsiębiorców wystąpienia.

  Do zakresu jego działania należy również reprezentowanie Urzędu w pracach legislacyjnych dotyczących zagadnień związanych przewagą kontraktową oraz udział w pracach prowadzonych w tym zakresie na forum międzynarodowym.

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Departament Analiz Rynku

  Dyrektor
  dr Wojciech Szymczak

  Zastępca Dyrektora
  Nikodem Szadkowski

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 02 81, 22 826 39 62
  faks 22 826 13 53
  [SCODE]ZGFyQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Głównym zadaniem Departamentu jest analizowanie informacji o stanie konkurencji na poszczególnych rynkach krajowych. DAR prowadzi analizy sektorów, w których dochodzi do zakłóceń konkurencji będących przedmiotem prowadzonych postępowań, a także tych o wrażliwej strukturze najczęściej narażanych na naruszenia prawa antymonopolowego. W przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia prawa, DAR zawiadamia kierownictwo Urzędu o konieczności wszczęcia postępowania.

  W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania DAR były rynki m.in.: telefonii stacjonarnej i komórkowej, wyrobów farmaceutycznych, paliw oraz usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów, a także rynek produktów i usług finansowych.

  Departament Analiz Rynku koordynuje działania analityczne prowadzone w innych jednostkach Urzędu, przygotowując plany badań, uczestnicząc w pracach nad kształtem rządowej polityki konkurencji.

  Monitoruje zmiany zachodzące we wspólnotowej polityce konkurencji, sporządza raporty z prowadzonych badań na potrzeby UOKiK, a wyniki analiz są wykorzystywane m.in. w publikacjach wydawanych przez Urząd.

  Ponadto, Departament tworzy i zarządza bazami danych na temat konkurencji w polskiej gospodarce, a także wspiera departamenty orzecznicze przy prowadzonych przez nie postępowaniach wykonując analizy ekonomiczne.

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Departament Ochrony Konkurencji

  Dyrektor Departamentu
  Tomasz Bagdziński

  Zastępca Dyrektora Departamentu 
  Anna Sekinda-Maicka

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 02 99, 22 826 91 06
  faks 22 826 30 51
  [SCODE]ZG9rQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Działania, które w imieniu Prezesa UOKiK podejmuje Departament Ochrony Konkurencji, mają na celu przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym oraz praktykom nadużywania dominującej pozycji rynkowej przez przedsiębiorców. DOK odpowiada za prowadzenie postępowań, a także przygotowuje decyzje i postanowienia w tym zakresie. Departament opracowuje stanowisko Prezesa Urzędu w związku z ewentualnymi odwołaniami, zażaleniami i kasacjami, jednocześnie kontroluje wykonanie wydanych decyzji i wyroków.

  Pracownicy DOK reprezentują Urząd w pracach legislacyjnych związanych z zagadnieniami polityki konkurencji, przygotowują projekty rządowych programów rozwoju konkurencji i okresowe sprawozdania z ich realizacji. DOK współpracuje z Departamentem Prawnym oraz z Departamentem Analiz Rynku.

  Po 1 maja 2004 r., kompetencje Departamentu Ochrony Konkurencji zostały poszerzone o współdziałanie z Komisją Europejską oraz organami ds. konkurencji funkcjonującymi w państwach członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network). Współpraca ma na celu koordynację działań na szczeblu unijnym i wynika ze zmian przyznających organom krajowym kompetencje w stosowaniu unijnego prawa konkurencji (art. 101 i 102 Traktatu FUE).

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Departament Kontroli Koncentracji

  Dyrektor
  Robert Kamiński

  Zastępca Dyrektora
  Marzena Błachnio

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 01 22
  faks 22 827 97 23
  [SCODE]ZGtrQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Głównym zadaniem Departamentu jest monitorowanie poziomu koncentracji na poszczególnych rynkach krajowych oraz prowadzenie postępowań antymonopolowych. DKK przygotowuje i opiniuje również akty prawne, decyzje w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz kar pieniężnych.

  Departament ściśle współpracuje z organami Unii Europejskiej i krajów członkowskich Unii w zakresie kontroli koncentracji.

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź Departament Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym

  Dyrektor
  Adam Krukowski

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 507
  [SCODE]ZHB6QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym (DPZ) realizuje zadania Prezesa UOKiK z zakresu ochrony konkurencji w obszarze zwalczania zmów przetargowych, stanowiących praktyki ograniczające konkurencję, polegające na uzgadnianiu przez uczestników przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. 

  DPZ rozpatruje zawiadomienia dotyczące stosowania praktyk ograniczających konkurencję, prowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe, sporządza w tym przedmiocie postanowienia i decyzje, jak również opracowuje stanowisko Prezesa UOKiK w postępowaniach odwoławczych, zażaleniowych i kasacyjnych oraz kontroluje wykonanie wydanych decyzji i wyroków.

  Pracownicy DPZ prowadzą monitoring i analizę przetargów publicznych, biorą udział w pracach legislacyjnych związanych z prawem konkurencji i prawem zamówień publicznych oraz opracowują rządowe programy rozwoju konkurencji, współpracując w tym zakresie z Departamentem Ochrony Konkurencji oraz Departamentem Prawnym.

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  Dyrektor
  dr Piotr Pełka

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Kukuć

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 856

  faks 22 32 32 500
  [SCODE]ZG1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament odpowiada za realizację zadań i kompetencji Prezesa UOKiK wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.).

  Departament Monitorowania Pomocy Publicznej dokonuje oceny zgodności z prawem unijnym projektów programów pomocowych oraz przypadków pomocy indywidualnej (udzielanej na podstawie decyzji albo umów), jak również wyraża stanowisko wobec obowiązku ich notyfikacji do Komisji Europejskiej.

  Departament dokonuje notyfikacji projektów pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. W toku postępowania przed Komisją Europejską, Departament, przy współpracy innych organów i podmiotów, w tym beneficjentów pomocy, przekazuje w imieniu władz polskich informacje, dane oraz dokumenty, o które wnioskuje Komisja Europejska, a także odpowiada na przedstawiane przez nią pytania.

  Departament jest także odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Polsce. Przygotowuje coroczny raport na ten temat zawierający dane ilościowe i jakościowe oraz ogólną ocenę wpływu przyznanego wsparcia na stan konkurencji na rynku.

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  Dyrektor
  Izabela Szewczyk-Krzyżanowska

  Zastępca Dyrektora
  Hubert Worobiej

  Zastępca Dyrektora
  Artur Zwaliński

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Araczewska

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 04 24
  faks 22 827 67 41
  [SCODE]ZG96aWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Podstawowym zadaniem departamentu jest kształtowanie i realizowanie rządowej polityki konsumenckiej. Główne narzędzie stanowi prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Departament inicjuje ponadto prace legislacyjne nad tworzeniem i nowelizacją przepisów dotyczących konsumentów.

  Do kompetencji Departamentu  Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów należy ponadto wytaczanie (w porozumieniu z Departamentem Prawnym) powództw o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone. DOZIK ponadto prowadzi rejestr klauzul.

  Departament  Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów wspiera jednostki samorządu terytorialnego, krajowe organizacje społeczne i inne instytucje, do zadań których należy ochrona interesów konsumentów oraz inicjuje badania towarów i usług.

  Ponadto DOZIK współdziała aktywnie z KE oraz organami ochrony konsumentów w państwach członkowskich w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Konsumentów (Consumer Protection Cooperation).

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź Departament Nadzoru Rynku

  Dyrektor
  Anna Mazurak

  Zastępca Dyrektora
  Jadwiga Gunerka

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Bednarz

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 03 90, 22 826 14 35
  faks 22 827 03 04
  [SCODE]ZG5yQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament monitoruje poszczególne sektory w celu eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych oraz wyrobów konsumenckich niespełniających zasadniczych wymagań.

  W zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów Departament Nadzoru Rynku zatwierdza plany kontroli i monitoruje ich przebieg oraz poddaje ocenie ich skuteczność. Do jego kompetencji należy prowadzenie postępowań administracyjnych wobec producentów i importerów. Departament ewidencjonuje również produkty niebezpieczne, a także zbiera na ich temat informacje, które przekazuje następnie właściwym organom. Gromadzi ponadto powiadomienia przekazywane przez producentów i dystrybutorów o wprowadzonych na rynek wyrobach niespełniających wymagań bezpieczeństwa.

  W imieniu Prezesa UOKiK Departament Nadzoru Rynku prowadzi postępowania administracyjne mające na celu ustalenie, czy wyroby oferowane konsumentom są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w aktach prawnych wprowadzających do polskiego prawa tzw. dyrektywy nowego podejścia. Departament monitoruje również działanie systemu kontroli zgodności. W tym celu współpracuje z dziewięcioma organami wyspecjalizowanymi, opiniuje ich plany kontroli i przekazuje informacje o wprowadzanych do obrotu wyrobach niespełniających zasadniczych wymagań. Prowadzi również rejestr takich wyrobów.

 30. Drukuj pytanie
 31. Rozwiń odpowiedź Departament Inspekcji Handlowej

  Dyrektor
  Joanna Jankowska-Kuć

  Zastępca Dyrektora
  Anna Janiszewska

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 176
  faks 22 826 91 31
  [SCODE]ZGloQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Inspekcji Handlowej wykonuje zadania Prezesa UOKiK związane z planowaniem, koordynowaniem oraz analizą wyników kontroli prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów  nieżywnościowych, paliw i usług.

  Opracowuje zasady i przygotowuje programy kontroli oraz sporządza raporty dotyczące ich wyników, w tym także na potrzeby Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej. Prowadzi bazę danych niezbędnych do podejmowania działań kontrolnych w zakresie jakości paliw ciekłych (wykaz przedsiębiorców, stacji paliw i hurtowni oraz laboratoriów posiadających certyfikaty akredytacyjne na prowadzenie badań paliwa).

  Departament opiniuje ponadto kierunki badań prowadzonych przez laboratoria oraz stosowane metody badawcze.

  W ramach swoich kompetencji, DIH na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw prowadzi postępowania w sprawach zobowiązania przedsiębiorców do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbek paliw niespełniających wymagań jakościowych.
   

   

 32. Drukuj pytanie
 33. Rozwiń odpowiedź Departament Laboratoriów

  Dyrektor
  Ewa Mrówka

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 825
  [SCODE]ZGxAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Podstawowe zadania Departamentu Laboratoriów (DL) obejmują: wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów, utrzymywanie i doskonalenie
  systemów zarządzania w laboratoriach oraz rozwijanie metod badań laboratoryjnych. W skład departamentu wchodzą trzy laboratoria z siedzibą w Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi.

  Laboratoria wykonują badania zabawek, artykułów dla dzieci, paliw ciekłych, wyrobów włókienniczych oraz innych produktów niespożywczych. Rocznie badanych jest około 2 tysięcy próbek, w których oznacza się około 23 tysiące parametrów.

  Laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnianie  wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Coroczne oceny Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzają wysokie kompetencje personelu laboratoriów w zakresie wykonywanych badań.

  Laboratoria dysponują nowoczesnym wyposażeniem technicznym umożliwiającym właściwą realizację zadań UOKiK adekwatnie do sytuacji na rynku, wymagań prawnych oraz potrzeb konsumentów.

   

  Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  Laboratorium w Bydgoszczy
  Główne przedmioty badań: benzyna silnikowa, olej napędowy, biopaliwa (olej napędowy z FAME).

  Zakres akredytacji AB 773

  Certyfikat akredytacji AB 773

  Naczelnik: Grażyna Górecka
  ul. Kasztanowa 57
  85-605 Bydgoszcz
  tel. 52 322 01 79
  [SCODE]bGJnQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Lublinie
  Główne przedmioty badań: zabawki i artykuły dla dzieci, hulajnogi sportowe.

  Zakres akredytacji AB 731

  Certyfikat akredytacji AB 731

  Naczelnik: Anna Kozak
  ul. Ceramiczna 8A
  20-150 Lublin
  tel. 81 747 20 21
  [SCODE]bGx1QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Łodzi

  Główne przedmioty badań: wyroby włókiennicze, zabawki i artykuły dla dzieci, biżuteria, wyroby skórzane, wyroby z tworzyw sztucznych, baterie i akumulatory, płyny do spryskiwaczy i ich koncentraty, obuwie, opony, kosmetyki, detergenty i inne wyroby konsumenckie.

  Zakres akredytacji AB 403

  Certyfikat akredytacji AB 403

  Naczelnik: Anna Stokowska
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, bud. B
  90-570 Łódź
  tel. 42 633 31 79, 42 633 85 61
  [SCODE]bGxvQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
   

 34. Drukuj pytanie
 35. Rozwiń odpowiedź Departament Postępowań w sprawach zatorów płatniczych

  Dyrektor
  Paulina Klonowska

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 260
  [SCODE]emF0b3J5QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Podstawowym zadaniem departamentu jest ograniczanie zatorów płatniczych poprzez przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Głównym narzędziem Departamentu jest prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

  Kompetencje departamentu wynikają z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Działania Prezesa Urzędu dotyczą transakcji handlowych zawartych od 1 stycznia 2020 r. oraz świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2020 r., o ile stały się one wymagalne po tym dniu.

 36. Drukuj pytanie
 37. Rozwiń odpowiedź Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

  Dyrektor
  p.o. Artur Rogowski
  tel. 22 55 60 511
  [SCODE]ZHd6QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Zadaniem departamentu jest rozpatrywanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz w sprawach kar pieniężnych w tym zakresie. Departament zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz przygotowuje rozwiązania legislacyjne w przedmiocie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która stanowi źródło jego kompetencji. 

 38. Drukuj pytanie
 39. Rozwiń odpowiedź Departament Rozwoju Analiz

  Dyrektor
  Dariusz Gregorczyk

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 440
  [SCODE]emF0b3J5QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Podstawowym zadaniem departamentu jest prowadzenie analizy prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty. DRA współpracuje z Krajową Administracją Skarbową w zakresie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu.

  Ponadto, do kompetencji Departamentu Rozwoju Analiz należy wspieranie Departamentu Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych poprzez zapewnienie obsługi informatycznej i narzędzi analitycznych w zakresie pozyskania, zabezpieczenia i analizy materiałów dowodowych uzyskanych w toku prowadzonych przez ten Departament postępowań.

 40. Drukuj pytanie
 41. Rozwiń odpowiedź Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych
  Joanna Ossowska
  Dane kontaktowe:
  [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE