Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Organizacja UOKiK > Departamenty UOKiK

Departamenty UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Biuro Prezesa

  Zastępca Dyrektora
  Kamila Acholonu-Boruc

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 387
  faks 22 826 11 86
  [SCODE]YnBAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Biuro Prezesa realizuje zadania zlecone przez Kierownictwo Urzędu, koordynuje proces kontroli zarządczej, a także prowadzi projekty horyzontalne w UOKiK. Biuro Prezesa zarządza też Europejskim Centrum Konsumenckim i Punktem kontaktowych ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2010-01-26 11:45
  Zatwierdził: Kamila Acholonu-Boruc
  Data udostępnienia: 2021-01-11 09:18
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Biuro Budżetu i Administracji

  Dyrektor
  Anna Pawłowska

  Zastępca Dyrektora
  Anna Ekert-Tyszewicz

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 355, 22 826 10 34
  faks 22 826 91 69
  [SCODE]YmJhQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Biuro Budżetu i Administracji zajmuje się prowadzeniem zamówień publicznych oraz bieżącą obsługą księgową, finansową, administracyjną (w tym obsługą wyjazdów zagranicznych i krajowych) i gospodarczą Urzędu. Odpowiada również za planowanie i wykonywanie budżetu Urzędu oraz prowadzi rejestr kar pieniężnych.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2011-03-23 08:20
  Zatwierdził: Katarzyna Krochmal
  Data udostępnienia: 2020-12-21 15:28
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

  Dyrektor
  Emilia Sobczak-Sitarska

  Zastępca Dyrektora
  Sebastian Kaczmarczyk

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 129, 22 827 67 27
  faks 22 827 08 43
  [SCODE]YmtzaW9AdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji jest odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowych kompetencji Dyrektora Generalnego UOKiK, w tym w szczególności: analizowanie, opiniowanie i monitorowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, wpływających na funkcjonowanie Urzędu, opracowywanie założeń polityki kadrowej, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie, prowadzenie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej i bieżącą obsługę kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Urzędu.

  Biuro odpowiada za szkolenia i rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników UOKiK, jak również realizuje czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Do zakresu zadań Biura należy ponadto wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych UOKiK oraz jednostkach objętych budżetem UOKiK, obsługa Komisji Dyscyplinarnej, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2011-01-27 10:04
  Zatwierdził: Małgorzata Wójcik
  Data udostępnienia: 2020-11-10 07:55
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Biuro Współpracy Międzynarodowej

  Dyrektor
  Martyna Derszniak-Noirjean

  Zastępca Dyrektora
  Malwina Garyga

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 504, 22 827 67 114
  [SCODE]YndtQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) pełni kluczową rolę w działaniach podejmowanych przez Urząd w strukturach europejskich oraz poza nimi, na szerszych forach międzynarodowych.

  Zespół wspiera kierownictwo Urzędu w komunikacji z Komisją Europejską (głównie DG Comp i DG Just), koordynuje współpracę w unijnych strukturach z obszaru konkurencji (ECN – Europejska Sieć Konkurencji) oraz ochrony konsumentów (CPN - Consumer Policy Network), jednocześnie pozostając w kontakcie z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa ochrony konsumentów (CPC – Consumer Protection Cooperation).

  Poza Unią Europejską, Biuro angażuje się w prace w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network), organizacji konsumenckiej ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) oraz najbardziej rozpoznawalnej OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), zarówno w ramach Komitetu Konkurencji jak i Komitetu ds. Polityki Konsumenckiej.

  BWM pełni funkcję koordynatora w procesie legislacyjnym w związku ze współpracą międzynarodową (przygotowywanie  i monitorowanie stanowisk odnośnie projektów aktów prawnych i innych rządowych dokumentów). Zespół wspiera Prezesa UOKiK w jego aktywności zagranicznej, przygotowując delegacje, wizyty oraz konferencje o międzynarodowym wydźwięku.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Biuro Informatyki i Ochrony

  Dyrektor
  Andrzej Gruszka

  Zastępca Dyrektora
  Stanisław Konieczny

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 261
  [SCODE]YmlvQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Biuro Informatyki i Ochrony jest odpowiedzialne za planowanie i realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych Urzędu oraz zapewnieniem ochrony nieruchomości.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2020-07-31 15:08
  Zatwierdził: Marta Kozon
  Data udostępnienia: 2020-10-07 07:50
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Departament Komunikacji

  Dyrektor
  Małgorzata Cieloch / Rzecznik Prasowy

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 246
  [SCODE]Yml1cm9wcmFzb3dlQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Komunikacji realizuje zadania związane z działalnością informacyjną i edukacyjną UOKiK.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Departament Prawny

  Dyrektor
  Daniel Mańkowski

  Zastępca Dyrektora
  Monika Mika

  Zastępca Dyrektora
  Danuta Wieczorek

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 01 63, 22 826 39 60
  faks 22 826 10 36
  [SCODE]ZHByQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Prawny prowadzi obsługę prawną Urzędu, w szczególności opiniuje projekty decyzji i postanowień przygotowywanych przez departamenty merytoryczne. Ponadto, wspiera komórki organizacyjne Urzędu w wykonywaniu zastępstwa procesowego Prezesa Urzędu.


  Do zadań Departamentu Prawnego należy przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działania Prezesa Urzędu i opiniowanie projektów dokumentów rządowych opracowanych przez ministerstwa i inne urzędy. Departament Prawny przygotowuje również projekt statutu Urzędu i uczestniczy w przygotowaniu wewnętrznych aktów prawnych Urzędu.


  Departament Prawny rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu oraz skargi na działalność wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej dotyczące wykonywania zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej. Do zakresu zadań Departamentu należy także rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej i o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

   

  Ponadto, Departament zajmuje się gromadzeniem orzecznictwa sądów krajowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w innych sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami Prezesa Urzędu i Inspekcji Handlowej.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2010-06-22 09:16
  Zatwierdził: Danuta Wieczorek
  Data udostępnienia: 2020-06-23 13:07
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Departament Przewagi Kontraktowej

  Zastępca Dyrektora
  Paweł Kuźma

  Dane kontaktowe:
  tel. +48 22 55 60 510
  [SCODE]ZHBrQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Przewagi Kontraktowej odpowiada za realizację zadań i kompetencji Prezesa Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1213).

  Departament swoje działania realizuje przede wszystkim prowadząc postępowania wyjaśniające i administracyjne, w tym wydając decyzje, a także kierując do przedsiębiorców wystąpienia.

  Do zakresu jego działania należy również reprezentowanie Urzędu w pracach legislacyjnych dotyczących zagadnień związanych przewagą kontraktową oraz udział w pracach prowadzonych w tym zakresie na forum międzynarodowym.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2020-11-26 12:08
  Zatwierdził: Kamila Acholonu-Boruc
  Data udostępnienia: 2020-11-26 12:13
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Departament Analiz Rynku

  Dyrektor
  dr Wojciech Szymczak

  Zastępca Dyrektora
  Nikodem Szadkowski

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 02 81, 22 826 39 62
  faks 22 826 13 53
  [SCODE]ZGFyQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Głównym zadaniem Departamentu jest analizowanie informacji o stanie konkurencji na poszczególnych rynkach krajowych. DAR prowadzi analizy sektorów, w których dochodzi do zakłóceń konkurencji będących przedmiotem prowadzonych postępowań, a także tych o wrażliwej strukturze najczęściej narażanych na naruszenia prawa antymonopolowego. W przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia prawa, DAR zawiadamia kierownictwo Urzędu o konieczności wszczęcia postępowania.

  W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania DAR były rynki m.in.: telefonii stacjonarnej i komórkowej, wyrobów farmaceutycznych, paliw oraz usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów, a także rynek produktów i usług finansowych.

  Departament Analiz Rynku koordynuje działania analityczne prowadzone w innych jednostkach Urzędu, przygotowując plany badań, uczestnicząc w pracach nad kształtem rządowej polityki konkurencji.

  Monitoruje zmiany zachodzące we wspólnotowej polityce konkurencji, sporządza raporty z prowadzonych badań na potrzeby UOKiK, a wyniki analiz są wykorzystywane m.in. w publikacjach wydawanych przez Urząd.

  Ponadto, Departament tworzy i zarządza bazami danych na temat konkurencji w polskiej gospodarce, a także wspiera departamenty orzecznicze przy prowadzonych przez nie postępowaniach wykonując analizy ekonomiczne.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2011-03-23 08:18
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2020-01-22 10:41
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Departament Ochrony Konkurencji

  Dyrektor Departamentu
  Tomasz Bagdziński

  Zastępca Dyrektora Departamentu 
  Anna Sekinda-Maicka

  Zastępca Dyrektora Departamentu 
  Adam Krukowski

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 02 99, 22 826 91 06
  faks 22 826 30 51
  [SCODE]ZG9rQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Działania, które w imieniu Prezesa UOKiK podejmuje Departament Ochrony Konkurencji, mają na celu przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym oraz praktykom nadużywania dominującej pozycji rynkowej przez przedsiębiorców. DOK odpowiada za prowadzenie postępowań, a także przygotowuje decyzje i postanowienia w tym zakresie. Departament opracowuje stanowisko Prezesa Urzędu w związku z ewentualnymi odwołaniami, zażaleniami i kasacjami, jednocześnie kontroluje wykonanie wydanych decyzji i wyroków.

  Pracownicy DOK reprezentują Urząd w pracach legislacyjnych związanych z zagadnieniami polityki konkurencji, przygotowują projekty rządowych programów rozwoju konkurencji i okresowe sprawozdania z ich realizacji. DOK współpracuje z Departamentem Prawnym oraz z Departamentem Analiz Rynku.

  Po 1 maja 2004 r., kompetencje Departamentu Ochrony Konkurencji zostały poszerzone o współdziałanie z Komisją Europejską oraz organami ds. konkurencji funkcjonującymi w państwach członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network). Współpraca ma na celu koordynację działań na szczeblu unijnym i wynika ze zmian przyznających organom krajowym kompetencje w stosowaniu unijnego prawa konkurencji (art. 101 i 102 Traktatu FUE).

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Departament Kontroli Koncentracji

  Dyrektor
  Robert Kamiński

  Zastępca Dyrektora
  Marzena Błachnio

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 01 22
  faks 22 827 97 23
  [SCODE]ZGtrQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Głównym zadaniem Departamentu jest monitorowanie poziomu koncentracji na poszczególnych rynkach krajowych oraz prowadzenie postępowań antymonopolowych. DKK przygotowuje i opiniuje również akty prawne, decyzje w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz kar pieniężnych.

  Departament ściśle współpracuje z organami Unii Europejskiej i krajów członkowskich Unii w zakresie kontroli koncentracji.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2010-07-09 12:04
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-09-04 09:40
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  Dyrektor
  dr Piotr Pełka

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Kukuć

  Zastępca Dyrektora
  Katarzyna Pamuła-Wróbel

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 856

  faks 22 32 32 500
  [SCODE]ZG1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Monitorowania Pomocy Publicznej dokonuje wstępnej oceny zgodności z prawem unijnym projektów programów pomocowych oraz przypadków pomocy indywidualnej (udzielanej na podstawie decyzji albo umów), jak również wyraża stanowisko wobec obowiązku ich notyfikacji do Komisji Europejskiej.

  Departament przygotowuje dokumenty i informacje niezbędne do reprezentowania Polski w sprawach dotyczących pomocy publicznej toczących się przed Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii  Europejskiej i  Sądem.

  Departament jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Polsce. Przygotowuje coroczny raport na ten temat zawierający dane ilościowe i jakościowe oraz ogólną ocenę wpływu przyznanego wsparcia na stan konkurencji na rynku.

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

  Dyrektor
  Izabela Szewczyk-Krzyżanowska

  Zastępca Dyrektora
  Hubert Worobiej

  Zastępca Dyrektora
  Artur Zwaliński

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 04 24
  faks 22 556 04 58
  [SCODE]ZG96aWtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Podstawowym zadaniem departamentu jest kształtowanie i realizowanie rządowej polityki konsumenckiej. Główne narzędzie stanowi prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Departament inicjuje ponadto prace legislacyjne nad tworzeniem i nowelizacją przepisów dotyczących konsumentów.

  Do kompetencji Departamentu  Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów należy ponadto wytaczanie (w porozumieniu z Departamentem Prawnym) powództw o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone. DOZIK ponadto prowadzi rejestr klauzul.

  Departament  Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów wspiera jednostki samorządu terytorialnego, krajowe organizacje społeczne i inne instytucje, do zadań których należy ochrona interesów konsumentów oraz inicjuje badania towarów i usług.

  Ponadto DOZIK współdziała aktywnie z KE oraz organami ochrony konsumentów w państwach członkowskich w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Konsumentów (Consumer Protection Cooperation).

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2016-01-26 11:44
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2019-07-15 12:36
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź Departament Nadzoru Rynku

  Dyrektor
  Anna Mazurak

  Zastępca Dyrektora
  Jadwiga Gunerka

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 556 03 90, 22 826 14 35
  faks 22 827 03 04
  [SCODE]ZG5yQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament monitoruje poszczególne sektory w celu eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych oraz wyrobów konsumenckich niespełniających zasadniczych wymagań.

  W zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów Departament Nadzoru Rynku zatwierdza plany kontroli i monitoruje ich przebieg oraz poddaje ocenie ich skuteczność. Do jego kompetencji należy prowadzenie postępowań administracyjnych wobec producentów i importerów. Departament ewidencjonuje również produkty niebezpieczne, a także zbiera na ich temat informacje, które przekazuje następnie właściwym organom. Gromadzi ponadto powiadomienia przekazywane przez producentów i dystrybutorów o wprowadzonych na rynek wyrobach niespełniających wymagań bezpieczeństwa.

  W imieniu Prezesa UOKiK Departament Nadzoru Rynku prowadzi postępowania administracyjne mające na celu ustalenie, czy wyroby oferowane konsumentom są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w aktach prawnych wprowadzających do polskiego prawa tzw. dyrektywy nowego podejścia. Departament monitoruje również działanie systemu kontroli zgodności. W tym celu współpracuje z dziewięcioma organami wyspecjalizowanymi, opiniuje ich plany kontroli i przekazuje informacje o wprowadzanych do obrotu wyrobach niespełniających zasadniczych wymagań. Prowadzi również rejestr takich wyrobów.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2016-03-23 08:19
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2018-05-10 15:00
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź Departament Inspekcji Handlowej

  Dyrektor
  Joanna Jankowska-Kuć

  Zastępca Dyrektora
  Anna Janiszewska

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 176
  faks 22 826 91 31
  [SCODE]ZGloQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Departament Inspekcji Handlowej wykonuje zadania Prezesa UOKiK związane z planowaniem, koordynowaniem oraz analizą wyników kontroli prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów  nieżywnościowych, paliw i usług.

  Opracowuje zasady i przygotowuje programy kontroli oraz sporządza raporty dotyczące ich wyników, w tym także na potrzeby Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej. Prowadzi bazę danych niezbędnych do podejmowania działań kontrolnych w zakresie jakości paliw ciekłych (wykaz przedsiębiorców, stacji paliw i hurtowni oraz laboratoriów posiadających certyfikaty akredytacyjne na prowadzenie badań paliwa).

  Departament opiniuje ponadto kierunki badań prowadzonych przez laboratoria oraz stosowane metody badawcze.

  W ramach swoich kompetencji, DIH na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw prowadzi postępowania w sprawach zobowiązania przedsiębiorców do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbek paliw niespełniających wymagań jakościowych.
   

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2011-03-23 08:20
  Zatwierdził: Anna Janiszewska
  Data udostępnienia: 2020-06-30 15:28
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 30. Drukuj pytanie
 31. Rozwiń odpowiedź Departament Laboratoriów

  Dyrektor
  Aleksander Soczewko

  Zastępca Dyrektora
  Ewa Mrówka

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 825
  [SCODE]ZGxAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

  Podstawowe zadania Departamentu Laboratoriów (DL) obejmują: wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów na zlecenie Prezesa UOKiK i Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej, ustanowienie i utrzymanie systemów zarządzania w laboratoriach oraz rozwijanie metod badań laboratoryjnych. W skład departamentu wchodzą trzy laboratoria z siedzibą w Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi.

  Laboratoria wykonują badania zabawek, artykułów dla dzieci, paliw ciekłych, wyrobów włókienniczych oraz innych produktów konsumenckich. Rocznie badanych jest około 2 tysięcy próbek, w których oznacza się około 23 tysiące parametrów.

  Laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnianie  wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Coroczne oceny Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzają wysokie kompetencje personelu laboratoriów w zakresie wykonywanych badań.

  Laboratoria dysponują nowoczesnym wyposażeniem technicznym umożliwiającym właściwą realizację zadań UOKiK adekwatnie do sytuacji na rynku, wymagań prawnych oraz potrzeb konsumentów.

   

  Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  Laboratorium w Bydgoszczy
  Główne przedmioty badań: benzyna silnikowa, olej napędowy, biopaliwa (olej napędowy z FAME).

  Zakres akredytacji AB 773

  Certyfikat akredytacji AB 773

  Naczelnik: Grażyna Górecka
  ul. Kasztanowa 57
  85-605 Bydgoszcz
  tel. 52 322 01 79
  [SCODE]bGJnQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Lublinie
  Główne przedmioty badań: zabawki i artykuły dla dzieci, hulajnogi sportowe.

  Zakres akredytacji AB 731

  Certyfikat akredytacji AB 731

  Naczelnik: Anna Kozak
  ul. Ceramiczna 8A
  20-150 Lublin
  tel. 81 747 20 21
  [SCODE]bGx1QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]


  Laboratorium w Łodzi

  Główne przedmioty badań: wyroby włókiennicze, zabawki i artykuły dla dzieci, biżuteria, wyroby skórzane, wyroby z tworzyw sztucznych, baterie i akumulatory, płyny do spryskiwaczy i ich koncentraty, obuwie, opony, kosmetyki, detergenty i inne wyroby konsumenckie.

  Zakres akredytacji AB 403

  Certyfikat akredytacji AB 403

  Naczelnik: Anna Stokowska
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, bud. B
  90-570 Łódź
  tel. 42 633 31 79, 42 633 85 61
  [SCODE]bGxvQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2018-07-24 15:25
  Zatwierdził: Kamila Acholonu-Boruc
  Data udostępnienia: 2020-07-23 08:47
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 32. Drukuj pytanie
 33. Rozwiń odpowiedź Departament Postępowań w sprawach zatorów płatniczych

  Dyrektor
  Paulina Klonowska

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 260
  [SCODE]emF0b3J5QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Podstawowym zadaniem departamentu jest ograniczanie zatorów płatniczych poprzez przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Głównym narzędziem Departamentu jest prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

  Kompetencje departamentu wynikają z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Działania Prezesa Urzędu dotyczą transakcji handlowych zawartych od 1 stycznia 2020 r. oraz świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2020 r., o ile stały się one wymagalne po tym dniu.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2020-07-21 12:00
  Zatwierdził: Paulina Klonowska
  Data udostępnienia: 2020-09-16 11:46
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 34. Drukuj pytanie
 35. Rozwiń odpowiedź Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

  Dyrektor
  Anna Skrzypek
  tel. 22 55 60 465
  [SCODE]ZHd6QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Zadaniem departamentu jest rozpatrywanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz w sprawach kar pieniężnych w tym zakresie. Departament zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz przygotowuje rozwiązania legislacyjne w przedmiocie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która stanowi źródło jego kompetencji. 

 36. Drukuj pytanie
 37. Rozwiń odpowiedź Departament Rozwoju Analiz

  Dyrektor
  Paulina Klonowska

  Zastępca Dyrektora
  Dariusz Gregorczyk

  Dane kontaktowe:
  tel. 22 55 60 440
  [SCODE]emF0b3J5QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

  Podstawowym zadaniem departamentu jest prowadzenie analizy prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty. DRA współpracuje z Krajową Administracją Skarbową w zakresie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu.

  Ponadto, do kompetencji Departamentu Rozwoju Analiz należy wspieranie Departamentu Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych poprzez zapewnienie obsługi informatycznej i narzędzi analitycznych w zakresie pozyskania, zabezpieczenia i analizy materiałów dowodowych uzyskanych w toku prowadzonych przez ten Departament postępowań.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2020-02-18 08:33
  Zatwierdził: Kamila Acholonu-Boruc
  Data udostępnienia: 2020-09-16 11:46
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 38. Drukuj pytanie
 39. Rozwiń odpowiedź Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych
  Joanna Ossowska
  Dane kontaktowe:
  [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE