Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

W przypadku problemów technicznych z serwisami Urzędu prosimy zgłaszać je przez formularz.
W razie dodatkowych pytań związanych z systemami SHRIMP i SUDOP prosimy kontaktować się bezpośrednio z dedykowanymi administratorami:
https://www.uokik.gov.pl/kontakt_do_administratorow_aplikacji_shrimp_i_sudop.php


Deklaracja dostępności serwisów UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonych serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.uokik.gov.pl.

Plik do pobrania:

Wykaz serwisów internetowych

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-19.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-12-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Niektóre z opublikowanych filmów w dziale Multimedia nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnościami, ponadto filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Niektóre elementy mogą mieć nieodpowieni kontrast,
 • Może brakować tekstów alternatywnych do wszystkich obrazów,
 • Mapa kontroli jakości paliw nie jest dostępna i jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono 2021-07-20 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W serwisie internetowym UOKiK można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Tomasz Nastulak, adres poczty elektronicznej: [SCODE]d2VibWFzdGVyQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE], numer telefonu: 22 55 60 196.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Do budynku prowadzą:

 1. Dwa wejścia od łącznika między placem Powstańców Warszawa a ulicą Sienkiewicza, oznaczone są na drzwiach wejściowych, pierwsze: „wejście dla pracowników”, drugie: „wejście dla gości”.
 2. wejście do Centrum Konferencyjnego, Kancelarii i Punktu Kontaktowego ADR usytuowane jest od strony placu Powstańców Warszawy 1.

Do wejść dla pracowników oraz gości prowadzą schody. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się od strony ulicy Moniuszki. Kancelaria znajduje się po lewej stronie budynku.

Na wyposażeniu Urzędu znajduje się schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach inwalidzkich od wejścia do Centrum Konferencyjnego, Kancelarii i Punktu Kontaktowego ADR dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Kancelarii urzędu jest możliwy kontakt w języku migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Dodatkowe informacje, skróty klawiaturowe

Witryna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacycjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu).

Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu i innymi skrótami klawiszowymi innych przeglądarek. 

 Poniższa tabela zawiera skróty klawiszowe stosowane w serwisie UOKiK.

Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej 1 lub H
Przejdź do strony Dostępność 0
Przejdź do strony Kontakt 9
Przejdź do Mapy Strony 3
Przejdź do wersji z wysokim kontrastem C
Przejdź do wersji tekstowej T
Przejdź do formularza wyszukiwania 4
Powiększ czcionkę F
Pomniejsz czcionkę G

 

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

Przeglądarka Kombinacja klawiszy
Internet Explorer Alt + klawisz skrótu, następnie puść i wciśnij Enter
Mozilla Firefox Alt + Shift + klawisz skrótu
Opera Shift + Esc + klawisz skrótu
Google Chrome Alt + klawisz skrótu
Safari 3 Ctrl (Alt dla Windows) + klawisz skrótu
Safari 4 Option (Alt dla Windows) + klawisz skrótu

 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

  Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został sporządzony zgodnie z art. 11 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Dokument zawiera informacje w zakresie spełniania przez UOKiK minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy.

  Plik do pobrania:

  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 1.01.2021 r.)

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE