06 listopada 2015

UOKIK ZWERYFIKUJE DZIAŁANIA RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA UJEMNEJ STAWKI BAZOWEJ LIBOR

Raiffeisen Bank Polska S.A. to siódmy z banków, wobec których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w zakresie stosowania ujemnej stawki bazowej LIBOR. Postepowanie to dotyczy także umów zawieranych pomiędzy konsumentami i Polbankiem EFG S.A., którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zdjęcie

Wszczęte 29 października 2015 r. postępowanie dotyczy nieuwzględniania ujemnej stawki bazowej LIBOR w sytuacji, gdy jej wartość bezwzględna jest większa niż wysokość marży kredytu, mimo, że suma odsetek należnych dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym przekracza 1 grosz, czyli odsetki w najniższej możliwej wysokości.

Ponadto, przedmiotem postępowania jest wywodzenie skutków prawnych w stosunku do konsumentów z faktu przesłania do nich pism, w których bank zawiadamiał, że dokonał jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny lub pożyczkę wyrażonych/denominowanych/indeksowanych we frankach szwajcarskich. Polegała ona na wprowadzeniu do regulaminów kredytu hipotecznego lub pożyczki postanowienia zgodnie z którym ujemną stawkę bazową należy traktować jako równą zero. Zdaniem Urzędu modyfikacja zasad obliczania oprocentowania nie może zostać przeprowadzona w trybie jednostronnej zmiany umowy, gdyż postanowienia określające te zasady są istotnymi elementami umowy. W takim wypadku, zmiana ta nie była skuteczna a bank nie może stosować takiego postanowienia w stosunku do konsumentów.

Oba działania mogą, zdaniem UOKiK, stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe, polegające na niedotrzymywaniu przez bank zawartych umów, co może naruszać jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego, według której umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda), a także ogólną regułę prawa zobowiązań, która nakazuje wierzycielowi i dłużnikowi współdziałanie przy wykonywaniu zobowiązania.

Pliki do pobrania

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję