GENERALNY ISTOTNY POGLĄD PREZESA UOKIK WS. DOTYCZĄCEJ PRZESŁANEK ZMIANY OPROCENTOWANIA

Pozew Zbiorowy Przeciw Getin Noble Bank Oddalony

Prezes UOKiK od 2016 r. wydaje istotne poglądy w sprawach (IPwS), w których toczą się postępowania sądowe. W większości przypadków dotyczyły one sporów konsumentów z bankami w zakresie wykonywania przez banki umów pożyczek i kredytów hipotecznych denominowanych bądź indeksowanych do walut obcych. Ostatni IPwS dotyczy stosowanych przez przedsiębiorców klauzul odnoszących się do przesłanek zmiany oprocentowania w umowach kredytów hipotecznych i konsumenckich.

Czytaj więcejo Generalny istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. dotyczącej przesłanek zmiany oprocentowania

TRZECI OGÓLNY ISTOTNY POGLĄD PREZESA UOKIK WS. KLAUZUL DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

Obrazek

Znamy stanowisko Prezesa UOKiK ws. klauzul odnoszących się do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW), zamieszczanych w umowach kredytowych. W ocenie Urzędu, naruszeniem dobrych obyczajów i rażącym naruszeniem interesów konsumentów jest tworzenie przez przedsiębiorców postanowień umownych, które są niedookreślone, nieprecyzyjne i tworzą pozory ochrony ubezpieczeniowej, obciążając przy tym wszystkimi kosztami konsumentów ustalanymi w nietransparentny sposób.

Czytaj więcejo Trzeci ogólny istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

ANEKSY DO UBEZPIECZEŃ Z UFK - STANOWISKO PREZESA UOKIK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał stanowisko w sprawie interpretacji znaczenia podpisania aneksu do umowy ubezpieczenia z ufk, zaoferowanego w wyniku wykonania decyzji zobowiązującej

Czytaj więcejo Aneksy do ubezpieczeń z ufk - stanowisko Prezesa UOKiK

STANOWISKO PREZESA UOKIK DOTYCZĄCE KLAUZUL WALORYZACYJNYCH ZAMIESZCZANYCH W UMOWACH BANKOWYCH

Od 2016 r. Prezes UOKiK wspiera konsumentów w ich sporach z bankami, wydając istotne dla tych spraw poglądy.  Do dziś Prezes UOKiK przedstawił setki tego rodzaju stanowisk, z czego zdecydowana większość dotyczyła problematyki wykonywania przez banki umów pożyczek oraz kredytów hipotecznych denominowanych bądź indeksowanych do walut obcych.

Czytaj więcejo Stanowisko Prezesa UOKiK dotyczące klauzul waloryzacyjnych zamieszczanych w umowach bankowych

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję