Zestawienia prezentują w formie tabelarycznej informacje uzyskane w trakcie prowadzonych dwóch postępowań wyjaśniających w sprawie 27 banków, które udzielały konsumentom kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Zostały one sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od banków i stanowią wyłącznie aktualny obraz sytuacji na rynku. Nie powinny być interpretowane w kontekście ewentualnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, bowiem ocena prawna stanowi przedmiot postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Każde zestawienie zawiera informacje m.in. na temat:

  • wysokości kursów kupna i sprzedaży CHF,
  • uwzględniania przez bank ujemnej stawki bazowej LIBOR,
  • uwzględniania ujemnej stopy oprocentowania,
  • możliwości zawieszenia spłaty kredytu,
  • możliwości wydłużenia okresu kredytowania,
  • możliwości przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej banku.

ZESTAWIENIA INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF


ZESTAWIENIA  KURSÓW KUPNA I SPRZEDAŻY CHF, PO KTÓRYCH ROZLICZANE SĄ NALEŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW CHF

Odnosząc się do często podnoszonego przez konsumentów w kierowanych do Urzędu skargach braku uwzględnienia ujemnej stawki LIBOR CHF przy ustalaniu okresowych należności kredytobiorców, Urząd zwraca uwagę, że obniżenie wysokości oprocentowania zależne jest od tego, która ze stawek bazowych LIBOR CHF (np. LIBOR 1M, 3M, 6M) przyjęta została w umowie. Obniżenie wysokości stawki bazowej może bowiem znaleźć przełożenie na wysokość oprocentowania dopiero w terminie określonym w umowie. Szczegóły dotyczące tego, od kiedy nowa wartość stawki bazowej LIBOR CHF zostanie uwzględniona w wysokości oprocentowania zawarte są z umowie kredytowej. Przykładowo, przy stawce LIBOR 3M może to być określone, jako kwartał - od stycznia do marca albo 3 miesiące - luty, marzec, kwiecień.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję