11 grudnia 2017

SĄD ODDALIŁ APELACJE GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny w dwóch sprawach przeciwko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wydał wyroki, w których oddalił apelacje Towarzystwa.

22 listopada 2017 r. sąd oddalił apelację Towarzystwa od wyroku sądu I Instancji (V Ca 769/17). W ustnym uzasadnieniu wskazał, że postanowienia aneksu dotyczące wysokości pobieranej opłaty za wykup stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Podkreślił, że w aneksie pojawiło się nowe, nieznane dotąd pojęcie „wartość umowy”. Stwierdził także, że pojęcie 5 proc. wartości umowy mogło wprowadzać w błąd, dając mylne wrażenie, że chodzi o 5 proc. wartości środków zgromadzonych na rachunku polisy.

Natomiast 23 listopada 2017 r. sąd oddalił apelację Towarzystwa od wyroku sądu I Instancji (V Ca 733/17, I C 3585/16 ) w sprawie, w której konsument dochodził zwrotu opłaty pobranej na podstawie podpisanego aneksu. Co ważne, Prezes UOKiK wydał w tej sprawie istotny pogląd. Sąd stwierdził, że w całości zgadza się ze stanowiskiem i argumentacją Prezesa UOKiK.

Lista tagów
Generali

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję