UFK - NOWE DZIAŁANIA UOKIK

Zdjęcie powiązane
  • Czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów o działalności ubezpieczeniowej?
  • Czy badają potrzeby klienta i zatrzymują większość jego oszczędności, gdy rozwiązuje umowę?
  • Prezes UOKiK prowadzi postępowania wobec: Axa Życie, Vienna Life, Generali Życie, Open Life oraz MetLife.
Czytaj więcejo UFK - nowe działania UOKiK

UOKIK WSZCZYNA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ Z UFK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania w sprawie ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) wobec 17 instytucji finansowych, które mogą zakończyć się decyzjami o stwierdzeniu stosowania zakazanych praktyk godzących w zbiorowe interesy konsumentów.

Czytaj więcejo UOKiK wszczyna postępowania w sprawie ubezpieczeń z ufk

AEGON PRZEGRAŁ W SĄDZIE Z UOKIK

14 grudnia 2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przychylił się do decyzji UOKiK stwierdzającej naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Aegon TUnŻ i utrzymał karę nałożoną na Spółkę w wysokości ponad 23 mln zł.

Czytaj więcejo Aegon przegrał w sądzie z UOKiK

POLISY NA ŻYCIE Z UFK - KOLEJNI UBEZPIECZYCIELE ZMIENIĄ ZASADY POBIERANIA OPŁAT LIKWIDACYJNYCH

Zdjęcie

UOKiK zakończył już dziewięć postępowań w sprawie opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe – Axa i Europa - zobowiązały się do ich obniżenia, a Pramerica – do całkowitego odstąpienia od ich pobierania.

Czytaj więcejo Polisy na życie z ufk - kolejni ubezpieczyciele zmienią zasady pobierania opłat likwidacyjnych

SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNIE SPÓR O UBEZPIECZENIA Z UFK

Sąd Okręgowy w Warszawie skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego, który rozstrzygnie, czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ufk jest świadczeniem głównym czy ubocznym.

Czytaj więcejo Sąd Najwyższy rozstrzygnie spór o ubezpieczenia z ufk

SĄD NAJWYŻSZY NIE ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY UBEZPIECZEŃ Z UFK

Zdjęcie

3 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy miał rozstrzygnąć czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) jest świadczeniem głównym czy ubocznym. Sąd jednak odmówił podjęcia uchwały.

Czytaj więcejo Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął sprawy ubezpieczeń z ufk

UFK - NAJNOWSZA DECYZJA UOKIK I WYROK SĄDU

Pracownicy instytucji finansowych muszą przekazywać dane w sposób jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd. Powinni informować w takim samym stopniu zarówno o korzyściach, jak i o ryzyku. Przypomniał o tym Prezes UOKiK w najnowszej decyzji dotyczącej Tax Care oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku w sprawie Getin Noble Banku.

Czytaj więcejo UFK - najnowsza decyzja UOKiK i wyrok sądu

POZWY ZBIOROWE PRZECIWKO TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM

Zdjęcie powiązane

Poniżej prezentujemy przegląd aktualnych spraw przeciwko ubezpieczycielom oferującym ubezpieczenia na życie z ufk, w których grupy konsumentów dochodzące swoich roszczeń reprezentują Miejscy Rzecznicy Konsumentów.

Czytaj więcejo Pozwy zbiorowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym

TRZEJ KOLEJNI UBEZPIECZYCIELE ZMIENIĄ ZASADY POBIERANIA OPŁAT LIKWIDACYJNYCH

Zdjęcie

Klienci Ergo Hestia, WARTA i UNIQA odstępujący od umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) poniosą niższe koszty. Zakończyło się już dwanaście postępowań UOKiK w sprawie opłat likwidacyjnych. Do końca roku Urząd planuje wydać jeszcze pięć decyzji.

Czytaj więcejo Trzej kolejni ubezpieczyciele zmienią zasady pobierania opłat likwidacyjnych

NOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Obrazek powiązany

Publikujemy nowe pytania i odpowiedzi dotyczące ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Czytaj więcejo Nowe pytania i odpowiedzi

II RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO O UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z UFK

Zdjęcie powiązane

Jak wynika z przedstawionej w II Raporcie analizy orzeczeń sądowych, opublikowanym w marcu 2016 r., sukces w postępowaniach przynosi klientom powołanie się na tzw. abuzywność postanowień umownych. Sądy najczęściej przychylają się do stanowiska, że pobieranie rażąco wysokich opłat likwidacyjnych jest bezprawne.

Czytaj więcejo II Raport Rzecznika Finansowego o ubezpieczeniach na życie z ufk

WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO UBEZPIECZYCIELA

Zdjęcie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 kwietnia 2015 r. orzekł, iż ubezpieczyciel, na podstawie ogólnych norm prawa krajowego, może być zobowiązany do przekazania ubezpieczającemu dodatkowych informacji w zakresie kosztów i składek.

Czytaj więcejo Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie obowiązku informacyjnego ubezpieczyciela

ANEKSY DO UBEZPIECZEŃ Z UFK - STANOWISKO PREZESA UOKIK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał stanowisko w sprawie interpretacji znaczenia podpisania aneksu do umowy ubezpieczenia z ufk, zaoferowanego w wyniku wykonania decyzji zobowiązującej

Czytaj więcejo Aneksy do ubezpieczeń z ufk - stanowisko Prezesa UOKiK

KOLEJNE ORZECZENIE WS. TERMINU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ O WYPŁATĘ WARTOŚCI WYKUPU

Roszczenia o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia w polisach na życie z ufk, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawniają się po sześciu latach, zgodnie z terminem określonym w art. 118 k.c.

Czytaj więcejo Kolejne orzeczenie ws. terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę wartości wykupu

UBEZPIECZENIA Z UFK – PIERWSZE DZIAŁANIA UOKIK

4 decyzje administracyjne, 24 postępowania w toku oraz propozycje zmian regulacyjnych – to działania UOKiK dotyczące ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk).

Czytaj więcejo Ubezpieczenia z ufk – pierwsze działania UOKiK

PISEMNE UZASADNIENIE POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (UFK)

Sąd Okręgowy w Warszawie opublikował pisemne uzasadnienie wyroku z 27 marca 2015 roku, w którym orzekł o nieważności polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk), uznając ich konstrukcję za sprzeczną z naturą stosunku zobowiązaniowego i „oszukańczą”.

Czytaj więcejo Pisemne uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie dotyczącej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk)

POSTĘPOWANIA UOKIK W SPRAWACH POLIS Z UFK - ZOBOWIĄZANIA UBEZPIECZYCIELI

Zdjęcie

W ramach postępowań przed Prezesem UOKiK dotyczących polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z kwestionowanych wzorców umownych. UOKiK zaakceptował te zobowiązania jako wychodzące naprzeciw konsumentom.

Czytaj więcejo Postępowania UOKiK w sprawach polis z ufk - zobowiązania ubezpieczycieli

POLISY NA ŻYCIE Z UFK - KOLEJNE ZOBOWIĄZANIA

Zdjęcie

Kolejne postępowania UOKiK w sprawie polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) zakończyły się przyjęciem zobowiązań ubezpieczycieli do obniżenia opłat likwidacyjnych. Najnowsze decyzje dotyczą MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie).

Czytaj więcejo Polisy na życie z ufk - kolejne zobowiązania

UBEZPIECZYCIELE OBNIŻAJĄ OPŁATY LIKWIDACYJNE

Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 16 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym. Obniżą one opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK. Porozumienia dotyczą też seniorów, a ich warunki wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku

Czytaj więcejo Ubezpieczyciele obniżają opłaty likwidacyjne

SKANDIA ŻYCIE ZŁOŻYŁO ZOBOWIĄZANIE DO OBNIŻENIA OPŁAT LIKWIDACYJNYCH

Obrazek dekoracyjny

UOKiK zakończył ostatnie z postępowań dotyczących opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Skandia Życie zobowiązała się do ich obniżenia.

Czytaj więcejo Skandia Życie złożyło zobowiązanie do obniżenia opłat likwidacyjnych

UOKIK ZAKOŃCZYŁ KOLEJNE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OPŁAT LIKWIDACYJNYCH

UOKiK zakończył kolejne postępowania w sprawie opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Cztery towarzystwa ubezpieczeniowe, Aegon, Compensa, Generali i Open Life, zobowiązały się do ich obniżenia.

Czytaj więcejo UOKiK zakończył kolejne postępowania w sprawie opłat likwidacyjnych

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję