UFK - WYROKI SĄDOWE

Zdjęcie

Po raz kolejny sąd potwierdził, że przy sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) konsumenci byli wprowadzani w błąd. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Open Finance. Wyrok dotyczył decyzji UOKiK z 2014 r.

Czytaj więcejo UFK - wyroki sądowe

ODPOWIEDŹ NA GLOSĘ DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE MBANKU

Zdjęcie

Zasadniczą wartością podlegającą ochronie jest równowaga kontraktowa, a nie jej zaburzenie na korzyść konsumenta.

Czytaj więcejo Odpowiedź na glosę do wyroku Sądu Najwyższego w sprawie mBanku

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZECIWKO BANKOWI MILLENNIUM S.A.

Zdjęcie

22 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Banku Millennium S.A. (Pozwany) na rzecz konsumentki (Powódka) kwotę blisko 86 000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami.

Czytaj więcejo Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

AXA PRZEGRAŁA SPRAWĘ APELACYJNĄ

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do apelacji powoda w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Orzekł, iż postanowienia aneksu dotyczące wartości wykupu stanowią niedozwolone postanowienia umowne, stąd też pozwane towarzystwo powinno zwrócić konsumentowi kwotę zatrzymaną w związku z nieprawidłowo wyliczoną wartością świadczenia wykupu.

Czytaj więcejo AXA przegrała sprawę apelacyjną

SĄDY PRZYCHYLNE KLIENTOM UBEZPIECZYCIELA

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie i zasądził na rzecz powoda – klienta ubezpieczyciela, zwrot kosztów postępowania w instancji odwoławczej

Czytaj więcejo Sądy przychylne klientom Ubezpieczyciela
Lista tagów
Generaliwyrok

WYROKI SĄDU II INSTANCJI KORZYSTNE DLA KLIENTÓW GENERALI

Zdjęcie

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyroki wydane przez Sąd I instancji przeciwko Generali, w sprawach dotyczących poaneksowych spraw przeciwko Generali.

Czytaj więcejo Wyroki Sądu II instancji korzystne dla klientów Generali
Lista tagów
Generaliwyrok

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZECIWKO MBANKOWI S.A.

Obrazek

28 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa dwojga konsumentów przeciwko mBankowi S.A., w ramach której Prezes UOKiK – na wniosek powodów – wyraził istotny pogląd dla sprawy.

Czytaj więcejo Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko mBankowi S.A.

PISEMNE UZASADNIENIE POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (UFK)

Sąd Okręgowy w Warszawie opublikował pisemne uzasadnienie wyroku z 27 marca 2015 roku, w którym orzekł o nieważności polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk), uznając ich konstrukcję za sprzeczną z naturą stosunku zobowiązaniowego i „oszukańczą”.

Czytaj więcejo Pisemne uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie dotyczącej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk)

PISEMNE UZASADNIENIE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE KLIENTÓW MBANKU

Niedozwolone Klauzule Getin Noble Banku

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku, w którym uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego w sprawie klientów mBanku. Podstawą uchylenia jest brak wskazania w dotychczasowym postępowaniu sądowym obowiązku kontraktowego, który zostałby naruszony przez mBank. Sprawę przekazano do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny.

Czytaj więcejo Pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie klientów mBanku

WYROK SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ W SPRAWIE PRZECIWKO SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

Obrazek

20 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zasądził na rzecz posiadacza kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zwrot nienależnie pobranego świadczenia w związku z abuzywnością niektórych postanowień umowy.

Czytaj więcejo Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

KOLEJNY WYROK WS. SPORNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ – VIENNA LIFE

Zdjęcie

Sąd Okręgowy uznał za zasadną apelację klienta od wyroku Sądu I instancji w sprawie przeciwko Vienna Life, dotyczącej świadczenia wykupu polisy.

Czytaj więcejo Kolejny wyrok ws. spornych postanowień umowy ubezpieczeniowej – Vienna Life
Lista tagów
Vienna Lifewyrok

GLOSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE MBANKU

Zdjęcie powiązane

Wyrokiem w sprawie 1247 klientów mBanku, którzy zaciągnęli kredyt we frankach, Sąd Najwyższy podarował niezwykle cenny prezent przedsiębiorcom, łamiąc przy tym obowiązujące w Polsce prawo.

Czytaj więcejo Glosa do wyroku Sądu Najwyższego w sprawie mBanku

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję