Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw ochrony konkurencji i konsumentów Delegatura w Łodzi

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 9793 z dnia 30.03.2017 r.

   

  Oferty do: 5 kwietnia 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz

  do spraw: ochrony konkurencji i konsumentów

  Delegatura w Łodzi

  Miejsce wykonywania pracy:

  Łódź

  ul. Gen. Romualda Traugutta 25
  90-113 Łódź

  Adres urzędu:

  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Praca w pokoju na 3 piętrze budynku.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Inicjowanie i prowadzenie postępowań (wyjaśniających i właściwych) w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
  • Przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
  • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomień o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów.
  • Uczestnieczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców, w tym kontrolach z przeszukaniem w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk.
  • Podejmowanie działań związanych z egzekucją kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zapłaty nałożonej kary pieniężnej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
  • Uzupełnianie i aktualizacja baz danych funkcjonujących w UOKiK w celu zapewnienia aktualnego i pełnego dostępu do informacji.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja i umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Wiedza z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub/i ekonomiczne
  • staż pracy: 6 miesięcy praca na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa lub prowadzeniem analiz ekonomicznych
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Znajomość podstaw ekonomii w szczególności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 05.04.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem RŁO-ref

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mejlowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw ochrony konkurencji w Departamencie Ochrony Konkurencji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 9720 z dnia 28.03.2017 r.

   

  Oferty do: 9 kwietnia 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz do spraw: ochrony konkurencji

  Departament Ochrony Konkurencji

   

  Miejsce wykonywania pracy:

  Warszawa

  Adres urzędu:

  pl. Powstańców Warszawy 1,
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
  • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje, odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projekty apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projekty innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem roztrzygnięć Prezesa.
  • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców.
  • Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji.
  • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania antymonopolowe prowadzone przez inne komórki organizacyjne.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Znajomość prawa antymonopolowego
  • Znajomość kpa i kpc
  • Znajomość orzecznictwa antymonopolowego
  • Znajomość podstaw ekonomii
  • Posiadanie komptencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
  • Znajomość innego języka Unii Europejskiej
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 09.04.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-2-ref

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mejlowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista do spraw badań laboratoryjnych żywności w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Poznaniu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 9453 z dnia 20.03.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  starszy specjalista do spraw: badań laboratoryjnych żywności

  w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Poznaniu

   

  Oferty do: 31 marca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 2

  Status: nabór w toku


  Miejsce wykonywania pracy: Poznań
  Laboratorium Kontrolno - Analityczne w Poznaniu
  Symbol i nr akredytacji: LPO, AB 720
  ul. Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań

  Adres urzędu:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
   

  WARUNKI PRACY

  - praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady
  - praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie
  - praca na 3 piętrze, budynek bez windy

  ZAKRES ZADAŃ

  • wykonywanie badań laboratoryjnych (m.in. metody tradycyjne i instrumentalne, ocena organoleptyczna) próbek artykułów żywnościowych oraz ocena wyników w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami oraz sporządzanie sprawozdań z badań w celu dokumentowania otrzymywanych wyników
  • wdrażanie nowych metod badawczych oraz modyfikowanie istniejących celem rozszerzenia zakresu badawczego laboratorium
  • współpraca z innymi pracownikami przy potwierdzaniu przydatności metody badawczej do zastosowania w laboratorium
  • prowadzenie odpowiednich ewidencji (m.in. próbek, aktów prawnych, norm, materiałów pomocniczych) w celu monitorowania zasobów do realizacji zadań przez laboratorium
  • prowadzenie dokumentacji pracy laboratorium celem odtworzenia podejmowanych działań
  • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu potwierdzenia prawidłowego działania aparatury badawczej i wykonywania badań
  • wykonywanie badań dodatkowych celem potwierdzenia, że otrzymywane wyniki badań rutynowych są rzetelne i prawidłowe
  • wykonywanie działań związanych z wdrożonym systemem zarządzania celem jego utrzymania i doskonalenia

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe w zakresie: chemia/biotechnologia/towaroznawstwo/technologia żywności/chemia żywności
  • doświadczenie zawodowe: pracy w laboratorium związana z wykonywaniem badań
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prowadzonych badań żywności, m.in. metody tradycyjne i instrumentalne
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: pracy w laboratorium badającym żywność
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych (np. HPLC)
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LPO-StS"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:

  • sprawdzian wiedzy,
  • próbka pracy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 247.

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE