Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Polityka prywatności > Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych UOKiK

[SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE].

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane, aby rozpatrzyć Państwa zapytanie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. Odbiorcą danych osobowych mogą być organizacje konsumenckie udzielające porad w sprawach indywidualnych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony występowaniem celu przetwarzania.

 

Uprawnienia z art. 15-19 i 21 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania. Mogą je też Państwo usunąć,  jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem. Państwa dane osobowe mogą też zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, którego skutkiem będzie zaniechanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Prawo do wniesienia skargi

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych (kontaktowych) jest dobrowolne w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

 

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE