Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Znak CE > Kompetencje Prezesa UOKiK i opis systemu

Kompetencje Prezesa UOKiK i opis systemu

System kontroli wyrobów tworzy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy wyspecjalizowane uprawnione do kontroli wyrobów i prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie ich niezgodności z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, czyli:

Z organami wyspecjalizowanymi współpracują organy celne, które weryfikują wyroby sprowadzane z krajów trzecich (nienależących do Unii Europejskiej)

Prezes UOKiK monitoruje system kontroli wyrobów, a do jego zadań należy m.in.

 • współpraca z organami wyspecjalizowanymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami
 • opiniowanie okresowych planów kontroli organów wyspecjalizowanych,
 • przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujących, że dany wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań,
 • prowadzenie Rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.

Organy wyspecjalizowane dokonują kontroli na wniosek Prezesa UOKiK lub z własnej inicjatywy. Jeżeli w jej trakcie okaże się, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, wszczynane jest postępowanie administracyjne.

Jeżeli producent nie podejmie dobrowolnych działań mających na celu usunięcie niezgodności z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami lub wycofanie wyrobu z obrotu, odpowiednia inspekcja może w szczególności:

 • nakazać powiadomienie użytkowników, że produkt nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań,
 • zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom lub sprzedawcom,
 • nakazać wycofanie produktu z obrotu.

Informacje o wydanych decyzjach dotyczących wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami przekazywane są Prezesowi UOKiK, który wpisuje je do Rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami. Na producenta sąd może nałożyć grzywnę.

Od 1 stycznia 2010 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30 - dalej: rozp. 765/2008), które ma na celu przede wszystkim ujednolicenie mechanizmów i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w obszarze nadzoru rynku, tak aby zwiększyć skuteczność wykrywania niebezpiecznych wyrobów, wzmocnić współpracę między uczestnikami systemu nadzoru rynku, także na poziomie unijnym, oraz podnieść świadomość opinii publicznej (przedsiębiorców i konsumentów) odnośnie korzyści i mechanizmów działania systemu. Zgodnie z art. 18(5) rozp. 765/2008, państwa członkowskie mają obowiązek okresowego sporządzania krajowych planów nadzoru rynku oraz przekazywania ich do wiadomości Komisji Europejskiej i pozostałych państw członkowskich, a także udostępniania ich opinii publicznej. W Polsce organem odpowiedzialnym za realizację tego zadania jest Prezes UOKiK.

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Raporty dotyczące funkcjonowania systemu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Wykaz danych kontaktowych instytucji zajmujących się nadzorem rynku w Polsce

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Programy dotyczące systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu podlegających dyrektywom nowego podejścia

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości