Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Edukacja > Konkursy > Najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Studenci, konkurs dla studentów

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 2008 r. Pierwsze dwie edycje poświęcone były ochronie konkurencji, a w 2011 r. poszerzono tematykę o ochronę konsumentów. Od 2015 r. wybierane są również najlepsze prace doktorskie.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek - ekonomię, administrację czy zarządzanie.

TEMATYKA

 • Ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
 • Ochrona konsumentów – prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień: nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jakość wyrobów i usług.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Prace magisterskie

  Wkrótce startuje 13. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 11. edycja w obszarze ochrony konsumentów.

   


  NAGRODY

  Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji - 5 tys. zł.

  Laureaci mogą również liczyć na płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.


  KRYTERIA OCENY

  Do konkursu można zgłosić pracę obronioną od 15 października 2020 r. do 15 października 2021 r., która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą.

  Kapituła konkursowa bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.


  FORMALNOŚCI

  Należy złożyć:

  1. wypełniony formularz
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  3. jednostronne streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

  Komplet powyższych dokumentów należy wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii Urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa


  TERMINY

  Termin składania prac mija 29 października 2021 r. (o godz. 16.15) – decyduje data wpływu.

  Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską - DK - konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską - DK - konsumenci”.


  Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2022 r.


  WAŻNE – szczegóły dotyczące konkursu, w tym formalności, znajdują się w poniższych załącznikach:

  Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji

  Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów

  Formularz zgłoszeniowy

  Wzór zaświadczenia


  DODATKOWE INFORMACJE:

  Departament Komunikacji UOKiK
  tel. 22 55 60 246
  [SCODE]ZGtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Prace doktorskie

  Trwa trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów.

  NAGRODY

  Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.


  KRYTERIA OCENY

  Kapituła konkursowa bierze pod uwagę:

  • jakość merytoryczną pracy
  • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w badanej dziedzinie
  • udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy
  • nowatorski i twórczy charakter pracy
  • aktualność zagadnienia
  • edytorski charakter pracy

  FORMALNOŚCI

  Należy złożyć:

  1. wypełniony formularz
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  4. dwie recenzje pracy doktorskiej
  5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

  Komplet powyższych dokumentów należy wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii Urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa


  TERMINY

  Na prace obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. czekamy do 29 października 2021 r. (godz. 16.15) - decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską - DK - konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską - DK - konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2022 r.


  WAŻNE – szczegóły dotyczące konkursu, w tym formalności, znajdują się w poniższych załącznikach:


  DODATKOWE INFORMACJE:

  Departament Komunikacji UOKiK
  tel. 22 55 60 246
  [SCODE]ZGtAdW9raWsuZ292LnBs[ECODE]

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Skład Kapituł konkursów

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konkurencji

  1. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
  2. dr Tomasz Bagdziński, dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
  3. prof. Łukasz Grzybowski, Departament Ekonomii i Nauk Społecznych Telecom ParisTech
  4. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  5. dr Rudolf Ostrihansky, senior partner i radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
  6. Anna Sekinda-Maicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
  7. dr Marta Sendrowicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner w kancelarii Allen & Overy
  8. dr hab. Dariusz Szafrański, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  9. Małgorzata Szwaj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner i radca prawny w kancelarii Linklaters

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów

  1. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
  2. prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  3. dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  4. Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich
  5. dr Katarzyna Karasiewicz, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner i radca prawny w kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy
  6. Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy
  7. dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wspólnik w kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
  8. prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9. dr hab. prof. UWr. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  10. Łukasz Wroński, dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w UOKiK
  11. prof. dr hab. Fryderyk Zoll, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie w Osnabrück

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Materiały promocyjne do pobrania

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Poprzednie edycje konkursu

  Rok 2020 - XII edycja poświecona ochronie konkurencji i X edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2019 - XI edycja poświęcona ochronie konkurencji i IX edycja na temat ochrony konsumentów

  Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską w kategorii ochrona konkurencji:

  • I Nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto zdobyła Marta Powolny za pracę pt. „Postępowanie antymonopolowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”
  • II Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto zdobyła Magda Kowalczyk za pracę pt. „Private enforcement – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji”
  • III Nagrodę w wysokości 2 tys. zł brutto otrzymała Kinga Mazur za pracę „Rola i skuteczność programu łagodzenia kar pieniężnych jako instrumentu zwalczającego porozumienia ograniczające konkurencję w polskim prawie gospodarczym”

  Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską w kategorii ochrona konsumentów:

  • II Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto otrzymał Adrian Żur za pracę „Śledzenie aktywności konsumentów w internecie w świetle prawa Unii Europejskiej”
  • III Nagrodę w wysokości 2 tys. zł brutto otrzymała Anna Urbanek za pracę „Nowy ład dla konsumentów a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów” 
  • Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Kabzińska za pracę „Zaufanie klientów do usług bankowości elektronicznej w świetle badań rynkowych” 

  Rok 2018 - X edycja poświecona ochronie konkurencji i VIII edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2017 - IX edycja poświecona ochronie konkurencji i VII edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2016 - VIII edycja poświecona ochronie konkurencji i VI edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2015 – VII edycja poświęcona ochronie konkurencji i V edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2014 – VI edycja poświęcona ochronie konkurencji i IV edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2013 – V edycja poświęcona ochronie konkurencji i III edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2012 – IV edycja poświęcona ochronie konkurencji i II edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2011 – III edycja poświęcona ochronie konkurencji i I edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2010 — II edycja (ochrona konkurencji)

  Rok 2008 — I edycja (ochrona konkurencji)

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE