Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Edukacja > Konkursy > Najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Studenci, konkurs dla studentów

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 2008 r. Pierwsze dwie edycje poświęcone były ochronie konkurencji, a w 2011 r. poszerzono tematykę o ochronę konsumentów. Od 2015 r. wybierane są również najlepsze prace doktorskie.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek - ekonomię, administrację czy zarządzanie.

TEMATYKA

 • Ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
 • Ochrona konsumentów – prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień: nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jakość wyrobów i usług.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Prace magisterskie

  Trwa 12. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 10. edycja w obszarze ochrony konsumentów.

  NAGRODY

  Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji - 5 tys. zł.

  Laureaci mogą również liczyć na płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.


  KRYTERIA OCENY

  Do konkursu można zgłosić pracę, która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą.

  Kapituła konkursowa bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.


  FORMALNOŚCI

  Należy złożyć:

  1. wypełniony formularz
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  3. jednostronne streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

  TERMINY

  Na prace obronione od 16 października 2019 r. do 16 października 2020 r. czekamy do 30 października 2020 r. (godz. 16.15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską – DK – konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską – DK – konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2021 r.


  WAŻNE – szczegóły dotyczące konkursu, w tym formalności, znajdują się w poniższych załącznikach:

  W związku z licznymi informacjami o zdalnej pracy uczelni, informujemy, że dopuszczamy możliwość składania skanów dokumentów stanowiących elementy zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę magisterską, tj. formularza i zaświadczenia z uczelni. O dostarczenie oryginałów dokumentów będziecie Państwo proszeni w późniejszym, dogodnym terminie.

   


  DODATKOWE INFORMACJE:

  Magdalena Trusińska
  22 55 60 136
  [SCODE]bWFnZGFsZW5hLnRydXNpbnNrYUB1b2tpay5nb3YucGw=[ECODE]

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Prace doktorskie

  Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów.

  NAGRODY

  Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.


  KRYTERIA OCENY

  Kapituła konkursowa bierze pod uwagę:

  • jakość merytoryczną pracy
  • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w badanej dziedzinie
  • udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy
  • nowatorski i twórczy charakter pracy
  • aktualność zagadnienia
  • edytorski charakter pracy

  FORMALNOŚCI

  Należy złożyć:

  1. wypełniony formularz
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  4. dwie recenzje pracy doktorskiej
  5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

  TERMINY

  Na prace obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. czekamy do 29 października 2021 r. (godz. 16.15) - decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską - DK - konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską - DK - konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2022 r.


  WAŻNE – szczegóły dotyczące konkursu, w tym formalności, znajdują się w poniższych załącznikach:


  DODATKOWE INFORMACJE:

  Magdalena Trusińska
  22 55 60 136
  [SCODE]bWFnZGFsZW5hLnRydXNpbnNrYUB1b2tpay5nb3YucGw=[ECODE]

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Skład Kapituł konkursów

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konkurencji

  1. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
  2. dr Tomasz Bagdziński, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
  3. prof. Łukasz Grzybowski, Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych Telecom ParisTech
  4. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  5. dr Rudolf Ostrihansky, senior partner i radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
  6. Anna Sekinda-Maicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
  7. dr Marta Sendrowicz, członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner w kancelarii Allen & Overy
  8. dr Dariusz Szafrański, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  9. Małgorzata Szwaj, członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner i radca prawny w kancelarii Linklaters

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów

  1. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
  2. prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  3. dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  4. Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich
  5. dr Katarzyna Karasiewicz, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner i radca prawny w kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy
  6. Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy
  7. dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wspólnik w kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
  8. prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9. dr hab. prof. UWr. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  10. Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w UOKiK
  11. prof. dr hab. Fryderyk Zoll, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie w Osnabrück

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Materiały promocyjne do pobrania

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Poprzednie edycje konkursu

  Rok 2020 - XII edycja poświecona ochronie konkurencji i X edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2019 - XI edycja poświęcona ochronie konkurencji i IX edycja na temat ochrony konsumentów

  Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską w kategorii ochrona konkurencji:

  • I Nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto zdobyła Marta Powolny za pracę pt. „Postępowanie antymonopolowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”
  • II Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto zdobyła Magda Kowalczyk za pracę pt. „Private enforcement – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji”
  • III Nagrodę w wysokości 2 tys. zł brutto otrzymała Kinga Mazur za pracę „Rola i skuteczność programu łagodzenia kar pieniężnych jako instrumentu zwalczającego porozumienia ograniczające konkurencję w polskim prawie gospodarczym”

  Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską w kategorii ochrona konsumentów:

  • II Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto otrzymał Adrian Żur za pracę „Śledzenie aktywności konsumentów w internecie w świetle prawa Unii Europejskiej”
  • III Nagrodę w wysokości 2 tys. zł brutto otrzymała Anna Urbanek za pracę „Nowy ład dla konsumentów a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów” 
  • Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Kabzińska za pracę „Zaufanie klientów do usług bankowości elektronicznej w świetle badań rynkowych” 

  Rok 2018 - X edycja poświecona ochronie konkurencji i VIII edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2017 - IX edycja poświecona ochronie konkurencji i VII edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2016 - VIII edycja poświecona ochronie konkurencji i VI edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2015 – VII edycja poświęcona ochronie konkurencji i V edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2014 – VI edycja poświęcona ochronie konkurencji i IV edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2013 – V edycja poświęcona ochronie konkurencji i III edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2012 – IV edycja poświęcona ochronie konkurencji i II edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2011 – III edycja poświęcona ochronie konkurencji i I edycja na temat ochrony konsumentów

  Rok 2010 — II edycja (ochrona konkurencji)

  Rok 2008 — I edycja (ochrona konkurencji)

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE