Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Znak CE > Obowiązki przedsiębiorcy

Obowiązki przedsiębiorcy

Za producenta uznaje się każdą osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.
Dotyczy to również składania, pakowania, przetwarzania lub umieszczania etykiety na gotowych produktach w celu ich umieszczenia na rynku pod własnym imieniem/nazwą.

Producent przyjmuje na siebie pełną i ostateczną odpowiedzialność za swój wyrób. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, musi on zachować kontrolę nad procesem produkcyjnym, ponieważ odpowiada za zgodność produktu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Zlecenie części lub całości prac nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za wyrób.

W fazie projektowania i produkcji producent jest odpowiedzialny między innymi za:

  • podjęcie działań gwarantujących, że proces wytwarzania zapewniał zgodność wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,
  • jeżeli wymaga tego dyrektywa – zaangażowanie w ocenę zgodności niezależnej jednostki mającej odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia badań produktu lub oceny i zatwierdzenia systemu jakości (tzw. jednostki notyfikowanej),
  • opracowanie dokumentacji technicznej,
  • umieszczenie na towarze oznakowania CE,
  • sporządzenie deklaracji zgodności.

Wszystkie wyroby objęte przepisami przenoszącymi do polskiego prawa dyrektywy nowego podejścia przed ich wprowadzeniem do obrotu są poddawane ocenie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Są one ustalane w celu przeciwdziałania zagrożeniom, jakie produkt może powodować z uwagi na swoje właściwości fizyczne i chemiczne (odporność mechaniczna lub fizyczna, palność, właściwości chemiczne lub elektryczne, radioaktywność itp.). Niektóre wymagania dotyczą też materiałów, z jakich wyrób powinien być wykonany, sposobu jego konstruowania i procesu produkcji.

Procedura oceny zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami różni się w zależności od wyrobu. Dla wielu produktów jest bardzo prosta, ale urządzenia o skomplikowanej konstrukcji, których użytkowanie może się wiązać z większym zagrożeniem dla życia lub zdrowia konsumentów, przechodzą bardziej złożoną procedurę oceny zgodności.

Jednym z podstawowych obowiązków producenta jest sporządzenie dokumentacji technicznej wyrobu. Powinna ona zawierać informacje o projekcie, sposobie wytwarzania i działaniu. Dokumentacja taka z reguły musi być przechowywana przez co najmniej dziesięć lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza (dla niektórych kategorii wyrobów – na przykład lodówek i zamrażarek – ustalono krótszy termin).


Do obowiązków producenta należy również sporządzenie deklaracji zgodności, w której na własną odpowiedzialność deklaruje on, że jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Przepisy wprowadzające do prawa polskiego poszczególne dyrektywy określają informacje, jakie powinna zawierać deklaracja zgodności. Deklarację należy udostępnić organom nadzoru rynku na ich żądanie, ponadto niektóre dyrektywy wymagają dołączenia jej do wyrobu.

Pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami uprawnia producenta do umieszczenia na wyrobie symbolu CE.

Trzy dyrektywy – dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych oraz interoperacyjności kolei – nie przewidują znakowania symbolem CE  Natomiast dyrektywa dotycząca wyposażenia morskiego przewiduje zupełnie inny znak zgodności (w kształcie koła sterowego), który spełnia jednak taką samą funkcję.

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE