Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Kariera w UOKiK > Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Biurze Prezesa

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 19017 z dnia 5.12.2017 r.

  Oferty do: 27 grudnia 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty do spraw współpracy z mediami w Biurze Prezesa

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

  Praca w pokoju na I piętrze budynku.

  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  ·         Przygotowywanie artykułów prasowych, wystąpień kierownictwa i materiałów merytorycznych dla Prezesa UOKiK, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie komunikacji społecznej.

  ·         Opracowywanie wywiadów dla Prezesa UOKiK oraz przygotowywanie wystąpień Prezesa przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach Urzędu oraz wydawnictwach zewnętrznych w celu realizacji polityki informacyjnej Urzędu.

  ·         Opracowywanie komunikatów i informacji prasowych w celu realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej Urzędu. Redagowanie i dokonywanie korekty tekstów przeznaczonych dla dziennikarzy w celu przekazania ich bez błędów merytorycznych, językowych i w jednolitej formie.

  ·         Organizowanie wywiadów kierownictwa i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych UOKiK w mediach w celu realizowania polityki informacyjnej Urzędu.

  ·         Współpraca ze środkami masowego przekazu, przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi przedstawicielom mediów dotyczących bieżących wydarzeń związanych z kompetencjami Urzędu w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  ·         Wykształcenie: wyższe

  ·         Doświadczenie zawodowe: 1 rok - doświadczenie dziennikarskie lub w biurze prasowym

  ·         Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

  ·         Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja

  ·         Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość

  ·         Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów

  ·         Posiadanie kompetencji: współpraca

  ·         Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie współpracy z mediami.

  ·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

  ·         Korzystanie z pełni praw publicznych

  ·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  ·         Wykształcenie: wyższe dziennikarskie lub filologiczne lub politologiczne lub prawnicze

  ·         Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  ·         Posiadanie kompetencji: kreatywność

  ·         Umiejętność wystąpień publicznych

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  ·         Życiorys/CV i list motywacyjny

  ·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  ·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy – dokumenty potwierdzające długość wymaganego doświadczenia (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji) oraz rodzaj wymaganego doświadczenia (np. kopie zakresu obowiązków, opisu stanowiska pracy, opinii czy referencji, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach lub wolontariacie)

  ·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  ·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  ·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  ·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  ·         Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  ·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 27 grudnia 2017 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK)

  z dopiskiem BP-1-S

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).

  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.

  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.

  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Radca Prawny w Departamencie Nadzoru Rynku

  Ogłoszenie o naborze nr 18797 z dnia 01.12.2017 r.

  Oferty do: 13 grudnia 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  radca prawny

  w Departamencie Nadzoru Rynku

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa

  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Praca w pokoju na 6 piętrze budynku.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Opiniowanie projektów decyzji nakładających na przedsiębiorców obowiązki, administracyjne kary pieniężne, koszty badań laboratoryjnych oraz opiniowanie projektów dokumentów mających skomplikowany charakter lub istotne znaczenie w celu zapewnienia prawidłowości wydawanych decyzji oraz ustalenia jednolitej praktyki stosowania prawa
  • Opiniowanie zaleceń i wytycznych dla Inspekcji Handlowej oraz programów kontroli o szczególnym charakterze w celu ujednolicenia działań Inspekcji Handlowej
  • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach, w których wpłynęły środki zaskarżenia na decyzje i postanowienia w zakresie właściwości Departamentu
  • Opiniowanie przygotowywanych przez Departament akt administracyjnych w ramach wykonywania obowiązków wierzyciela i rozpatrywanie środków zaskarżenia w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie ustaw należących do właściwości Departamentu
  • Rozpatrywanie odwołań od środków zaskarżenia na akty administracyjne wydawane przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz programów kontroli o szczególnym charakterze
  • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne, przygotowywanie skarg kasacyjnych, a także zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach należących do właściwości Departamentu
  • Opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Departamentu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w obszarze stosowania prawa lub w pracy w administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości przepisów prawa w obszarze nadzoru rynku i procedury administracyjnej
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub kontrolnych, doświadczenie w zakresie stosowania prawa administracyjnego
  • Wpis na listę radców prawnych
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznego
  • Znajomość języka angielskiego lub innego języka UE na poziomie B1

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 13 grudnia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-4-RPr

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2017-11-30 11:16
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2017-12-01 13:51:45
  Wprowadził: Urszula Nowak

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Laboratorium w Łodzi

  Ogłoszenie o naborze nr 18768 z dnia 30.11.2017 r.

  Oferty do: 12 grudnia 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: badań laboratoryjnych

  w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Łódź

  Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi
  ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, Bud. B
  90-570 Łódź
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Laboratorium UOKiK mieści się przy ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, Bud.B w Łodzi, piętro I, budynek niedostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Praca po 8 godzin, 5 dni w tygodniu.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów konsumenckich pod kątem ich bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, dokumentacja i interpretacja wyników badań w celu określenia zgodności produktu z wymaganiami
  • Samodzielna obsługa i sprawdzanie urządzeń laboratoryjnych w celu prawidłowego wykonywania badań
  • Realizowanie zadań w ramach wdrażania i walidowania metod badawczych w celu aktualizacji i/lub poszerzenia zakresu metod stosowanych w Laboratorium
  • Udział w opracowywaniu propozycji rozwoju Wydziału Analizy Instrumentalnej oraz propozycji zakupów wyposażenia w celu aktualizacji i/lub poszerzenia zakresu metod stosowanych w Laboratorium
  • Realizacja zadań w ramach systemu zarządzania w laboratorium w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe chemiczne
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy lub stażu w laboratorium
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu: prowadzonych badań bezpieczeństwa chemicznego produktów, normalizacji, znajomości podstawowych aktów prawnych z zakresu prowadzonych badań laboratoryjnych
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe chemiczne (profil analityczny)
  • Znajomość podstaw systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • Praca lub staż w systemie zarządzania laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 12 grudnia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LŁO-2-S-Z"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2017-11-30 09:29
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2017-11-30 09:33:36
  Wprowadził: Urszula Nowak

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, Wydział Pomocy Horyzontalnej

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 18722 z dnia 30.11.2017 r.

  Oferty do: 11 grudnia 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  DEPARTAMENT MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

  WARECKA 11A

  00-034 WARSZAWA

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Budynek na ul. Wareckiej jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Departament mieści się na II piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami KE).
  • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy horyzontalnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy horyzontalnej w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich.
  • Koordynowanie postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonywania decyzji KE.
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, problematyki integracji europejskiej, problematyki funduszy strukturalnych
  • Posiadanie kompetencji: analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawo lub ekonomia lub politologia lub stosunki międzynarodowe lub europeistyka.
  • Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej.
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub w zakresie tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Znajomość innego języka UE na poziomie B2 Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa unijnego dot. pomocy publicznej, analizy finansowej przedsiębiorstw
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka UE na wymaganym poziomie

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 11 grudnia 2017 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DMP-2-Ref

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  3. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  4. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  5. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  6. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  7. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Delegaturze w Krakowie

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 18665 z dnia 29.11.2017 r.

  Oferty do: 11 grudnia 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze w Krakowie

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Pl. Szczepański 5,

  31-011 Kraków

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Delegatura UOKiK w Krakowie mieści się przy Pl. Szczepańskim 5 w Krakowie na II piętrze.

  Budynek jest wyposażony w windę. Praca po 8 godzin, 5 dni w tygodniu

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym.
  • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów w celu wskazania właściwej drogi prawnej dochodzenia roszczeń.
  • Prowadzenie badań i analiz rynków towarów i usług mających na celu wykrywanie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk.
  • Przeprowadzanie kwerendy orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Unii Europejskiej.
  • Aktualizowanie bazy danych funkcjonujących w UOKiK w celu zapewnienia dostępu do informacji.
  • Podejmowanie działań związanych z egzekucją kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zapłaty nałożonej kary pieniężnej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
  • Uczestniczenie w poradnictwie konsumenckim realizowanym przez Delegaturę.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji i konsumentów oraz procedury cywilnej i administracyjnej
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Znajomość innego języka UE na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie podstaw ekonomii i prowadzenia analiz ekonomicznych
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 11 grudnia 2017 r.

  Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem RKR-Ref

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php . Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  3. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  4. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  5. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  6. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  7. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2017-11-29 08:59
  Zatwierdził: Maciej Jabłoński
  Data udostępnienia: 2017-11-29 09:02:14
  Wprowadził: Agnieszka Wojna

Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE