Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Sprawozdawczość > Praca z aplikacją SHRiMP - najczęstsze problemy i ich rozwiązania

Praca z aplikacją SHRiMP - najczęstsze problemy i ich rozwiązania

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Pomoc udzielana na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  W związku z wygaśnięciem programów pomocowych opracowanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (w sprawozdawczości kod ustawy to 1.76), co do zasady niemożliwe jest dalsze udzielanie pomocy pomocy publicznej ani pomocy de minimis na tej podstawie, a tym samym przywoływanie w sprawozdaniach o udzielonej pomocy kodu 1.76. Uprzejmie prosimy o weryfikację podstaw prawnych udzielanej pomocy.

  Jeżeli pierwotna umowa, na podstawie której uzyskali Państwo kompetencje do udzielania pomocy, była zawarta na okres wykraczający poza rok 2017 - ostatni rok obowiązywania programów pomocowych z perspektywy finansowej 2007-2013 (np. w przypadku realizacji projektów w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL), proszę o kontakt z administratorem systemu: tel. 22 32 32 419 lub email: [SCODE]c2hyaW1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE].

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Pomoc de minimis na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – jak uzupełnić sprawozdanie

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Zmiany osób na stanowiskach sprawozdawczych lub ich danych kontaktowych

  Zmiana osoby na stanowisku związanym z obsługą aplikacji SHRiMP nie wiąże się z koniecznością ponownego występowania do UOKiK o nowy login i hasło. Dotychczas używane login i hasło powinny zostać przekazane nowemu pracownikowi – są one bowiem przypisane do podmiotu udzielającego pomocy, a nie konkretnej osoby w danej jednostce.

  W sytuacji opisanej powyżej (zmiana pracownika) lub zmiany danych kontaktowych pracownika, konieczne jest natomiast przesłanie do UOKiK wypełnionego formularza aktualizacyjnego zawierającego informacje dotyczące nowego pracownika i/lub nowe dane kontaktowe. Wzór tego formularza określony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r., Nr 6, poz. 32, ze zm.).

  UWAGA! - nie należy przesyłać formularza zgłoszeniowego SH1 (załącznik nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia), który przeznaczony dla jednostek wdrażanych do systemu SHRiMP przez Ministra Finansów i do niego jest przesyłany.
   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Problemy z zalogowaniem się do aplikacji SHRIMP

  W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do aplikacji SHRIMP kwestią podstawową jest sprawdzenie poprawności wpisywanego loginu oraz hasła – szczególnie zwrócenie uwagi na to, czy klawisz Caps Lock nie jest wciśnięty oraz czy przez pomyłkę nie wpisuje się innych liter lub cyfr, np. dużego „i” zamiast małego „L”. Błędne wpisanie loginu lub hasła sygnalizowane jest komunikatem: „błędna nazwa użytkownika, hasło lub baza danych”.

  Jeśli wykluczymy powyższą pomyłkę, należy sięgnąć do aktualnej Instrukcji użytkowania aplikacji SHRIMP (dokument ten jest okresowo aktualizowany wraz z rozwojem systemu). Zalecaną przeglądarką do korzystania z aplikacji jest Internet Explorer – w przypadku użycia innej przeglądarki mogą występować błędy.

  Jeżeli przy próbie wejścia do systemu wyświetli się pusta strona (bez okienka logowania), oznacza to najczęściej, że używana przeglądarka nie obsługuje wtyczki Javy (np. Chrome, Edge, Firefox) albo Java nie została zainstalowana.

  W celu zapewnienia poprawności działania aplikacji SHRiMP istotną kwestią jest również wykonanie wszelkich czynności wstępnych, co zostało szczegółowo opisane na początku Instrukcji użytkowania aplikacji SHRiMP.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź 7-dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy

  Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, ze zm.), jednostki sporządzające swoje sprawozdania za pośrednictwem aplikacji SHRiMP, przesyłają je w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. UWAGA! - w przypadku sprawozdawania za pomocą aplikacji SHRiMP nie obowiązują już sprawozdania kwartalne oraz roczne.

  Informację tę przekazać należy wszystkim jednostkom organizacyjnym w strukturze wdrożonego do aplikacji SHRiMP podmiotu, które zajmują się sprawozdawczością w zakresie pomocy publicznej (np. w przypadku starostów - urzędom pracy).

  Jednocześnie warto zauważyć, że przekroczenie 7-dniowego terminu sprawozdawczego (sygnalizowane podświetleniem dnia udzielenia pomocy na żółto) nie wpływa na status weryfikacji wprowadzanego przypadku i możliwość jego przesłania do UOKiK. Nieudana weryfikacja takiej pomocy oznacza, że wystąpiły błędy, które zostały szczegółowo opisane w  Instrukcji użytkowania aplikacji SHRIMP i których usunięcie umożliwi przesłanie przypadku do UOKiK.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Przesyłanie sprawozdań po upływie 7-dniowego terminu sprawozdawczego

  Przy sporządzaniu zaległego sprawozdania (tj. po przekroczeniu 7-dniowego terminu sprawozdawczego) pole „dzień udzielenia pomocy” zostanie podświetlone na żółto. Jeżeli status weryfikacji takiego przypadku jest nieudany i niemożliwe jest jego przesłanie do UOKiK, nie wiąże to się w żadnym wypadku z datą jego udzielenia (chyba że zapisana została nieprawidłowo w formacie innym niż „dd.mm.rrrr”). Wynika to natomiast z błędów występujących w sprawozdaniu, które są sygnalizowane podświetleniem innych pól na żółto lub/i odpowiednim komunikatem w kolumnie „uwagi weryfikacji”, którego wyjaśnienia szukać należy zawsze w Instrukcji użytkowania aplikacji SHRIMP.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Nieudana weryfikacja przypadków pomocy – niemożność przesłania przypadku do UOKiK

  Nieudana weryfikacja wprowadzanego za pomocą aplikacji SHRiMP przypadku pomocy zawsze spowodowana jest występowaniem błędów, które zostały szczegółowo opisane w Instrukcji użytkowania aplikacji SHRiMP.

  Błędy sygnalizowane są na 2 sposoby – przez podświetlenie na żółto nieprawidłowo wypełnionego pola (wyjątkiem jest podświetlenie prawidłowo wpisanego dnia udzielenia pomocy, które jest jedynie ostrzeżeniem o przekroczeniu terminu 7 dni na sprawozdanie przypadku) lub przez odpowiedni komunikat w polu „uwagi weryfikacji” na końcu wiersza. UWAGA! - w sytuacji nieudanej weryfikacji zawsze trzeba sprawdzić zawartość tego pola. Pojawiające się w nim komunikaty wraz z objaśnieniami opisane są w Instrukcji użytkowania aplikacji SHRIMP.  

  UWAGA! - przekroczenie terminu sprawozdawczego i w związku z tym podświetlenie dnia udzielenia pomocy na żółto nie wpływa na status weryfikacji i nie powoduje niemożności przesłania przypadku do UOKiK.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Błędy związane z symbolem klasy PKD przedsiębiorcy

  W sytuacji pojawienia się błędu w polu „klasa PKD” we wprowadzanym do systemu SHRiMP przypadku pomocy, podstawowym działaniem w celu wyjaśnienia nieprawidłowości powinno zawsze być zweryfikowanie wprowadzanego symbolu z „Listą klas PKD”. W sprawozdaniu o pomocy publicznej numer klasy PKD powinien składać się z 4 pierwszych znaków rozdzielonych kropką oraz symbolu „/07” na końcu, co wynika z Instrukcji sporządzenia sprawozdania zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, ze zm.). UWAGA! - dla celów sprawozdawczych nie używa się symbolów literowych na końcu numeru.

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Korekty w aplikacji SHRiMP – informacje ogólne

  Dokonywanie korekt w aplikacji SHRiMP następuje poprzez edycję poszczególnych, przesłanych już do UOKiK przypadków pomocy (należy kliknąć na ikonę „niebieski plus” znajdującą się po lewej stronie przypadku, a następnie, po wprowadzeniu zmian w odpowiednich polach, zatwierdzić je przyciskiem „ok.”). UWAGA! - użytkownicy aplikacji SHRiMP nie dokonują korekt poprzez przesyłanie za jej pośrednictwem całych, rocznych sprawozdań! Zgodnie § 8a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, ze zm.) przekazujący sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRiMP sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie za pośrednictwem aplikacji tylko w zakresie wskazywanej zmiany. Zgodnie z aktem korekta powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

  Alternatywnym sposobem dokonywania korekt jest usunięcie przesłanych już do UOKiK przypadków (UWAGA! - tylko i wyłącznie tych które wymagają zmiany) i ponowne ich przesłanie za pomocą aplikacji SHRiMP po odpowiednim skorygowaniu.

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Korekta w przypadku anulowania decyzji/rozwiązania umowy o przyznaniu pomocy

  W sytuacji, gdy decyzja, na podstawie której udzielono pomocy została anulowana (lub umowa została rozwiązana) i w wyniku tego przedsiębiorca w ogóle nie skorzystał z pomocy, dany przypadek pomocy powinien zostać usunięty ze sprawozdań przesłanych do UOKiK (poprzez klikniecie na ikonę „czerwony krzyżyk” i zapisanie zmian symbolem „dyskietki” po usunięciu przypadku). Używając opcji „pokaż usunięte” użytkownik ma zawsze wgląd do skasowanych danych, a w razie potrzeby może je przywrócić.

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Korekta numeru NIP przedsiębiorcy

  Ze względu na fakt, iż pola „NIP beneficjenta” nie można modyfikować w trybie edycji przypadku pomocy, w celu skorygowania błędnego NIPu przedsiębiorcy należy usunąć ze sprawozdań przesłanych do UOKiK cały przypadek pomocy z błędnym numerem NIP (poprzez klikniecie na ikonę „czerwony krzyżyk” i zapisanie zmian symbolem „dyskietki” po usunięciu przypadku), a następnie przesłać go ponownie z poprawnie wpisanym numerem.

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległościBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE