Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Współpraca międzynarodowa > PROSAFE

PROSAFE

PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe) jest międzynarodową organizacją powstałą w 1990 roku z misją wzmocnienia nadzoru rynku w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz usług, poprzez ułatwienie współpracy organów monitorujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie wymiany poglądów i informacji oraz dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami związanymi z nadzorem rynku europejskiego. Wszystkie programy współfinansuje Komisja Europejska (KE).

Zgromadzenia Ogólne PROSAFE (znane jako Spotkania PROSAFE) odbywają się zazwyczaj dwa razy do roku. Reprezentantów krajów Unii Europejskiej, państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz innych europejskich krajów, gości wówczas jeden z członków EOG. W spotkaniach grupy uczestniczą również w roli obserwatorów przedstawiciele KE oraz Sekretariatu EFTA.

W ostatnich latach wymiar poczynań PROSAFE nabrał globalnego charakteru dzięki zaangażowaniu w aktywność ICPSC (International Consumer Product Safety Caucus), platformy powstałej w celu ułatwienia wymiany informacji w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa produktów konsumenckich. Jej uczestnikami są przedstawiciele wybranych państw Azji, Australazji, Ameryki Północnej i Południowej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dołączył do PROSAFE w 2005 roku, a od 2010 roku jego przedstawiciel jest członkiem zarządu tej organizacji. Wieloletnia współpraca przyczyniła się znacznie do rozwoju i poprawy skuteczności nadzoru rynku w Polsce. Urząd m.in. kierował projektem poświęconym bezpieczeństwu na placach zabaw oraz uczestniczył w działaniu mającym na celu ułatwienie identyfikacji wyrobów elektrycznych atrakcyjnych dla dzieci i niedopuszczanie ich do sprzedaży.

W 2016 roku UOKiK przystąpił do projektu Joint Action 2015, który jest współfinansowany ze środków unijnych i koordynowany przez organizację PROSAFE. Projekt rozpoczął się na początku 2016 roku i potrwa 26 miesięcy. W ramach tego projektu UOKiK wraz z Inspekcją Handlową uczestniczy w dwóch działaniach – kontrola bezpieczeństwa zabawek (badanie właściwości chemicznych) oraz działaniu polegającym na opracowaniu metodologii szacowania ryzyka. W projekcie przewidziano przeprowadzenie badań laboratoryjnych wyrobów w wybranych, akredytowanych laboratoriach europejskich. W projekcie uczestniczy rekordowa liczba organów nadzoru rynku (35 organów z 26 państw europejskich, w tym z Norwegii i Islandii). Komunikat załączony poniżej opisuje przebieg i rezultaty projektu po 14 miesiącach jego realizacji.

Ponadto w 2016 roku UOKiK zgłosił się do kolejnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych i koordynowanego przez PROSAFE - Joint Action 2016 . W ramach tego projektu UOKiK wraz z Inspekcją Handlową uczestniczy w następujących działaniach: kontrola bezpieczeństwa domowego sprzętu elektrycznego, kontrola bezpieczeństwa zabawek elektrycznych, kontrola elektronarzędzi przeznaczonych dla konsumentów oraz działaniu polegającym na przeglądzie systemu nadzoru rynku, mającym na celu usprawnienie jego funkcjonowania, a także wymianę najlepszych praktyk pomiędzy organami nadzoru rynku (tzw. CIMS – Continuous Improvement in Market Surveillance). Projekt rozpocznie się w październiku 2017 roku i potrwa 26 miesięcy. Także w tym projekcie przewidziano przeprowadzenie badań laboratoryjnych wyrobów w wybranych, akredytowanych laboratoriach europejskich.

W 2017 roku zakończył się trwający 26 miesięcy wspólny projekt JA2014 (umowa grantowa nr 666174), w którym udział brały Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Głównym celem projektu było wypracowanie i wymiana dobrych praktyk w obszarze nadzoru rynku, a także sprawdzenie czy produkty oferowane na jednolitym rynku spełniają unijną legislację, w tym poprzez zbadanie ich w akredytowanych laboratoriach europejskich. IH i UOKiK uczestniczyły w działaniach dotyczących kontroli bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych i elektronarzędzi. Ze szczegółowymi wynikami projektu można zapoznać się poniżej.

W czerwcu 2018 roku zakończył się trwający 26 miesięcy wspólny projekt JA2015 (umowa grantowa nr 705038), w którym udział brały Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Głównym celem projektu było wypracowanie i wymiana dobrych praktyk w obszarze nadzoru rynku, a także sprawdzenie czy produkty oferowane na jednolitym rynku spełniają unijną legislację, w tym poprzez zbadanie ich w akredytowanych laboratoriach europejskich. IH i UOKiK uczestniczyły w działaniu dotyczącym kontroli bezpieczeństwa chemicznego zabawek oraz działaniu polegającym na wypracowaniu metodologii szacowania ryzyka. Ze szczegółowymi wynikami projektu można zapoznać się poniżej.

W latach 2015-2017 UOKiK wraz z Inspekcją Handlową realizował projekt EEPLIANT 2014 (Energy Efficiency Compliant Products 2014). Projekt miał na celu, m.in. wypracowanie dobrych praktyk kontrolnych w nadzorze rynku oraz poprawy odsetka produktów oferownych na rynku, które spełniają wymagania ekoprojektu oraz etykietowania energetycznego. Projekt zakończył się konferencją podsumowującą wyniki, która odbyła się 20 czerwca 2017 r. w Brukseli. Komunikat w sprawie przebiegu projektu poniżej

W ramach projektu 4 wybrane inspektoraty Inspekcji Handlowej (Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław) skontrolowały 18 modeli lamp, oferowanych przez 6 podmiotów, pod kątem unijnych wymagań w zakresie wymagań ekoprojektu i etykietowania energetycznego. 10 modeli zostało wytypowanych do badań laboratoryjnych i wysłanych do laboratorium w Wlk. Brytanii. 7 z nich nie spełniło parametrów technicznych bądź wykryto niezgodności formalne (np. brak lub niepełna informacja na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej). Podjęto działania stosowne do wykrytych niezgodności.

Projekt EEPLIANT 2014 koordynowany jest przez organizację PROSAFE i uczestniczy w nim 13 organów nadzoru rynku z 12 państw członkowskich. Uzyskał on wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach mechanizmu wsparcia rozwoju i badań Horyzont 2020.

 

Pliki do pobrania

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE