Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Struktura i kontakt > Rada Doradcza przy Prezesie UOKiK

Rada Doradcza przy Prezesie UOKiK

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Rada, która doradza w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Została powołana 9 maja 2014 roku na podstawie Zarządzenia nr 2/2014 Prezesa UOKiK.

Do jej zadań należy w szczególności:

  • opiniowanie na zlecenie Prezesa UOKiK podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, projektów rządowych dokumentów strategicznych oraz wytycznych dotyczących stosowania przepisów w ww. zakresie;
  • rekomendowanie zmian we wskazanych wyżej dokumentach i przedstawianie w tym zakresie propozycji;
  • inicjowanie i organizowanie współpracy Prezesa UOKiK z ekspertami zewnętrznymi, w tym ze środowiskami naukowymi.

Radę tworzą znawcy problemów ochrony konkurencji i konsumentów, przedstawiciele nauki i praktyki, prawnicy i ekonomiści.

 

Skład Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK:

Przewodniczący Rady

I posiedzenie Rady Doradczej, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Profesor nauk prawnych. Kierownik Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który posiada status Jean Monet Chair on European Economic Law. Kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) oraz internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR). Redaktor naukowy Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Najnowsza publikacja naukowa: Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji. Także w przeszłości doradca Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach Rady Ochrony Konkurencji i Konsumentów (późn. Rady do spraw Dobrych Praktyk Gospodarczych) oraz Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Członkowie Rady

I posiedzenie Rady Doradczej, Mark Allen

Mark Allen
Absolwent ekonomii i matematyki w Clare College na Uniwersytecie w Cambridge. Ekspert w dziedzinie zarządzania gospodarką światową, kryzysami finansowymi i ekonomią transformacji. Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce (1990-1993) oraz na Węgrzech (1996-1998). Od 2003 do 2008 dyrektor Departamentu Wdrażania Polityk MFW. W latach 2009-2013 przedstawiciel MFW na Europę Środkowo-Wschodnią. Współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

prof. UE dr hab. Bożena Borkowska
Doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Profesor w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, Instytucie Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wyróżniona za pracę Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce w organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania UW konkursie o Nagrodę CARS 2012.

I posiedzenie Rady Doradczej, prof. S. Dudzik

prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Radca prawny, partner w Kancelarii T.Studnicki K.Płeszka Z.Ćwiąkalski J.Górski sp.k. (SPCG). Ostatnie publikacje naukowe: Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich (współredaktor).

dr Krzysztof Jaroszyński
Adwokat, prowadzi własną praktykę. Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej. Były Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zajmuje się prawem gospodarczym, w szczególności zagadnieniami związanymi z regulacją rynków.

I posiedzenie Rady Doradczej, dr M. Namysłowska

dr hab. Monika Namysłowska
Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy. Członek kapituły w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów. Najnowsza publikacja naukowa: Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza.

I posiedzenie Rady Doradczej, dr A. Piszcz

dr hab. Anna Piszcz
Dr hab. nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych z różnych dziedzin prawa. Ostatnia praca: Sankcje w polskim prawie antymonopolowym. W 2009 roku otrzymała nagrodę główną w konkursie zorganizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych za esej dotyczący mediacji gospodarczej.

Członek Rady Doradczej, dr hab. Konrad Kohutek

dr hab. Konrad Kohutek
Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na tej uczelni. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant habilitacyjny) oraz Fundacji im. Aleksandra Humboldta na Uniwersytecie w Heidelbergu. Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Członek kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR). Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa antymonopolowego, w tym pierwszego komentarza do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wspólnie z dr. M. Sieradzką). Ostatnia monografia naukowa: Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

I posiedzenie Rady Doradczej - prof. dr hab. Tadeusz Skoczny; Adam Jasser, Prezes UOKiK I posiedzenie Rady Doradczej - prof. dr hab. Tadeusz Skoczny I posiedzenie Rady Doradczej - Mark Allen I posiedzenie Rady Doradczej - Adam Jasser, Prezes UOKiK; prof. dr hab. Sławomir Dudzik I posiedzenie Rady Doradczej - Adam Jasser, Prezes UOKiK; dr Jakub Borowski
I posiedzenie Rady Doradczej - prof. dr hab. Sławomir Dudzik I posiedzenie Rady Doradczej - dr Monika Namysłowska I posiedzenie Rady Doradczej - Adam Jasser, Prezes UOKiK; dr hab. Anna Piszcz I posiedzenie Rady Doradczej - dr hab. Anna Piszcz I posiedzenie Rady Doradczej

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE