Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich > Dobrowolność pozasądowego postępowania a postępowanie przed sądem powszechnym

Dobrowolność pozasądowego postępowania a postępowanie przed sądem powszechnym

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Czy można wycofać się z trwającego pozasądowego postępowania?

  To zależy czy mamy do czynienia ze zbliżeniem stanowisk, przedstawieniem propozycji rozwiązania czy rozstrzygnięciem sporu i narzuceniem rozwiązania.

  W przypadku zbliżenia stanowisk i przedstawia propozycji rozwiązania sporu zarówno przedsiębiorca, jak i konsument w dowolnym momencie mogą zrezygnować z postępowania i nie może być w związku z tym wykorzystana żadna forma presji czy nacisku wobec nich.

  Arbitraż natomiast wymaga umowy stron, czyli zapisu na sąd polubowny. Zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów z konsumentem może być sporządzony tylko po powstaniu sporu, nie ex ante ― wówczas byłby on bezskuteczny. Zgodnie z zasadą dotrzymywania umów nie ma możliwości wycofania się z ważnie zawartej umowy tylko dlatego, że dana strona zmieniła zdanie. Oczywiście zapis taki może być bezskuteczny, ale nie z tego powodu, że strona rozmyśliła się z korzystania z usług sądu polubownego. Bez zaistnienia szczególnych okoliczności, z którymi przepisy wiążą bezskuteczność, jak przykładowo wada oświadczenia woli strony, nie można mówić o skutecznym wycofaniu zgody na arbitraż.

  Rozwiązanie sporu konsumenckiego przez rozstrzygnięcie i narzucenie stronom jego rozwiązania (arbitraż) jest możliwe tylko w przypadku, gdy:

  • strony zostały poinformowane o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia będącego wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i konsekwencjach niezastosowania się do takiego rozstrzygnięcia

  oraz

  • wyraziły zgodę na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.

  Art. 42 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

  Art. 1161 § 1 kodeksu postępowania cywilnego

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Czy przedsiębiorca musi zastosować się do rozwiązania zaproponowanego przez podmiot uprawniony?

  Nie. Jednak strony składając pozew do sądu mają obowiązek poinformowania czy podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku nie podjęcia takiej próby, składający pozew ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nie podjęcia mediacji lub innego postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Czy strony mogą dochodzić roszczeń w sądzie powszechnym, jeżeli nie są zadowolone z przyjętych ustaleń w wyniku polubownego rozwiązania sporu?

  Tak. Wynik postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie blokuje dostępu stronom do rozpatrzenia sprawy przed sądem powszechnym.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Jakie są skutki dla przedsiębiorcy, jeżeli nie wyrazi zgody na wypracowane polubownie rozwiązanie sporu lub nie zastosuje się do niego?

  Nie ma prawnych sankcji wobec takiego postępowania. Jednak strony składając pozew do sądu mają obowiązek poinformowania czy podjęły próbę zbliżenia stanowisk lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku nie podjęcia takiej próby składający pozew ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nie podjęcia próby zbliżenia stanowisk lub innego postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Jaka jest moc prawna postanowienia sądu polubownego?

  Wyrok lub orzeczenie sądu polubownego działającego na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego jest wiążące.

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE