Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich > Internetowe rozstrzyganie sporów. Platforma ODR

Internetowe rozstrzyganie sporów. Platforma ODR

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Co to jest platforma ODR?

  Platforma ODR to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution).

  Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

  Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK).

  Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 524/2013 w sprawie ODR w sporach konsumenckich

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Jakie są obowiązki informacyjne przedsiębiorców związane z funkcjonowaniem platformy ODR?

  Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet oraz pośrednicy internetowi mają obowiązek zamieścić na swoich stronach internetowych link do platformy ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz podać swój adres poczty elektronicznej, jako pierwszy punkt kontaktu.

  Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet, którzy zobowiązali się lub są zobowiązani do korzystania z podmiotów uprawnionych, mają obowiązek poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR, podać adres internetowy tej platformy, a jeżeli oferta jest składana za pomocą wiadomości elektronicznej, to zamieścić do niej link w wiadomości elektronicznej.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Czy e-przedsiębiorca musi informować o platformie ODR, nawet jeżeli nie poddaje się polubownym rozwiązaniom sporu?

  Tak, przedsiębiorca musi informować o platformie ODR, nawet jeżeli nie poddaje się polubownemu rozwiązywaniu sporów.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Czy postępowanie prowadzone poprzez platformę ODR jest odpłatne?

  Platforma ODR udostępnia podmiotom uprawnionym elektroniczne narzędzie rozpatrywania sporów nieodpłatnie. Zasadą dostępu do postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów dla konsumentów jest ich nieodpłatność lub opłata, która nie utrudnia dostępu. Zastosowanie opłaty wstępnej zależy od woli podmiotu uprawionego. Jeżeli w toku postępowania niezbędne będzie skorzystanie np. z opinii rzeczoznawcy, to takie koszty ponosi wnioskodawca, chyba, że podmiot uprawniony ustali inaczej.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Ile czasu trwa rozpatrywanie skargi złożonej poprzez platformę ODR?

  Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich powinno być zakończone w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony kompletnego wniosku.

  W wyjątkowych przypadkach, jeżeli spór jest szczególnie skomplikowany, czas ten może być wydłużony. Strony powinny zostać poinformowane o takim przedłużeniu oraz przewidywanym terminie zakończenia sprawy.

  Art. 10 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 524/2013 w sprawie ODR w sporach konsumenckich

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Czy korzystanie z platformy ODR wymaga od przedsiębiorcy znajomości języków obcych, np. języka angielskiego?

  Nie. Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, w tym w języku polskim. Ma też funkcję tłumaczenia dołączanych dokumentów.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Czy spór zgłoszony przez platformę ODR może być przekazany do rozstrzygnięcia wyłącznie podmiotowi uprawnionemu zgłoszonemu Komisji Europejskiej?

  Tak, taki spór może być przekazany tylko podmiotowi uprawnionemu wpisanemu do wykazu Komisji Europejskiej.

  Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 524/2013 w sprawie ODR w sporach konsumenckich

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Czy z internetowego rozstrzygania sporów (platformy ODR) mogą korzystać również sprzedawcy prowadzący sprzedaż wyłącznie w sklepach stacjonarnych?

  Nie. Platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez internet.

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Gdzie przedsiębiorca może zgłosić techniczne problemy związane z funkcjonowaniem platformy ODR?

  Organem odpowiedzialnym za utworzenie i sprawne funkcjonowanie platformy ODR jest Komisja Europejska.

Do góry

Zobacz także:
Służba CywilnaUE