Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Sprawozdawczość > Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Informacje podstawowe

Podmioty udzielające pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzielonej pomocy publicznej.

Zgodnie z § 2. ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRiMP (Dz. U. z 2018 r. poz. 712) sprawozdania albo informacje o nieudzieleniu pomocy przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP:

 1. organy administracji publicznej oraz podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane,
 2. przedsiębiorcy publiczni w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662),
 3. inne podmioty.
  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Procedura przystąpienia do aplikacji SHRIMP i aktualizacja danych

  1. Pobierz  formularz zgłoszeniowy
  2. Po jego dokładnym i kompletnym wypełnieniu (Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego) wyślij go niezwłocznie na adres:

   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
   00-950 Warszawa

   Plac Powstańców Warszawy 1
  3. Login i hasło dostępu do aplikacji SHRiMP zostaną przesłane w ciągu 40 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
  4. Następnie pobierz z niniejszej strony  „Instrukcję użytkowania aplikacji SHRiMP”, w której opisano, m. in. zasady dostępu do aplikacji SHRIMP kilku pracowników
  5. Wykonaj wszystkie procedury opisane w Instrukcji, które dotyczą instalacji aplikacji SHRiMP

  W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zgłoszonych we wniosku należy pobrać, wypełnić i przesłać na powyższy adres formularz aktualizacyjny.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Pliki pomocne przy sporządzaniu sprawozdań i instrukcje

  Rozporządzenia sprawozdawcze

  Instrukcje

  Wykazy

  Pomocnicze formularze

   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Praca z aplikacją SHRIMP - najczęstsze problemy i ich rozwiązania

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Kontakt do administratorów aplikacji SHRiMP

   

  Kontakt e-mailowy (dla wszystkich podmiotów):

  Kontakt telefoniczny (w godz. 11:00-15:00 w dni robocze):

  1. Informacje o sprawozdawczości w zakresie pomocy udzielanej przez:

  • organy administracji rządowej centralnej (z wyłączeniem administracji niezespolonej w województwie -> pkt 2) – ministrowie
  • kierowników urzędów centralnych
  • inne państwowe osoby prawne (z wyłączeniem przedsiębiorców publicznych -> pkt 3)
  • nr tel. 22 32 32 419

  2. Informacje o sprawozdawczości w zakresie pomocy udzielanej przez:

  • organy jednostek samorządu terytorialnego,
  • prezesów zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • organy administracji rządowej terenowej (wojewodowie i administracja zespolona w województwie, np. wojewódzki inspektor transportu drogowego) oraz administracji niezespolonej (np. regionalny dyrektor ochrony środowiska),
  • wojewódzkich komendantów ochotniczych hufców pracy,
  • naczelników urzędów celno-skarbowych (do 31.12.2019 r.)
  • z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i opolskiego – nr tel. 22 32 32 519
  • z województw: podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego – nr tel. 22 32 32 419

  3. Informacje o sprawozdawczości w zakresie pomocy udzielanej przez pozostałe podmioty (w tym przedsiębiorców, beneficjentów funduszowych):

  • z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i opolskiego – nr tel. 22 32 32 520
  • z województw: podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego – nr tel. 22 32 32 420

   

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości