Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mog± być już zapisane w folderze przegl±darki
Więcej informacji można znaleĽć w Polityce prywatno¶ci i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jeste¶: Strona główna > Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Drukuj pytanie
wyników: 86 Urz±d / Informacje ogólne / Aktualno¶ci
19.08.2020
więcej UPC Polska zmienia praktyki sprzedażowe

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której zobowi±zał UPC do zmiany praktyk sprzedażowych stosowanych w zwi±zku z zawieraniem umów na odległo¶ć (podczas rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetow±). ...

10.08.2020
więcej Prezes UOKiK nałożył 115 mln zł kary na Biedronkę

Cena w kasie wyższa niż umieszczona na półce lub brak informacji o cenie produktu - w ten sposób przez kilka lat Biedronka naruszała prawa konsumentów. Cena w kasie wyższa niż umieszczona na półce lub bra...

28.07.2020
więcej Weksle inwestycyjne - ostrzeżenie Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ostrzega konsumentów przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok.   Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ostrzega konsumentów p...

11.05.2020
więcej Rynek odpadów - raport Prezesa UOKiK

Wzrost kosztów działalno¶ci, brak konkurencji, niewystarczaj±ce narzędzia nadzorcze w rękach samorz±dów – to główne przyczyny wzrostu cen w instalacjach przetwarzania odpadów Wzrost kosztów d...

21.04.2020
więcej Prezes UOKiK sprawdzi sytuację w branży rolno-spożywczej

Czy najwięksi producenci żywno¶ci i sieci handlowe wykorzystuj± w czasie epidemii swoj± przewagę negocjacyjn± wobec kontrahentów? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi to w postępowaniach wyja¶niaj±cych. Czy najwi...

26.02.2020
więcej Postępowanie UOKiK - zmowa cenowa na rynku urz±dzeń biurowych

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszcz±ł postępowanie przeciwko Fellowes Polska. Spółka mogła przez wiele lat narzucać sklepom ceny sprzętu biurowego. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszcz±ł postępowanie przeciwko Fellow...

13.02.2020
więcej Uwaga na weksle inwestycyjne

Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomo¶ciowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadło¶ć, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, który jako mechanizm jest ryzykowny dla k...

20.01.2020
więcej Zmowa w przestworzach

Na PAPIERze konsorcjum, w rzeczywisto¶ci zmowa przetargowa. Zawarło j± sze¶ciu przedsiębiorców, którzy ¶wiadczyli usługi lotniczego zrzutu szczepionek dla lisów. Prezes UOKiK nałożył na nich kary w ł±cznej wysoko¶ci pr...

14.11.2019
więcej Materiały budowlane - prawie 50 mln zł kary dla Yetico

Mniejsza wytrzymało¶ć płyt styropianowych i gorsze parametry termoizolacyjne niż deklarował producent. Spółka Yetico wprowadzała konsumentów w bł±d, klienci mogli ponie¶ć znaczne straty. Mniejsza wytrzymało¶ć płyt styro...

06.11.2019
więcej Przeszukanie UOKiK - producenci kabli

UOKiK przeprowadził przeszukanie w siedzibach przedsiębiorców działaj±cych na rynku kabli i przewodów.   UOKiK przeprowadził przeszukanie w siedzibach przedsiębiorców działaj±cych na rynku kabli i p...

28.08.2019
więcej Rynek odpadów - raport UOKiK

Brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów – to główne przyczyny podwyżki cen za odbiór ¶mieci w ostatnich dwóch latach. UOKiK opublikował raport w tej sprawie.   ...

23.08.2019
więcej Przeszukanie UOKiK - rynek kosmetyków

UOKiK przeprowadził przeszukanie w biurach spółki Nesperta - producenta i sprzedawcy lakierów do paznokci marki SEMILAC. Ma to zwi±zek z prowadzonym postępowaniem wyja¶niaj±cym dotycz±cym ustalania cen. UOKiK przeprowadz...

28.05.2019
więcej Przeszukanie UOKiK - urz±dzenia biurowe

UOKiK przeszukał siedzibę  Fellowes Polska -  przedsiębiorcy sprzedaj±cego sprzęt biurowy.  Miało to zwi±zek z prowadzonym postępowaniem wyja¶niaj±cym, w którym urz±d sprawdza, czy na tym rynku nie doszło do zmowy. &...

15.05.2019
więcej Suplementy diety - postępowanie w sprawie zmowy

Czy spółka Solgar Polska narzucała sprzedawcom detalicznym ceny suplementów diety? Czy konsumenci nie mogli kupić tych produktów taniej?   Czy spółka Solgar Polska narzucała sprzedawcom detalicznym...

23.04.2019
więcej Polubowne rozwi±zywanie sporów dla pasażerów lotniczych

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do pozas±dowego rozwi±zywania sporów konsumenckich.   Rzecznik Praw Pasażerów przy Pre...

12.03.2019
więcej Ochrona konkurencji - najnowsze działania UOKiK

Postępowanie antymonopolowe dotycz±ce podziału rynku energii cieplnej w Warszawie, w tym zarzuty dla menadżerów firm. Przeszukania w siedzibach przedsiębiorców z branży informatycznej.   Postępowanie antymonopo...

08.03.2019
więcej Pojemniki, słoiki, butelki, naczynia jednorazowe - kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa skontrolowała materiały i wyroby do kontaktu z żywno¶ci±. Oznakowanie tych produktów jest dobre, zastrzeżenia dotyczyły niespełna 6 proc. Inspekcja Handlowa w III kwartale 2018 r. skontrolowała materiały i wyroby...

12.12.2018
więcej Usługi telekomunikacyjne - zmiany w przepisach

Nie będzie już rozbieżno¶ci interpretacyjnych: po zmianie umowy przez telefon lub internet, możesz odst±pić od niej w ci±gu 14 dni.   Nie będzie już rozbieżno¶ci interpretacyjnych: po zmianie umowy przez telefon lub internet, moż...

08.11.2018
więcej Trwały no¶nik - decyzje wobec ING, Getin Noble i PKO BP

ING Bank ¦l±ski, Getin Noble Bank i PKO BP nieprawidłowo informowały o zmianach opłat. Po decyzjach UOKiK rozlicz± się z konsumentami z podwyżek i udostępni± czasowo niektóre usługi za darmo. ING Bank ¦l±ski, Getin Noble Bank ...

19.09.2018
więcej Jak zmniejszyć ryzyko na rynku finansowym - propozycje UOKiK

Rz±d pracuje nad nowelizacj± przepisów dotycz±cych obligacji korporacyjnych. Większy nadzór nad sprzedawcami produktów finansowych, kary dla menedżerów, wcze¶niejsze ostrzeganie konsumentów – to propoz...

24.04.2018
więcej Branża mleczarska - raport UOKiK

Obowi±zek wydania całego mleka z gospodarstwa pod groĽb± kary. To nie opis polskiej wsi z XVI wieku, lecz umowa mleczarni z rolnikiem w 2018 roku.   Obowi±zek wydania całego mleka z gospodarstwa pod groĽb± kary. To nie opis polsk...

05.04.2018
więcej Zgoda na koncentrację: przejęcie Stokrotki

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Maxima Grupe kontroli nad  spółk± Emperia. Pierwszy z przedsiębiorców prowadzi sklepy Aldik i Sano, drugi jest wła¶cicielem  sieci Stokrotka.   UOKiK wydał zgodę n...

25.09.2017
więcej Zgody na koncentracje - cztery decyzje

UOKiK wydał cztery decyzje, w których zgodził się na koncentracje.  UOKiK wydał cztery decyzje, w których zgodził się na koncentracje. Dotycz± one przedsiębiorców zajmuj±cych się m.in. usługami finansowymi...

12.09.2017
więcej Przeszukanie - Veolia Energia Warszawa

UOKiK przeprowadził przeszukanie w spółce Veolia Energia Warszawa. Urz±d sprawdzał, czy przedsiębiorca stosuje praktyki ograniczaj±ce konkurencję. UOKiK przeprowadził przeszukanie w spółce Veolia Energia Warszawa. ...

06.09.2017
więcej Telekomunikacja Cyfrowa - decyzja UOKiK

UOKiK wydał decyzję dotycz±c± Telekomunikacji Cyfrowej. Jej przedstawiciele niezgodnie z prawd± twierdz±, że reprezentuj± dotychczasowego operatora - w istocie dostawcę usług telekomunikacyjnych konsumenta. UOKiK wydał decyzję dotycz...

01.09.2017
więcej Bank Pocztowy zmienia praktykę

Bank Pocztowy odda klientom opłaty, które pobierał za przesyłanie wyci±gu w formie PAPIERowej. Bank Pocztowy odda klientom opłaty, które pobierał za przesyłanie wyci±gu w formie PAPIERowej. To efekty decyzji prezesa UO...

05.07.2017
więcej Zgody na koncentracje - sze¶ć decyzji

UOKiK wydał sze¶ć decyzji, w których zgodził się na przeprowadzenie koncentracji.  UOKiK wydał sze¶ć decyzji, w których zgodził się na przeprowadzenie koncentracji. Dotycz± one przedsiębiorców zajmuj±cych ...

02.06.2017
więcej Credit Agricole - decyzja UOKiK

Trwały no¶nik to nie tylko forma PAPIERowa. Zmiany umów mog± być przesyłane także za po¶rednictwem wewnętrznego systemu e-bankowo¶ci, gdy spełnia on ustawowe wymagania.  Trwały no¶nik to nie tylko forma PAPIERowa. Z...

05.05.2017
więcej Zgody na koncentracje - sze¶ć decyzji

UOKiK wydał sze¶ć decyzji, w których zgodził się na przeprowadzenie koncentracji. UOKiK wydał sze¶ć decyzji, w których zgodził się na przeprowadzenie koncentracji. Dotycz± one przedsiębiorców zajmuj±cych się lecznictwem, ...

29.03.2017
więcej Trwały no¶nik - istotny pogl±d wydany przez UOKiK

Prezes UOKiK przedstawił istotny pogl±d w sprawie umowy kredytu konsumenckiego zawartej przez internet. Istotny pogl±d odnosi się do interpretacji pojęcia trwałego no¶nika Prezes UOKiK przedstawił istotny pogl±d w sprawie umowy kredy...

23.01.2017
więcej Decyzja UOKiK - niedozwolone porozumienie

Spółki SCA Hygiene oraz SCA Hygiene Products uczestniczyły w porozumieniu ograniczaj±cym konkurencję zawartym z dystrybutorami. Ł±czne kary dla stron postępowania wyniosły ponad 3,2 mln zł. Spółki SCA Hygiene oraz SCA Hygiene Pr...

15.12.2016
więcej Pozas±dowe rozwi±zywanie sporów konsumenckich - 10 porad dla przedsiębiorców

10 stycznia wchodz± w życie przepisy o pozas±dowym rozwi±zywaniu sporów. Przedsiębiorca, który odrzuci  10 stycznia wchodz± w życie przepisy o pozas±dowym rozwi±zywaniu sporów. Przedsiębiorca, który odrzuci re...

10.11.2016
więcej Pozas±dowe rozwi±zywanie sporów - ustawa podpisana przez Prezydenta i ogłoszona

Prezydent podpisał ustawę o pozas±dowym rozwi±zywaniu sporów konsumenckich. Nowe prawo wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o pozas±dowym rozwi±zywaniu sporów konsumenckich. Została ona już opublikowana ...

23.08.2016
więcej Wyroki s±dowe - ochrona konkurencji

De’Longhi Polska, Grupa Inco, BP Europa. To niektórzy przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki s±dowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konkurencji De’Longhi Polska, Grupa Inco, BP Europa. To niektórz...

18.02.2016
więcej UOKiK wybrał najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Już po raz siódmy UOKiK nagrodził najlepsze prace magisterskie po¶więcone ochronie konkurencji, a po raz pi±ty – ochronie konsumentów. W tym roku konkurs został też rozszerzony o prace doktorskie, które będ± oceniane raz...

17.02.2016
więcej Przedsiębiorca telekomunikacyjny Novum wprowadzał w bł±d

Uprzejmie informuję, że obniżamy państwu abonament za telefon stacjonarny – w ten sposób spółka Novum prezentowała swoj± ofertę Uprzejmie informuję, że obniżamy państwu abonament za telefon stacjonarny – w ten s...

02.02.2016
więcej Reklama pożyczki - decyzja UOKiK

Reklama powinna rzetelnie informować o ofercie. UOKiK stwierdził, że reklamy spółki Vivus Finance, zgodnie z którymi konsument otrzyma pożyczkę w 15 minut, wprowadzały w bł±d Reklama powinna rzetelnie informować o ofer...

19.11.2015
więcej Urz±d wszcz±l postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska

Credit Agricole Bank Polska mógł bez podstawy prawnej dokonać szeregu zmian m.in. w umowach o kredyt hipoteczny. Prezes UOKiK wszcz±ł postępowanie przeciwko bankowi Bank nie może w trakcie wykonywania umowy zmieniać jej warunków...

21.10.2015
więcej Asseco może przej±ć Infovide - decyzja UOKiK

Asseco Poland może przej±ć spółkę Infovide. Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na krajowym rynku usług IT Asseco Poland może przej±ć spółkę Infovide. Przepr...

18.02.2015
więcej Upadło¶ć konsumencka - poradnik Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci

Jak przebiega postępowanie upadło¶ciowe wobec konsumenta? Jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadło¶ci? Czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami? Jak przebiega postępowanie upadło¶ciowe wobec...

05.01.2015
więcej Ustawa o prawach konsumenta i zmiany w Kodeksie Cywilnym

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w Kodeksie cywilnym. Nowe zasady dotycz± zakupów w sklepach tradycyjnych, w Internecie i na pokazach. Konsumenci zyskali też nowe możliwo¶ci przy składani...

01.07.2014
więcej Tablice wyników dla rynków konsumenckich

Usługi pielęgnacji ciała oraz sprzedaż ksi±żek i prasy – to z punktu widzenia polskich konsumentów, najlepiej funkcjonuj±ce rynki naszym kraju. Jak oceniane s± najważniejsze gałęzie handlu i usług w krajach Unii Europejskiej? Dowiemy ...

19.03.2014
więcej Ustawa o prawach konsumenta

Nieudana transakcja w internecie? Każdy z nas będzie mógł w ci±gu 14 dni zwrócić produkt kupiony online. Ponadto, koszty zakupu usług i towarów w sieci nie będ± już dla klientów zaskoczeniem. Regulacje będ± takie same w...

31.01.2014
więcej Telekomunikacja Polska - Decyzja UOKiK

Telekomunikacja Polska wysyłała faktury elektroniczne zamiast tradycyjnych abonentom, którzy nie wyrazili na to zgody. Spółka uniknęła kary finansowej, w zamian zobowi±zała się do uzyskania zgód klientów otrzymuj±cych e...

10.10.2013
więcej Lublin: Najnowsze decyzje

24 decyzje od pocz±tku roku wydała Delegatura UOKiK w Lublinie. Najnowsze z nich dotycz± przedsiębiorców zajmuj±cych się handlem w Internecie oraz zawieraj±cych umowy w mieszkaniach konsumentów 24 decyzje od pocz±tku roku wydała...

17.07.2013
więcej Kontrola koncentracji: najnowsze decyzje

92 decyzje dotycz±ce kontroli koncentracji wydała od pocz±tku roku Prezes UOKiK. Najnowsze dotycz± m.in. zmiany wła¶cicieli Multikina, Centrum Handlowego Silesia City Center czy telewizji kablowej Inea, poł±czenia spółdzielni mleczarskich o...

21.06.2013
więcej Kontrola koncentracji: siedem decyzji

Prezes UOKiK wydała siedem decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji. Dotycz± one przedsiębiorców działaj±cych na rynkach: transportu kolejowego i samochodowego, usług doradczych, produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych, produkt&o...

07.06.2013
więcej Kimberly-Clark: zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Coöperatief Avallon MBO II U.A. kontroli nad spółk± Kimberly-Clark z siedzib± w Kluczach (woj. małopolskie) Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Coöperatief Avallon MBO...

10.04.2013
więcej Heinzel Holding: zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Heinzel Holding kontroli nad spółk± SCA Graphic Laakirchen Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Heinzel Holding kontroli nad spółk± SCA Graphic Laakirchen Heinzel Hold...

22.03.2013
więcej Johann Graf - zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Johanna Grafa kontroli nad spółk± TAP dayli Vertriebs Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Johanna Grafa kontroli nad spółk± TAP dayli Vertriebs Zgodnie z przepisami t...

26.10.2012
więcej Norica Holding - zgoda na koncentrację

Przejęcie przez Norica Holding kontroli nad Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mo¶cicach nie doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji Przejęcie przez Norica Holding kontroli nad Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mo¶cicach nie doprowadziłoby do ogranicze...

05.10.2012
więcej Prokura i Prokulus NSFIZ - zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie kontroli przez Kruk TFI nad Prokura NSFIZ oraz Prokulus NSFIZ Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie kontroli przez Kruk TFI nad Prokura NSFIZ oraz Prokulus NSFIZ Kruk TFI prowadzi działalno¶ć zwi...

06.08.2012
więcej Rynek tłuszczów ro¶linnych - zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na nabycie przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica czę¶ci mienia spółki Małpka Prezes UOKiK wyraziła zgodę na nabycie przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica czę¶ci mienia spółki Małpka Notowane na Warszawskiej Giełdz...

25.07.2012
więcej Jujo Thermal - zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Nippon Paper Industries kontroli nad spółka Jujo Thermal Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Nippon Paper Industries kontroli nad spółka Jujo Thermal Nippon Paper Industries (Ja...

17.07.2012
więcej Synthos - zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez spółkę Synthos kontroli nad Zakładami Azotowymi Puławy Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez spółkę Synthos kontroli nad Zakładami Azotowymi Puławy Synthos jest kontrolowana przez Mic...

12.06.2012
więcej Wygrana UOKiK - Papier hurt

Dystrybutorzy artykułów biurowych zawarli porozumienie ograniczaj±ce konkurencję. Decyzję Prezes UOKiK potwierdził S±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dystrybutorzy artykułów biurowych zawarli porozumienie ograniczaj±ce konkur...

30.04.2012
więcej Euro 2012 - Transport

Europejskie rozgrywki piłkarskie zbliżaj± się wielkimi krokami. Kibicom, którzy dopiero planuj± podróż, Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ukraińska Federacja Wszystkich Konsumentów Pulse przypominaj± o najważ...

12.01.2012
więcej Zgoda dla giełd energii. Podsumowanie fuzji i przejęć w 2011 roku

Giełda PAPIERów Warto¶ciowych może przej±ć Towarow± Giełdę Energii – to pierwsza decyzja Prezes UOKiK dotycz±ca kontroli koncentracji w 2012 r. W ubiegłym roku wydane zostały 172 rozstrzygnięcia, z czego dwa zakazy przejęcia oraz trzy zg...

03.11.2011
więcej Zgoda na koncentrację: Actavis Bioton

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez spółki Bioton i Actavis Group Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez spółki Bioton i Actavis Group Bioton jest sp&...

17.10.2011
więcej Zgoda na koncentrację: AGI Global

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez holding AGI Global kontroli nad spółk± Shorewood Poland Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez holding AGI Global kontroli nad spółk± Shorewood Poland AGI Global z Amsterdamu wchod...

09.09.2011
więcej Zgoda na koncentrację: TOP - Thimm Opakowania

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Saica International i Thimm Holding Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Saica International i Thimm Holding Zgodnie z przepis...

30.08.2011
więcej Zgoda na Koncentrację: Mondi ¦wiecie

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Mondi ¦wiecie spółki Saturn Management i Wspólnicy Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Mondi ¦wiecie spółki Saturn Management i Wspólnicy Zgodnie z przepisami tr...

01.06.2011
więcej Zgoda na koncentrację: Ipopema Securities

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Ipopema Securities kontroli nad Credit Suisse Asset Management (Polska) Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Ipopema Securities kontroli nad Credit Suisse Asset Management (Polska) Uczestnicy ...

16.05.2011
więcej Zaproszenie UOKiK - 17.05.2011 - Spotkanie dla prasy w Katowicach

Szanowne Redakcje, informujemy, że w przyszłym tygodniu jeste¶my na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Zapraszam w imieniu Prezes Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel na dwa panele z udziałem UOKiK oraz na specjalne spotkanie dla prasy ...

07.03.2011
więcej Zgoda na koncentrację: Mispol

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez UAB NDX energija kontroli nad spółk± Mispol Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez UAB NDX energija kontroli nad spółk± Mispol UAB NDX energija jest litewsk± spółk± holdingo...

07.12.2010
więcej Zgody UOKiK: sze¶ć decyzji

Warszawskie Centrum Handlowe Promenada może zmienić wła¶ciciela. Konkurencji nie naruszy także przejęcie Internetowej Platformy Obrotu Energi± Elektryczn±. Ponadto Prezes UOKiK wydała zgody na cztery inne transakcje Warszawskie Centrum Handlowe Prome...

01.09.2010
więcej Pierwszy dzwonek

Trzy miliony polskich nastolatków regularnie dostaje kieszonkowe, maj±c do wydania blisko 160 mln zł miesięcznie. Czy mog± jednak kupić każd± rzecz? Przed pierwszym dzwonkiem Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach ...

08.07.2010
więcej Dziennikarze nagrodzeni po raz pi±ty

Adam Grzeszak z „Polityki” oraz Andrzej Tomczak z Programu 2 Telewizji Polskiej zostali laureatami pi±tej edycji konkursu „Libertas et Auxilium”. Specjaln± nagrodę Jubileuszow± Prezes Urzędu przyznała Konradowi Niklewiczowi...

14.06.2010
więcej Kolejne koncentracje - trzy decyzje

Wydawnictwa Axel Springer i Ringier będ± mogły utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, a litewska spółka Eva Grupe przej±ć Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko. Prezes UOKiK zgodziła się również na koncentracje przedsiębiorcó...

29.04.2010
więcej Papierowa zmowa

Dwaj dystrybutorzy artykułów biurowych zawarli porozumienie ograniczaj±ce konkurencję – uznała Prezes UOKiK. Informacje o zmowie zostały przekazane przez jednego z jej uczestników – Office Pulse. Drugi z przedsiębiorcó...

31.03.2010
więcej Kolejne zgody

Adamed może przej±ć kontrolę nad Polf± Pabianice, a Cephalon nad Mepha – Prezes UOKiK zgodziła się na kolejne koncentracje na rynku farmaceutycznym. Ponadto zielone ¶wiatło otrzymały spółki działaj±ce na rynku bankowym oraz wyrob&oacu...

12.02.2010
więcej Trzy koncentracje

Polpharma otrzymała zgodę na nabycie czę¶ci Biotonu, Lovells może poł±czyć się z Hogan&Hartson, a Wind Investment przej±ć kontrolę nad Smulders Holdco. Prezes UOKiK uznała, że transakcje nie przyczyni± się do ograniczenia konkurencji w Polsce Pol...

15.01.2010
więcej Trzy zgody

Wytwórnia Pasz Piast z Lewkowca może przej±ć Zakłady Drobiarskie Langner z Karolinek, Homann Feinkost – Uniq Lisner, a Bridge Partners – PineBridge Capital Partners – uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacut...

12.01.2010
więcej Trzy decyzje w sprawach koncentracji

Utworzenie wspólnych przedsiębiorców przez spółki Daimler i Kamaz, zakup przez HBO Acqusition akcji HBO Central Europe oraz przejęcie spółki Futura Leasing przez Abris Fund nie narusz± konkurencji na terenie Polski –...

06.01.2010
więcej Zgody na koncentracje

Agencja Rozwoju Przemysłu może przej±ć Kopalnię Soli Kłodawa. Prezes UOKiK wyraziła również zgodę na cztery inne transakcje. Dotycz± one przedsiębiorstw działaj±cych na rynkach: motoryzacyjnym, budowy dróg, sprzedaży napojów oraz...

24.11.2009
więcej Nastolatku - wiesz jakie masz prawa?

Regularne kieszonkowe, telefon komórkowy, gry komputerowe ma już prawie każdy młody konsument. Jednak czy nastolatki dysponuj±c pieniędzmi swoimi oraz rodziców znaj± przysługuj±ce im prawa? Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

28.08.2009
więcej Nie kupuj kota w worku

Podręczniki, zeszyty, przybory do pisania - to tylko niektóre rzeczy, które powinny się znaleĽć w plecaku każdego ucznia. Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem Urz±d przypomina, na co zwrócić uwagę kompletuj±c szkoln± wyprawkę Podręczniki, zeszyty, prz...

29.05.2009
więcej Konsumenckie ABC - kliknij

Młodzi konsumenci maj± pieni±dze i często dokonuj± zakupów. Ale czy znaj± swoje prawa? Z okazji Dnia Dziecka UOKiK zaprasza na www.konsumenckieabc.pl - stronę, która uczy najmłodszych, jak być ¶wiadomym uczestnikiem gry rynkowej Młodzi ...

01.04.2009
więcej Zgoda na przejęcie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę na przejęcie przez Kulczyk Holding kontroli nad AKJ Capital Spółka Akcyjna Logistyka Spółka Komandytowa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę na przejęcie przez Kulcz...

09.03.2009
więcej Kolejne postępowania w sprawie zmów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła dwa postępowania antymonopolowe w trakcie których sprawdzi, czy przedsiębiorcy P4 i Polkomtel oraz PAPIER-Hurt i Office Pulse zawarli niedozwolone porozumienie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji...

03.10.2008
więcej Bilon też pieni±dz

Większo¶ć banków zaprzestało pobierania dodatkowych opłat od konsumentów za wpłaty gotówkowe w bilonie na konto - to efekt kontroli wzorców umownych przeprowadzonej przez UOKiK. Prezes Urzędu wydała cztery decyzje dotycz±ce takich praktyk Większo¶ć b...

12.12.2006
więcej Pomoc publiczna w 2005 roku

Niemal 5 mld zł pomocy publicznej udzielono przedsiębiorcom w ubiegłym roku. To ponad trzy razy mniej niż w 2004 - wynika z raportu przygotowanego przez UOKiK, przyjętego 12 grudnia przez Radę Ministrów Niemal 5 mld zł pomocy publicznej udzielono prz...

29.11.2006
więcej O czym warto pamiętać na stoku - wyniki kontroli UOKiK

Wzrasta liczba narciarzy korzystaj±cych ze stoków w Polsce. UOKiK przeprowadził pierwsz± kontrolę umów oferowanych przez trzydziestu jeden przedsiębiorców prowadz±cych stacje narciarskie Wzrasta liczba narciarzy korzystaj±cych ze...

10.10.2006
więcej Warunkowa zgoda na przejęcie dwóch zakładów azotowych

Niemiecki koncern Petro Carbo Chem będzie mógł przej±ć kontrolę nad zakładami azotowymi w Tarnowie oraz Kędzierzynie-KoĽlu pod warunkiem, że do 31 paĽdziernika 2008 roku sprzeda czę¶ć maj±tku Niemiecki koncern Petro Carbo Chem będzie mógł przej±ć kon...

22.08.2006
więcej PWPW ukarana za ograniczenie konkurencji

Polska Wytwórnia PAPIERów Warto¶ciowych naruszyła prawo próbuj±c zmonopolizować rynek wykonywania zdjęć do dokumentów - uznał Prezes UOKiK. Jedyna w kraju spółka produkuj±ca druki prawa jazdy musi zapłacić karę w wysoko¶ci niemal 600 tys. złotych P...

31.05.2006
więcej Dzień Dziecka - prawa najmłodszych

W Polsce żyje ponad 4 mln dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat, które miesięcznie wydaj± około 200 mln zł kieszonkowego. Najmłodsi stanowi± poważn± grupę konsumentów. UOKiK z okazji Dnia Dziecka przypomina najmłodszym o tym, że nie s± be...

Drukuj pytanie
wyników: 19 Urz±d / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach
więcej (12.04.2017) Przetarg nieograniczony na prenumeratę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2017/2018

(12.04.2017) Przetarg nieograniczony na prenumeratę prasy krajowej i zagranicznej w wersji PAPIERowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2017/2018 ...

więcej (24.02.2012) Przetarg nieograniczony na Druk i dostawę materiałów promocyjnych: Czę¶ć I - teczki tekturowe, notatniki, torby papierowe, płócienne, długopisy, Czę¶ć II - żetony metalowe z karabińczykiem, smycze

Przetarg nieograniczony na Czę¶ć I. Druk i dostawę materiałów promocyjnych (teczki tekturowe, notatniki, torby PAPIERowe, płócienne, długopisy plastikowe), Czę¶ć II. Druk i dostawę materiałów promocyjnych (żetony metalowe z karab...

więcej (21.10.2011) Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych papierowych lub elektronicznych kart podarunkowych na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ilo¶ci 4413 o nominale 50 zł możliwych do rea

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych PAPIERowych lub elektronicznych kart podarunkowych na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ilo¶ci 4413 o nominale 50 zł moż...

więcej (07.04.2011) Przetarg nieograniczony na druk i dostawę materiałów promocyjnych oraz publikacji dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przetarg nieograniczony na druk i dostawę materiałów promocyjnych oraz publikacji dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czę¶ć I - Teczki na dokumenty, notatniki, torby PAPIERowe, torby płócienne, ołówki, długopisy...

więcej (23.11.2010) Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów w postaci bonów papierowych lub elektronicznych kart podarunkowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentóww 2011 r. w ilo¶ci 4848 o nomina

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów w postaci bonów PAPIERowych lub elektronicznych kart podarunkowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentóww 2011 r. w ilo¶ci ...

więcej (10.11.2010) Dostawa bonów w postaci bonów papierowych lub elektronicznych kart podarunkowych na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ilo¶ci 4848 o nominale 50 zł

(10.11.2010) Dostawa bonów w postaci bonów PAPIERowych lub elektronicznych kart podarunkowych na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ilo¶ci 4848 o nominale 50 ...

więcej (09.08.2010) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego w zakresie czę¶ci III dotyczacego druku i dostawy materiałów promocyjnych (teczki, torby papierowe, długopisy).

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego w zakresie czę¶ci III dotycz±cego druku i dostawy materiałów promocyjnych (teczki, torby PAPIERowe, długopisy).  ...

więcej (29.07.2010) Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, druk, dystrybucję i dostawę publikacji i materiałów promocyjnych - podzielony na 4 czę¶ci

Przetarg nieograniczony na 4 czę¶ci zamówienia: I Czę¶ć - Druk offsetowy, dostawa i dystrybucja publikacji "Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców" o nadanym numerze ISBN. II Czę¶ć - Druk offsetowy i dostawa publikacji &q...

więcej (19.03.2010) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę PAPIERu kserograficznego dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 r. (nr post. DBA-24-19/10)...

więcej (15.03.2010) OdpowiedĽ na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010r.

OdpowiedĽ na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę PAPIERu kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010r....

więcej (11.03.2010) Przetarg nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę PAPIERu kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 r....

więcej (05.03.2010) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 r.

Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Tre¶ć unieważnienia w zał±czeniu...

więcej (22.02.2010) Przetarg nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(22.02.2010) OdpowiedĽ na zapytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę PAPIERu kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010r....

więcej (19.02.2010) Przetarg nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsuemntów

(19.02.2010) Przetarg nieograniczony na dostawę PAPIERu kserograficznego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Drukuj pytanie
wyników: 2 Urz±d / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia
więcej (15.01.2021) Sprzedaż składników maj±tku ruchomego UOKiK

Sprzedaż składników maj±tku ruchomego UOKiK Sprzedaj±cy: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl Opis maj±tku: Kopiarko – drukarka cyfrowa Toshiba, Kserokopiarka...

więcej (27.11.2020) Sprzedaż składników maj±tku ruchomego UOKiK

Sprzedaż składników maj±tku ruchomego UOKiK Sprzedaj±cy: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl Opis maj±tku: Kopiarko – drukarka cyfrowa Toshiba, Kserokopiarka...

Drukuj pytanie
wyników: 1 Urz±d / Kariera / Praktyki studenckie
więcej

Studenci i aplikanci radcowscy zainteresowani odbyciem praktyk w UOKiK składaj± w wersji PAPIERowej, do Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Delegatury/Laboratorium, następuj±ce dokumenty: wniosek o przyjęcie na praktyki; za¶wiadczeni...

Drukuj pytanie
wyników: 1 Konkurencja / Kontrola koncentracji / Częste błędy we wnioskach
więcej Brak formy elektronicznej zgłoszenia

Zgłoszenie zamiaru koncentracji powinno zostać doręczone do UOKiK zarówno w formie tradycyjnej (PAPIERowej) jak również w wersji elektronicznej (np. na płycie CD, DVD, innym elektronicznym no¶niku danych lub przesłane poczt± elektron...

Drukuj pytanie
wyników: 2 Konkurencja / Badania rynku / Pytania i odpowiedzi
więcej Jak powinno się odpowiadać na pytania zadane przez Urz±d?

UOKiK zadaje pytania przedsiębiorcom wysyłaj±c pismo lub pismo z zał±czonym kwestionariuszem. W przypadku pisma z pytaniami zazwyczaj nie ma narzuconej formy udzielenia odpowiedzi. Wystarczy zatem przysłać dokument zawieraj±cy opis wskazanych ...

więcej Dlaczego przedsiębiorca nieposiadaj±cy podpisu elektronicznego musi odpowiadać na pi¶mie, a nie może danych wysłać po prostu e-mailem?

Przedsiębiorca nieposiadaj±cy podpisu elektronicznego musi odesłać do UOKiK odpowiedĽ na pytania/wypełniony kwestionariusz w wersji PAPIERowej, na przykład jako wydruk z komputera, z parafkami i podpisem upoważnionej osoby, zgodnie ze wskazó...

Drukuj pytanie
wyników: 1 Pomoc publiczna / Sprawozdawczo¶ć / Sporz±dzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
więcej Procedura przyst±pienia do aplikacji SHRIMP i aktualizacja danych

Pobierz formularz zgłoszeniowy. Po jego dokładnym i kompletnym wypełnieniu (Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego) prze¶lij go do UOKiK w wersji elektronicznej albo PAPIERowej: a) w przypadku wysyłki elektronicznej - pr...

Drukuj pytanie
wyników: 2 Konsumenci / Porady konsumenckie / Pytania i odpowiedzi / Kredyty, pożyczki, lokaty...
więcej Kiedy kredytodawca może wypowiedzieć konsumentowi umowę kredytu?

Obowi±zuj±ca od 18 grudnia 2011 r. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1497 ze zm.) nie reguluje cało¶ciowo kwestii wypowiedzenia umowy kredytowej, choć przepis taki znajdował się w poprzedniej...

więcej Na co powinienem zwrócić uwagę inwestuj±c pieni±dze w niestandardowe produkty finansowe, np. w złoto, wino, itp.?

Problem nie jest skomplikowany, jeżeli inwestujemy w okre¶lone dobra materialne, nabywaj±c je i przechowuj±c (np. nabywaj±c sztabki złota lub butelki wina). W takim wypadku nabywamy te dobra za okre¶lon± cenę w nadziei, że wzro¶nie ona w przyszło¶...

Drukuj pytanie
wyników: 2 Konsumenci / Porady konsumenckie / Pytania i odpowiedzi / Umowy zawierane na odległo¶ć/poza lokalem przedsiębiorcy
więcej W jakim terminie konsument ma prawo odst±pić od umowy o usługi finansowe zawartej na odległo¶ć i w jakiej formie powinien to zrobić?

Konsument, który zawarł na odległo¶ć umowę o usługi finansowe, może od niej odst±pić bez podania przyczyny, składaj±c o¶wiadczenie na pi¶mie w terminie 14 dni (w przypadku umów ubezpieczenia – 30 dni) od dnia zawarcia umowy (w ...

więcej Jakie informacje przedsiębiorca jest zobowi±zany podać konsumentowi do wiadomo¶ci przy zawieraniu umowy na odległo¶ć dotycz±cej usług finansowych?

NajpóĽniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zwi±zania się umow± przedsiębiorca jest obowi±zany poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, wskazuj±cy na zamiar zawarcia umowy i odpowiadaj±cy rodzajowi użytego ¶rodka ...

Drukuj pytanie
wyników: 1 Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozwi±zywanie sporów konsumenckich / Obowi±zki informacyjne przedsiębiorców
więcej O czym przedsiębiorca powinien poinformować konsumentów w zwi±zku z funkcjonowaniem systemu pozas±dowego rozwi±zywania sporów konsumenckich?

Przedsiębiorcy, którzy: wyrazili wolę korzystania z pozas±dowego systemu rozwi±zywania sporów w sprawach konsumenckich albo s± zobowi±zani do tego z mocy prawa (obecnie dotyczy to podmiotów rynku fina...

Drukuj pytanie
wyników: 1 Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozwi±zywanie sporów konsumenckich / Tworzenie podmiotów uprawnionych
więcej Jakie obowi±zki ma podmiot uprawniony?

Podmiot uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawie pozas±dowego rozwi±zywania sporów konsumenckich ma obowi±zek zajmować się sporami krajowymi i transgranicznymi, w tym sporami rozwi±zywanymi przez platformę ODR. Ma obowi±zek p...

Drukuj pytanie
wyników: 4 Produkty / Informacje dla konsumentów / Powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych
23.07.2018
więcej E-papierosy Vype eTank Pro

Przedsiębiorca British American Tobacco Polska Sp. z o.o., z siedzib± w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że podczas ładowania baterii do e-PAPIERosa VYPE eTANK PRO zestaw startowy, wyprodukowanych prze...

24.05.2017
więcej E-papierosy VYPE eTANK PRO

Przedsiębiorca British American Tobacco Polska Sp. z o.o., z siedzib± w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że podczas ładowania baterii do e-PAPIERosa VYPE eTANK PRO zestaw startowy, kod EAN: 50604831561...

01.02.2016
więcej Akumulatory EFEST do e-papierosów

Przedsiębiorca CHIC Sp. z o.o. Sp. k. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że akumulatory litowo-manganowe EFEST, model IMR 18650 3,7 V 3000mAh, wyprodukowane w Chinach, przeznaczone do użytku w urz±dzeniach wymagaj±...

19.09.2011
więcej Foteliki samochodowe z integralnym systemem podróżnym Xcursion Mothercare

Przedsiębiorstwo Ashlaya Poland Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie powiadomiło Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że foteliki samochodowe z integralnym systemem podróżnym Xcursion Mothercare nie s± bezpieczne Przedsiębiorst...

Drukuj pytanie
wyników: 1 Produkty / Informacje dla konsumentów / Ogłoszenia
10.08.2010
więcej Zabawka - "¦mieszny papieros"

Przedsiębiorca STARLET D.S. Kimaszewscy sp.j. z siedzib± w Kołobrzegu, ul. Sienkiewicza 12 opublikował w prasie ogłoszenie, w którym informuje, że wprowadził na rynek zabawki „¦mieszny PAPIERos” nr 122A, kod kreskowy 59082490251...

Drukuj pytanie
wyników: 201 BIP / Koncentracje
09.04.2021
więcej Toyota Motor Corporation z siedzib± w Toyota, Japonia oraz Beijing Sinohytec Co., Ltd. z siedzib± w Pekinie, Chiny

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.04.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.18.2021.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.04.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.18.2021.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Toyota Motor Corporation z ...

31.03.2021
więcej Lyreco S.A.S. z siedzib± w Marly, Francja

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.03.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.21.2021.ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.03.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.21.2021.ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Lyreco S.A.S. z siedzib± w ...

26.02.2021
więcej Neuca S.A. z siedzib± w Toruniu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.02.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.13.2021.ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.02.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.13.2021.ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Neuca S.A. z siedzib± w Tor...

25.02.2021
więcej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzib± w Warszawie oraz Orsted Wind Power A/S z siedzib± w Fredericia, Królestwo Danii

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.02.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.8.2021.MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.02.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.8.2021.MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z ...

24.02.2021
więcej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Energa S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.02.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.10.2021 DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.02.2021 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.10.2021 WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A....

28.12.2020
więcej Mondi ¦wiecie S.A. z siedzib± w ¦wieciu, Slovwood Ruľomberok a.s. z siedzib± w Ruľomberok, Słowacja, Wood & Paper a.s. z siedzib± w Brnie, Republika Czeska oraz Mercer Holz GmbH, z siedzib± w Rosenthal am Rennsteig, Niemcy

DATA WPLYWU WNIOSKU: 23.12.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.44.2020.JBG DATA WPLYWU WNIOSKU: 23.12.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.44.2020.JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Mondi ¦wiecie S.A. z sied...

17.12.2020
więcej Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.12.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.71.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.12.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.71.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Opoka Towarzystwo Funduszy ...

07.12.2020
więcej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.12.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.69.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.12.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.69.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Skarbiec Towarzystwo Fundus...

07.12.2020
więcej Pan Scott Peterson zamieszkały w Kalifornii, USA oraz Broad Street Infrastructure Advisors III, LLC z siedzib± w Wilmington, USA

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.59.2020.AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.59.2020.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Pan Scott Peterson zamieszk...

07.12.2020
więcej Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.67.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.67.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Opoka Towarzystwo Funduszy ...

07.12.2020
więcej Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.66.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.66.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Opoka Towarzystwo Funduszy ...

07.12.2020
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.65.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.65.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Fundu...

25.11.2020
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.63.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.63.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Fundu...

09.11.2020
więcej Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzib± w Krakowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.54.2020 DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.11.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.54.2020 WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamk...

02.11.2020
więcej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.10.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.52.2020.AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.10.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.52.2020.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Towarzystwo Funduszy Inwest...

23.10.2020
więcej Oji Holdings Corporation z siedzib± w Tokio, Japonia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.10.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.38.2020.ŁG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.10.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.38.2020.ŁG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Oji Holdings Corporation z ...

07.10.2020
więcej PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.44.2020.MT DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.44.2020.MT WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PKO Towarzystwo Funduszy In...

07.10.2020
więcej OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.10.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.45.2020 DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.10.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.45.2020 WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: OPTI Towarzystwo Funduszy Inwesty...

02.10.2020
więcej FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.41.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.41.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy ...

28.09.2020
więcej Salénia Aktiebolag z siedzib± w Sztokholmie, Szwecja

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.32.2020.FR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.32.2020.FR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Salénia Aktiebolag z...

23.09.2020
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.40.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.40.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Fundu...

23.09.2020
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.39.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.09.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.39.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Fundu...

13.08.2020
więcej LERG S.A. z siedzib± w Pustkowie-Osiedlu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.08.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.28.2020.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.08.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.28.2020.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: LERG S.A. z siedzib± w Pustkowie-Osiedlu NA...

30.06.2020
więcej Sharp Corporation z siedzib± w Osace, Japonia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.06.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.22.2020.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.06.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.22.2020.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Sharp Corporation z siedzib± w Osace, Japonia ...

18.05.2020
więcej THC SICAV-RAIF SA - Fund 3 z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.05.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.15.2020.ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.05.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.15.2020.ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: THC SICAV-RAIF SA – Fund 3 z siedzib± w L...

05.05.2020
więcej P4 sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.04.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.22.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.04.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.22.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: P4 sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie NA CZY...

05.05.2020
więcej Archicom Polska S.A z siedzib± w Łodzi

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.04.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.21.2020.NL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.04.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.21.2020.NL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Archicom Polska S.A z siedzib± w Łodzi NA C...

22.04.2020
więcej POZBUD T&R S.A. z siedzib± w Wysogotowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.03.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.19.2020.NL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.03.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.19.2020.NL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: POZBUD T&R S.A. z siedzib± w Wysogotowie ...

16.03.2020
więcej ROBYG S.A. z siedzib± w Warszawie oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzib± we Wrocławiu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.03.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.12.2020.AR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.03.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.12.2020.AR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: ROBYG S.A. z siedzib± w War...

26.02.2020
więcej BYD Company Limited z siedzib± w Shenzen, Chiny oraz Toyota Motor Corporation z siedzib± w Toyota, Japonia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.02.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.4.2020.ŁG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.02.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.4.2020.ŁG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: BYD Company Limited z siedzib...

12.02.2020
więcej FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Krakowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.02.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.8.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.02.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.8.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy In...

07.02.2020
więcej Cobra Bidco S.a r.l. z siedzib± w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.02.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.3.2020.FR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.02.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.3.2020.FR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Cobra Bidco S.a r.l. z siedzi...

24.01.2020
więcej FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Krakowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.01.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.3.2020.RW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.01.2020 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.3.2020.RW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy In...

10.01.2020
więcej Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. z siedzib± w Jokohamie (Japonia) oraz ENEA S.A. z siedzib± w Poznaniu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.34.2019.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.34.2019.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Mitsubishi Hitachi Power Sy...

30.12.2019
więcej Grupa Azoty S.A. z siedzib± w Tarnowie; Grupa Lotos S.A. z siedzib± w Gdańsku; Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzib± w Seulu, Korea Południowa; Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation z siedzib± w Seulu, Korea Południowa

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.32.2019.FR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.32.2019.FR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Grupa Azoty S.A. z siedzib±...

18.12.2019
więcej Katarzyna Dembowska, Barbara Dembowska, Krystyna Borysiewicz, Piotr Borysiewicz, Marek Skwarski, Maja Skwarska, Mateusz Skwarski, Robert Wojdyna, Szymon Wojdyna, Paweł Wojdyna, Wiesława Wojdyna, Marcin Wojdyna, Janusz Koclęga, Piotr Koclęga, Anna Skoczek, Marek Skoczek

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.68.2019.ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.68.2019.ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 1.   Katarzyna De...

12.12.2019
więcej Konsorcjum Stali S.A. z siedzib± w Zawierciu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 09.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.423.22.2019.ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 09.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.423.22.2019.ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Konsorcjum Stali S.A. z sie...

12.12.2019
więcej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.81.2019.KS  DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.12.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.81.2019.KS  WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Skarbiec Towarz...

28.11.2019
więcej Sonoco Products Company z siedzib± w stanie Karolina Południowa, USA

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.11.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.64.2019.FR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.11.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.64.2019.FR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Sonoco Products Company z s...

22.11.2019
więcej AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l. z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.11.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.62.2019.FR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.11.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.62.2019.FR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AI Sirona (Luxembourg) Acqu...

07.11.2019
więcej Caisse des Dépôts et des Consignations z siedzib± w Paryżu, Francja

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.72.2019.AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.72.2019.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Caisse des Dépô...

24.10.2019
więcej Glamox AS z siedzib± w Molde, Norwegia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.55.2019.JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.55.2019.JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Glamox AS z siedzib± w Mo...

24.10.2019
więcej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.67.2019.RW  DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.67.2019.RW  WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: IPOPEMA Towarzy...

18.10.2019
więcej JassWell GmbH z siedzib± w Fulda (Niemcy)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.53.2019.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.53.2019.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: JassWell GmbH z siedzib± w ...

18.10.2019
więcej Polski Holding Nieruchomo¶ci Spółka Akcyjna z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 16.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.61.2019.AR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 16.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.61.2019.AR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polski Holding Nieruchomo¶c...

17.10.2019
więcej CPI FIM S.A. z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.60.2019.NL   DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.60.2019.NL   WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: CPI...

17.10.2019
więcej CPI FIM S.A. z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.56.2019 DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.56.2019.NL  WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: CPI FIM S.A. z sied...

09.10.2019
więcej Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.53.2019.DL  DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.10.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.53.2019.DL  WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Opti Towarzystw...

02.10.2019
więcej PG Dutch Holding I B.V., z siedzib± w Amsterdamie, Holandia oraz Arca Capital Slovakia a.s. z siedzib± w Bratysławie, Słowacja

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.48.2019.NL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.48.2019.NL  WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PG Dutch Holding I B....

30.09.2019
więcej TC Skyward Aviation U.S., Inc. z siedzib± w Centennial, Stany Zjednoczone Ameryki

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.51.2019.AR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.51.2019.AR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: TC Skyward Aviation U.S., I...

23.09.2019
więcej Cedrob S.A. z siedzib± w Ujazdówku

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.423.15.2019.JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.423.15.2019.JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Cedrob S.A. z siedzib± w Ujazdówku ...

09.09.2019
więcej Cerrad Sp. z o.o. z siedzib± w Starachowicach

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.49.2019.JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.09.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.49.2019.JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Cerrad Sp. z o.o. z siedzib± w Starachowicach...

04.09.2019
więcej Van Leeuwen Buizen Europa B.V. z siedzib± w Zwijndrecht (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.47.2019.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.47.2019.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Van Leeuwen Buizen Europa B.V. z sied...

02.09.2019
więcej Van Leeuwen GmbH z siedzib± w Essen (Niemcy)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.46.2019.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.46.2019.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Van Leeuwen GmbH z siedzib±...

21.08.2019
więcej CPI Property Group S.A. z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.46.2019.KS DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.46.2019.KS WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: CPI Property Group S.A. z siedzib± w Luksemburg...

20.08.2019
więcej Baumit Beteiligungen GmbH (Austria), Calcinor S.L. (Hiszpania) oraz Eurofillers Holding GmbH (Austria)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 19.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.19.2019.AG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 19.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.19.2019.AG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Baumit Beteiligungen GmbH (Austria), Calcinor S...

06.08.2019
więcej Top-Thimm Opakowania Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± sp. k. z siedzib± w Tychach

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.39.2019.MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.39.2019.MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Top-Thimm Opakowania Spółka ...

06.08.2019
więcej Toppan Printing Co., Ltd. z siedzib± w Tokio, Japonia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.41.2019.AR DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.08.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.41.2019.AR WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Toppan Printing Co., Ltd. z sied...

09.07.2019
więcej P4 sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.07.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.37.2019.AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.07.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.37.2019.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: P4 sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie NA CZ...

05.07.2019
więcej Mondi ©tětí a.s., ©tětí, Republika Czeska

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.06.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1. 421.36.2019.MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.06.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1. 421.36.2019.MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Mondi Štětí a.s., Ště...

27.06.2019
więcej Tokai Carbon Co., Ltd. z siedzib± w Tokio (Japonia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.06.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.34.2019.PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.06.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.34.2019.PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Tokai Carbon Co., Ltd. z siedzib± w Tokio (Jap...

17.06.2019
więcej Archicom Polska S.A. z siedzib± w Łodzi; Zakłady Chemiczne "Organika" S.A. z siedzib± w Łodzi

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.06.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.36.2019.DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.06.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.36.2019.DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: - Archicom Polska S.A.  z siedzib± w Łodz...

25.04.2019
więcej Eurowatt SA z siedzib± w Luksemburgu; Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole z siedzib± w Paryżu (Francja); Omnes Capital SAS z siedzib± w Paryżu (Francja)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.12.2019.GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.12.2019.GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: - Eurowatt SA z siedzib± w Luksemburgu, - ...

17.04.2019
więcej Boerse Stuttgart GmbH z siedzib± w Stuttgarcie, Niemcy, Axel Springer SE z siedzib± w Berlinie, Niemcy oraz finanzen.net GmbH z siedzib± w Karlsruhe, Niemcy

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.23.2019.AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.23.2019.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Boerse Stuttgart GmbH z siedzib± w Stuttgarcie...

15.04.2019
więcej Koenig&Bauer AG z siedzib± w Wurzburgu (Niemcy) oraz Durst Phototechnick AG z siedzib± w Brixen (Włochy)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.10.2019.PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.10.2019.PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Koenig&Bauer AG z siedzib± w Wurzburgu (Ni...

15.04.2019
więcej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.21.2019.MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.21.2019.MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...

09.04.2019
więcej FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Krakowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK- 2.421.20.2019.DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK- 2.421.20.2019.DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych&nb...

09.04.2019
więcej FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Krakowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK- 2.421.19.2019.DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.04.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK- 2.421.19.2019.DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych&nb...

25.03.2019
więcej Merkur Sportwetten GmbH z siedzib± w Espelkamp, Niemcy

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.03.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.14.2019.IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.03.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.14.2019.IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Merkur Sportwetten GmbH z siedzib± w Espelka...

20.02.2019
więcej Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzib± w Bydgoszczy

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.02.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.8.2019.IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.02.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.8.2019.IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Grupa Kapitałowa Immobile ...

05.02.2019
więcej YIT Development sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie oraz i2 Development S.A. z siedzib± we Wrocławiu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.02.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.5.2019.MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.02.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.5.2019.MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: YIT Development sp. z o.o. z siedzib± w Warszaw...

28.01.2019
więcej Oji Holdings Corporation z siedzib± w Tokio (Japonia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.01.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.2.2019.PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.01.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.2.2019.PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Oji Holdings Corporation z siedzib± w Tokio (Japo...

17.01.2019
więcej PKO Leasing S.A. z siedzib± w Łodzi

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.01.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.1.2019.MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.01.2019 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.1.2019.MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PKO Leasing S.A. z siedzib± w Łodzi NA CZYM...

28.12.2018
więcej Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzib± w Jastrzębiu-Zdroju

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.59.2018.PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.59.2018.PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzi...

27.12.2018
więcej Dino Polska S.A. z siedzib± w Krotoszynie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.423.12.2018.JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.423.12.2018.JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Dino Polska S.A. z siedzib± w Krotoszynie ...

17.12.2018
więcej XTIP Polska sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.71.2018.IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.71.2018.IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: XTIP Polska sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie...

14.12.2018
więcej Enex Electric Power Co., Ltd. z siedzib± w Tokio, Japonia oraz Oji Green Resources Co., Ltd. z siedzib± w Tokio, Japonia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.52.2018.AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.12.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.52.2018.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Enex Electric Power Co., Ltd. z siedzib± w Toki...

19.11.2018
więcej Grodno S.A. z siedzib± w Michałowie-Grabinie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 15.11.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.50.2018.MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 15.11.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.50.2018.MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Grodno S.A. z siedzib± w Michałowie-Grabinie ...

15.11.2018
więcej Mayr-Melnhof Packaging International GmbH z siedzib± w Wiedniu, Austria

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.11.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.67.2018.AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.11.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.67.2018.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Mayr-Melnhof Packaging International GmbH z sie...

29.10.2018
więcej Venator Materials PLC z siedzib± w Stockton-On-Tees (Wielka Brytania)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.10.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.423.4.2018.PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.10.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.423.4.2018.PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Venator Materials PLC z siedz...

04.10.2018
więcej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.10.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.59.2018.MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.10.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.59.2018.MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S...

13.08.2018
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.08.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DDKK2-421/48/18/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.08.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DDKK2-421/48/18/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ...

07.08.2018
więcej Giełda Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. z siedzib± w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzib± w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/28/18/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/28/18/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Giełda PAPIERów Warto¶ciowych w Warszawie S.A....

01.08.2018
więcej Voith Turbo China Co., Ltd z siedzib± w Szanghaju, Chiny; CRRC Beijing Nankou Co., Ltd z siedzib± w Pekinie, Chiny

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/13/18/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/13/18/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Voith Turbo China Co., Ltd z siedzib± w Szanghaju, Ch...

30.07.2018
więcej Gemini Poland Holdco S.a r.l. z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-423/3/18/KS DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-423/3/18/KS WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Gemini Poland Holdco S.à r.l. z siedzib± w Luks...

25.07.2018
więcej Polfood Group S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/34/18/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/34/18/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polfood Group S.A. z siedzib± w Warszawie NA CZYM...

13.07.2018
więcej Eastern European Security Investments Limited Partnership z siedzib± w Brighton (Wielka Brytania)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/29/18/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.07.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/29/18/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Eastern European Security Investments Limited Partner...

04.07.2018
więcej Wirtualna Polska Media S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/41/18/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/41/18/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Wirtualna Polska Media S.A. z siedzib± w Warszawie ...

03.07.2018
więcej AnaCap Financial Europe S.A SICAV-RAIF z siedzib± w Munsbach (Luksemburg) oraz EOS KSI Polska sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/21/18/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/21/18/AI  WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AnaCap Financial Europe S.A SICAV-RAIF z siedz...

02.07.2018
więcej PP N.V. z siedzib± w Amsterdamie, Holandia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/42/18/KS DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/42/18/KS WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PP N.V. z siedzib± w Amsterdamie, Holandia NA CZY...

02.07.2018
więcej Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzib± w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutnicz± im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzib± w Krakowie oraz Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/20/18/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.06.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/20/18/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzi...

06.06.2018
więcej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/20/18/MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/20/18/MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzib± w War...

30.05.2018
więcej ERGO Group AG z siedzib± w Düsseldorfie (Niemcy)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/31/18/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/31/18/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: ERGO Group AG z siedzib± w Düsseldorfie (Niemcy)...

30.05.2018
więcej Smurfit International B.V. z siedzib± w Oosterhout (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/21/18/PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/21/18/PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Smurfit International B.V. z siedzib± w Oosterhout (H...

30.05.2018
więcej Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/35/18/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/35/18/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnyc...

28.05.2018
więcej MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/33/18/KS DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/33/18/KS WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ...

21.05.2018
więcej NS Norway Holding AS, z siedzib± w Norwegi

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/29/18/MBK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/29/18/MBK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: NS Norway Holding AS, z siedzib± w Norwegi NA C...

08.05.2018
więcej Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-423/2/18/ML DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.05.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-423/2/18/ML WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdamie (H...

30.04.2018
więcej Mantex AB z siedzib± w Sztokholmie, Szwecja oraz Andritz AB z siedzib± w Ornskoldsvik, Szwecja

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.04.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/16/18/KS DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.04.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/16/18/KS WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Mantex AB z siedzib± w Sztokholmie, Szwecja or...

19.04.2018
więcej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.04.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/21/18/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.04.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/21/18/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z si...

19.04.2018
więcej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.04.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/20/18/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.04.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/20/18/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z si...

13.03.2018
więcej VLET Holdings S.a.r.l. z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.03.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/11/18/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.03.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/11/18/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: VLET Holdings S.à.r.l. z siedzib± w Luksembu...

14.02.2018
więcej GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.01.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/3/18/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.01.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/3/18/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib...

10.01.2018
więcej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.01.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/1/18/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 05.01.2018 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/1/18/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z si...

02.01.2018
więcej Blackstone Property Partners Europe Lower Fund 2 SC Sp. z siedzib± w Luxemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.12.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/78/17/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.12.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/78/17/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Blackstone Property Partners Europe Lower Fund 2 ...

13.12.2017
więcej CEZ ESCO Poland B.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.12.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/71/17/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.12.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/71/17/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: CEZ ESCO Poland B.V. z siedzib± w Amsterdamie (Hola...

12.12.2017
więcej Polski Holding Nieruchomo¶ci S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.12.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/69/17/IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.12.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/69/17/IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polski Holding Nieruchomo¶ci S.A. z siedzib± w Wa...

04.12.2017
więcej MAXIMA GRUPE, UAB z siedzib± w Wilnie, Litwa

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.11.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/68/17/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.11.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/68/17/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: MAXIMA GRUPĖ, UAB z siedzib± w Wilnie, Litwa ...

10.11.2017
więcej Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. z siedzib± w Singapurze; Pepsi Co, Inc. z siedzib± w Purchase, Stany Zjednoczone

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.11.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/13/17/PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.11.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/13/17/PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. z siedzi...

07.11.2017
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/59/17/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/59/17/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ...

07.11.2017
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/58/17/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/58/17/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ...

07.11.2017
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/57/17/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/57/17/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ...

18.10.2017
więcej Aramco Overseas Holdings Cooperatief U.A. z siedzib± w s-Gravenhage (Holandia), Petronas Refinery abd Petrochemical Corporation Sdn. Bhd z siedzib± w Kuala Lumpur (Malezja) oraz Petronas Chemicals Group Berhad z siedzib± w Kuala Lumpur (Malezja)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/11/17/PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/11/17/PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Aramco Overseas Holdings Cooperatief U.A. z siedzib...

16.10.2017
więcej Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdamie, Holandia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/55/17/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/55/17/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdami...

10.10.2017
więcej Huhtamaki Finance BV z siedzib± w Hoofddorp, Holandia oraz Smith Anderson Group Limited z siedzib± w Kirkcaldy, Wielka Brytania

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/9/17/JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/9/17/JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Huhtamaki Finance BV z siedzib± w Hoofddorp, Holan...

09.10.2017
więcej Globalworth Asset Managers SRL z siedzib± w Bukareszcie, Rumunia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/53/17/KS DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.10.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/53/17/KS WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Globalworth Asset Managers SRL z siedzib± w Bukare...

28.09.2017
więcej Polfood Group S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.09.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/57/17/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.09.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/57/17/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polfood Group S.A. z siedzib± w Warszawie NA C...

26.09.2017
więcej PPRS Holdings Limited z siedzib± w Nikozji, Cypr

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.09.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/49/17/ML DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.09.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/49/17/ML WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PPRS Holdings Limited z siedzib± w Nikozji, Cypr ...

05.09.2017
więcej CEZ ESCO Poland B.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.09.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/51/17/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.09.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/51/17/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: CEZ ESCO Poland B.V. z siedzib± w Amsterdamie (Hol...

23.08.2017
więcej Continental Bakeries B.V. z siedzib± w Dodrecht (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.08.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/49/17/PK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.08.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/49/17/PK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Continental Bakeries B.V. z siedzib± w Dodrec...

21.08.2017
więcej AMC Capital IV Albatros S.a.r.L z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.08.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/40/17/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.08.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/40/17/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AMC Capital IV Albatros S.a.r.L z siedzib± ...

07.08.2017
więcej FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Krakowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.07.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/36/17/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.07.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/36/17/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z...

20.07.2017
więcej BEST S.A. z siedzib± w Gdyni

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.07.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/35/17/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.07.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/35/17/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: BEST S.A. z siedzib± w Gdyni NA CZYM POLEGA ...

18.07.2017
więcej Salcombe sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.06.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/37/17/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.06.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/37/17/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Salcombe sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie NA ...

05.06.2017
więcej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.06.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: 421/31/17/MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.06.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: 421/31/17/MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z si...

05.05.2017
więcej SO SPV 118 sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.04.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/19/17/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.04.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/19/17/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: SO SPV 118 sp. z o.o. z siedzib± w Warsza...

05.05.2017
więcej Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.04.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/18/17/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.04.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/18/17/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w ...

20.04.2017
więcej Cab-Zet Limited z siedzib± w Santa Venera (Malta)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.04.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/21/17/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.04.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/21/17/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Cab-Zet Limited z siedzib± w Sa...

28.03.2017
więcej Posedo S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/11/17/IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/11/17/IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Posedo S.A. z siedzib± w Warszawie NA CZYM P...

22.03.2017
więcej Piotr Wit Voelkel

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/18/17/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/18/17/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Piotr Wit Voelkel NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA...

16.03.2017
więcej Jacek Szwajcowski zam. w Łodzi

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/17/17/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/17/17/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Jacek Szwajcowski zam. w Łodzi NA CZYM POLEGA...

08.03.2017
więcej Reckitt Benckiser Group plc z siedzib± w Slough (Wielka Brytania)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 03.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/12/17/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 03.03.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/12/17/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Reckitt Benckiser Group plc z siedzib± w Slough (...

22.02.2017
więcej Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.02.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/7/17/IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.02.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/7/17/IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięt...

06.02.2017
więcej Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.02.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/6/17/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.02.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/6/17/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdami...

24.01.2017
więcej MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 19.01.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/2/17/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 19.01.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/2/17/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ...

09.01.2017
więcej BCP VII Jade Luxembourg Holdco S.a r.l. z siedzib± w Luksemburgu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 03.01.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/1/17/JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 03.01.2017 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/1/17/JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: BCP VII Jade Luxembourg Holdco S.à r.l. z&...

05.01.2017
więcej Empik S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/550/16/IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/550/16/IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Empik S.A. z siedzib± w Warszawie NA CZYM...

02.01.2017
więcej ENEA S.A. z siedzib± w Poznaniu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/547/16/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/547/16/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: ENEA S.A. z siedzib± w Poznaniu NA CZYM POL...

02.01.2017
więcej Tomasz Biernacki

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/545/16/MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/545/16/MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Tomasz Biernacki NA CZYM POLEGA KONCENTRA...

29.12.2016
więcej Marcin K. zamieszkały w L., Wojciech K. zamieszkały w L. oraz Forum IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzib± w Krakowie.

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/520/16/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/520/16/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Marcin K. zamieszkały w L., Wojciech K. zamiesz...

07.12.2016
więcej Toyota Industries Corporation z siedzib± w Kariaya, Japonia oraz Toyota Tsusho Corporation z siedzib± w Nagoya, Japonia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/519/16/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/519/16/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Toyota Industries Corporati...

07.12.2016
więcej Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/541/16/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.12.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/541/16/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polski Fundusz Rozwoju S.A....

25.11.2016
więcej Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. z siedzib± w Raanana, Izrael

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/538/16/MBK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/538/16/MBK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Amos Luzon Development an...

15.11.2016
więcej Greenbrier Europe Holdings B.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia) oraz Astra Rail Management GmbH z siedzib± w Osterode am Harz (Niemcy)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 8.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/516/16/MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/516/16/MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Greenbrier Europe Holdings B.V. z siedzib± w A...

14.11.2016
więcej Sofidel S.p.A. z siedzib± w Porcari (Włochy), Sutter Industries S.p.A. z siedzib± w Borghetto di Borbera (Włochy), Cuki Cofresco S.p.A. z siedzib± w Volpiano (Włochy)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/515/16/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/515/16/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: - Sofidel S.p.A. z siedzib± w Porcari (Włochy),...

10.11.2016
więcej Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 8.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/534/16/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 8.11.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/534/16/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. &nbs...

28.10.2016
więcej Grodno S.A. z siedzib± w Michałowie-Grabinie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.10.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/530/16/MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.10.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/530/16/MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Grodno S.A. z siedzib± w ...

11.10.2016
więcej Echo Investment S.A. z siedzib± w Kielcach oraz Echo Polska Properties N.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.10.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/509/16/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.10.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/509/16/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Echo Investment S.A. z si...

05.10.2016
więcej Innospec International Limited z siedzib± w Cheshire (Wielka Brytania)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.10.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/524/16/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.10.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/524/16/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Innospec International Limi...

26.09.2016
więcej AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.09.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/524/16/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.09.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/524/16/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AgioFunds Towarzystwo Fundu...

02.09.2016
więcej GRWC Holdings Limited z siedzib± Nikozji, Cypr

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.09.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/520/16/JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.09.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/520/16/JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: GRWC Holdings Limited z siedz...

26.07.2016
więcej FCapital Dutch, B.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.07.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/515/16/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.07.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/515/16/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FCapital Dutch, B.V. z sied...

18.07.2016
więcej Tianjin Tianhai Investment Company Ltd. z siedzib± w Huaying, Chiny

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.07.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/514/16/ML DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.07.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/514/16/ML WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Tianjin Tianhai Investment ...

12.07.2016
więcej Wilmar Sugar Pte. Ltd. z siedzib± w Singapurze i Raízen Energia S.A. z siedzib± Sao Paulo (Brazylia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.07.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/506/16/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.07.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/506/16/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:  Wilmar Sugar Pte. ...

16.06.2016
więcej Neusiedler Holdings B.V. z siedzib± w Maastricht (Holandia) i Zellstoff Stendal Holz GmbH z siedzib± w Arneburg (Niemcy)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.06.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/504/16/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.06.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/504/16/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Neusiedler Holdings B.V. z ...

15.06.2016
więcej Apex Technology Co. Ltd. z siedzib± w Zhuhai, Chiny

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 09.06.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/509/16/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 09.06.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/509/16/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Apex Technology Co. Ltd. ...

03.06.2016
więcej IMMOFINANZ AG z siedzib± w Wiedniu, Austria

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.06.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/506/16/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 01.06.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/506/16/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: IMMOFINANZ AG z siedzib± ...

18.04.2016
więcej Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 15.04.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/421/21/16/SZ DATA WPŁYWU WNIOSKU: 15.04.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/421/21/16/SZ WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny ...

18.04.2016
więcej SCRM Holdings Limited z siedzib± w Nikozji, Cypr

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.04.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/20/16/MBK DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.04.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/20/16/MBK WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: SCRM Holdings Limited z siedzib± w Nikozji, Cypr ...

30.03.2016
więcej Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/17/16/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/17/16/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A....

30.03.2016
więcej Marek Ondrejka, Bratysława, Słowacja

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/15/16/IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 17.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/15/16/IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Marek Ondrejka, Bratysława, Słowacja NA CZYM...

29.03.2016
więcej GLL Hana Private Real Estate Poznan Holding S.a r.l. z siedzib± w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/16/16/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/16/16/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: GLL Hana Private Real Esta...

14.03.2016
więcej Wilmar Europe Holdings B.V. z siedzib± w Rotterdamie, Holandia oraz Societa Chimica Lombarda S.p.A z siedzib± w Mediolanie, Włochy

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/4/16/JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-422/4/16/JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Wilmar Europe Holdings B.V. z...

08.03.2016
więcej PRA Group Polska Spółka z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/11/16/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/11/16/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PRA Group Polska Spó...

07.03.2016
więcej Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 3.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/17/16/SZ DATA WPŁYWU WNIOSKU: 3.03.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/17/16/SZ WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamk...

24.02.2016
więcej Mondi International Holdings B.V. z siedzib± w Maastricht (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.02.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/12/16/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.02.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/12/16/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Mondi International Holdings B.V. z siedzib± w Maas...

10.02.2016
więcej Palmyra Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.02.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/4/16/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.02.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/4/16/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Palmyra Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie NA CZY...

01.02.2016
więcej Banca Farmafactoring S.p.A. z siedzib± w Mediolanie, Włochy

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.01.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/4/16/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.01.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/4/16/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Banca Farmafactoring S.p.A. z siedzib± w Mediolanie, ...

15.01.2016
więcej Fortum Holding B.V. z siedzib± w Amsterdamie (Holandia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.01.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/1/16/SZ DATA WPŁYWU WNIOSKU: 11.01.2016 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/1/16/SZ WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Fortum Holding B.V. z siedzib± w A...

05.01.2016
więcej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.12.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/83/15/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.12.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/83/15/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z si...

22.12.2015
więcej Karo - Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z siedzib± w Toruniu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.12.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/62/15/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 18.12.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/62/15/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Karo - Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z si...

08.12.2015
więcej Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Warszawa" S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.12.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/58/15/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 04.12.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/58/15/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego &b...

02.12.2015
więcej Antalis International SAS z siedzib± w Boulogne Billancourt Cedex (Francja)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.11.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/56/15/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.11.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/56/15/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Antalis International SAS z siedzib± w Boulogne B...

10.11.2015
więcej Argus Aero Holdings Inc. z siedzib± w Wilmington, Delaware, USA

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.11.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/73/15/AI DATA WPŁYWU WNIOSKU: 06.11.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/73/15/AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Argus Aero Holdings Inc. z siedzib± w Wi...

04.11.2015
więcej Partners Group Access 427, L.P. , Partners Group Real Estate Secondary 2009 (USD) C, L.P. oraz Partners Group Real Estate Secondary 2013 (USD) C, L.P. Inc.

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/72/15/IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/72/15/IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 1. Partners Group Access 427, L.P. 2...

03.11.2015
więcej Mitsubishi Electric Corporation z siedzib± w Tokio (Japonia)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.11.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/52/15/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.11.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/52/15/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Mitsubishi Electric Corporation z siedzib±...

20.10.2015
więcej ORLEN Upstream sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 19.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/50/15/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 19.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/50/15/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: ORLEN Upstream sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie ...

16.10.2015
więcej CLRD Holdings Limited z siedzib± w Nikozji (Cypr)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/49/15/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/49/15/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: CLRD Holdings Limited z siedzib± w Nikozji (Cypr) ...

16.10.2015
więcej Avis Europe Holdings Limited z siedzib± w Londynie, Wielka Brytania

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/69/15/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/69/15/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Avis Europe Holdings Limited z siedzib± w Londyni...

16.10.2015
więcej British American Tobacco Investments (Central & Eastern Europe) Limited z siedzib± w Londynie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/48/15/MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/48/15/MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: British American Tobacco Investments (Central &am...

14.10.2015
więcej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/68/15/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.10.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/68/15/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas...

29.09.2015
więcej Karo - Biuro Handlu Zagranicznego z siedzib± w Toruniu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.09.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/45/15/GG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.09.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/45/15/GG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Karo – Biuro Handlu Zagranicznego z siedzib± ...

15.09.2015
więcej Enea S.A. z siedzib± w Poznaniu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.09.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/43/15/MAB DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.09.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/43/15/MAB WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Enea S.A. z siedzib± w Poznaniu NA CZYM POLE...

05.08.2015
więcej Rail Cargo Logistics - Austria GmbH z siedzib± w Wiedniu, Austria oraz Rail & Sea NV z siedzib± w Antwerpii, Belgia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 03.08.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/16/15/IPW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 03.08.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/16/15/IPW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Rail Cargo Logistics -...

24.07.2015
więcej PROTECTOR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzib± we Wrocławiu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.07.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/47/15/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.07.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/47/15/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: PROTECTOR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktyw&oacu...

24.07.2015
więcej CapMan Oyj z siedzib± w Helsinkach, Finlandia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 16.07.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/421/30/15/SZ DATA WPŁYWU WNIOSKU: 16.07.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/421/30/15/SZ WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: CapMan Oyj z siedzib± w Helsinkach, Finlandia ...

13.07.2015
więcej Private Investor II i III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.07.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/44/15/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.07.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/44/15/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ak...

03.07.2015
więcej ZAO Alcoa SMZ z siedzib± w Samarze, Rosja oraz VSMPO-AVISMA Corporation z siedzib± w Wierchniej Sałdzie, Rosja

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.06.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/422/10/15/JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.06.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/422/10/15/JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: ZAO Alcoa SMZ z siedzib± w Samarze, Rosja oraz ...

01.07.2015
więcej FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzib± w Krakowie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.06.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/38/15/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.06.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/38/15/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp&oacu...

09.06.2015
więcej AGC Automotive Europe S.A. z siedzib± w Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.06.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/421/20/15/SZ DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.06.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/421/20/15/SZ WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: AGC Automotive Europe S.A. z siedzib± w Ottignies...

01.06.2015
więcej Wilmar Europe Holdings B.V. z siedzib± w Rotterdamie (Holandia) oraz Volac International Limited z siedzib± w Orwell (Wielka Brytania)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.05.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/422/5/15/JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.05.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/422/5/15/JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Wilmar Europe Holdings B.V. z siedzib± w Rotterda...

29.05.2015
więcej Scanfil Oyj z siedzib± w Sievi, Finlandia

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.05.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/26/15/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.05.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/26/15/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Scanfil Oyj z siedzib± w Sievi, Finlandia NA...

29.04.2015
więcej MeadWestvaco Corporation z siedzib± w Richmond (USA), Rock-Tenn Company z siedzib± w Norcross (USA)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 7.04.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/420/1/15/SZ DATA WPŁYWU WNIOSKU: 7.04.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK/1/420/1/15/SZ WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: MeadWestvaco Corporation z siedzib± w Richmond (USA),...

27.04.2015
więcej Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.04.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/21/15/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.04.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/21/15/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S...

09.03.2015
więcej Haitong International Holdings Limited z siedzib± w Hong Kongu

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 5.03.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/9/15/DL DATA WPŁYWU WNIOSKU: 5.03.2015 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/9/15/DL WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Haitong International Holdings Limited z siedzib± w Hon...

07.04.2014
więcej W. Hamburger GmbH z siedzib± w Pitten (Austria)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.04.2014 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/15/14/MIW DATA WPŁYWU WNIOSKU: 02.04.2014 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/15/14/MIW WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: W. Hamburger GmbH z siedzib± w Pitten (Austria) ...

11.10.2011
więcej Giełda Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.10.2011 SYGNATURA SPRAWY: DKK-1-421/52/11/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 10.10.2011 SYGNATURA SPRAWY: DKK-1-421/52/11/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Giełda PAPIERów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. z...

12.07.2011
więcej THIMM VERPACKUNG GMBH + CO. KG z siedzib± w Northeim (Niemcy) oraz S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA z siedzib± w Saragosie (Hiszpania)

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.07.2011 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-423/6/11/JBG DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.07.2011 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK1-423/6/11/JBG WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: THIMM VERPACKUNG GMBH + CO. KG z siedzib± w Northeim...

20.09.2010
więcej Giełda Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. z siedzib± w Warszawie; Krajowy Depozyt Papierów Warto¶ciowych S.A. z siedzib± w Warszawie; WSEInfoEngine S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.09.2010 SYGNATURA SPRAWY: DKK-1-423/8/10/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.09.2010 SYGNATURA SPRAWY: DKK-1-423/8/10/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Giełda PAPIERów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. z siedzi...

20.09.2010
więcej Giełda Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. z siedzib± w Warszawie

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.09.2010 SYGNATURA SPRAWY: DKK-1-423/8/10/ES DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.09.2010 SYGNATURA SPRAWY: DKK-1-423/8/10/ES WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Giełda PAPIERów Warto¶ciowych w Warszawie S.A. z siedzib± w W...

Wyniki wyszukiwania: pliki do pobrania

W wyszukiwarce na głównej stronie Urzędu umieszczenie dłuższego zwrotu lub całego zdania wewn±trz cudzysłowu (""), np. "odst±pienie od umowy" pozwoli zawęzić wyniki do wyszukiwanej frazy.
 


Zobacz też inne wyszukiwarki

Je¶li otrzymane wyniki nie zadowalaj± Cię, możesz spróbować skorzystać z innych zaawansowanych wyszukiwarek.

 


Je¶li szukasz pomocy w swoim mie¶cie lub powiecie, możesz skorzystać z wyszukiwarki rzeczników konsumentów i innych instytucji


Je¶li szukasz klauzul niedozwolonych, możesz także skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki klauzul


Je¶li szukasz decyzji Prezesa UOKiK, możesz także skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki decyzji,

korzystaj±c z niej możesz używać operatorów:

  • AND aby okre¶lać, które słowa musz± znaleĽć się w wynikach,
  • OR dla tych, które mog± się tam znaleĽć
  • NOT dla tych, które nie mog± wyst±pić.

Znak * zastępuje dowolny ci±g znaków. Aby szukać dłuższego zwrotu lub całego zdania umie¶ć go wewn±trz cudzysłowu ("").Aby odnaleĽć szukan± tre¶ć możesz też skorzystać z mapy strony, lub skorzystać z innych systemów, baz lub rejestrów.

Je¶li nadal masz problem z odnalezieniem tre¶ci na stronie Urzędu, skontaktuj się z webmasterem.

 

Do góry

Zobacz także:
Służba Cywilna100-lecie odzyskania niepodległo¶ciBezpieczne place zabawEuropejskie Centrum KonsumenckieUE