Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

1. Proszę wypełnić wniosek  (.doc) (.pdf)

2. Wniosek należy przekazać do UOKiK w jednej, z niżej wymienionych form:

 • pocztą na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „BIP”
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UOKiK, adres jak powyżej, Centrum Konferencyjne pok. 1.6
 • przesłać faksem pod numer: 22 826 11 86
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [SCODE]YmlwQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]
 • przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

UWAGA: W przypadku chęci uzyskania informacji o otrzymanej pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, prosimy o skorzystanie z Systemu udostępniania danych o pomocy (SUDOP), dostępnego pod adresem https://sudop.uokik.gov.pl.

UWAGA: W przypadku wniosków dotyczących przekazania SIWZ lub udzielenia informacji wynikających z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, termin udzielenia odpowiedzi wynika z przepisów ww. ustawy

 • wnioski należy przekazać w jednej z niżej wymienionych form:
 • pocztą na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „BIP-WZP”
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UOKiK, adres jak powyżej, Centrum Konferencyjne pok. 1.6
 • przesłać faksem pod numer: 22 827 08 43
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: [SCODE]emFtb3dpZW5pYUB1b2tpay5nb3YucGw=[ECODE] pod warunkiem spełnienia wymagań kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

 

3. Termin i forma udzielana informacji publicznej

 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, UOKiK powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UOKiK uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie,
 • WYJĄTKIEM jest także forma udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący przekazania SIWZ – odpowiedzi na ww. wnioski udzielane są wyłącznie w formie papierowej.

4. Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy UOKiK w wyniku udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. UOKiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, UOKiK w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Informacją publiczną nie są dokumenty sporządzone przez konsumentów lub przedsiębiorców i przekazane do UOKiK, w szczególności zawiadomienia, zgłoszenia koncentracyjne, skargi oraz inne dokumenty składane w sprawach indywidualnych. Stanowisko takie potwierdza doktryna i orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego II SAB/Wa 469/13 i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 812/05). Dokumenty złożone do Urzędu przez podmioty prywatne na ogół odnoszą się do działalności  gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę lub spraw osobistych konsumenta. Pisma te mają status dokumentów określanych w doktrynie jako dokumenty „prywatne” lub „indywidualne” i nie podlegają udostępnieniu. W odniesieniu do wniosków koncentracyjnych Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „(…) wniosek złożony przez podmiot gospodarczy do organu administracji o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, nie jest dokumentem dotyczącym „sprawy publicznej” w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. lecz jest pismem złożonym w sprawie indywidualnej. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że pisma składane w indywidualnych sprawach, przez podmioty, których interesów sprawy te dotyczą, nie mają waloru informacji publicznej. Ich przedmiotem nie jest problem czy kwestia, która ma znaczenie dla większej ilości osób, czy grup obywateli, lub jest ważna dla funkcjonowania organów państwa. Przedmiotem takiego pisma jest realizacja lub ochrona indywidualnych interesów podmiotu, który pismo to składa. Wobec tego pismo takie nie dotyczy sprawy publicznej i nie powinno być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej” (wyrok z 30 października 2012 r., I OSK 1696/12). Także akta postępowania administracyjnego jako całość nie są udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, co potwierdza Uchwała Naczelnego Sadu Administracyjnego (7 Sędziów) I OPS 7/13.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, w ramach udostępniania informacji publicznej UOKiK nie prowadzi poradnictwa konsumenckiego. Bezpłatnych porad prawnych konsumentom udzielają Powiatowi/Miejscy Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie, jak np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenia Prawa Konsumentów.

Znalezienie właściwej instytucji umożliwia wyszukiwarka znajdująca się po prawej stronie.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 22 55 60 195.

Informujemy, że złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian

Data wytworzenia: 2009-12-28 08:13
Zatwierdził: Małgorzata Tomczak
Data udostępnienia: 2016-09-01 12:12:11
Wprowadził: Tomasz Nastulak

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE