Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe > Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.)  stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i określa wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji z art. 5 ust. 4 ww. ustawy i zawiera wzory zaświadczeń o pomocy de minimis.

W dniu 15 listopada 2014 r. wchodzą w życie nowelizacje obu ww. rozporządzeń Rady Ministrów. Wprowadzają one odpowiednio:

  • nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (2 odrębne formularze) oraz
  • nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (załącznik nr 1)[1].

W odniesieniu do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wprowadzone zostały de facto 2 nowe wzory formularzy, z których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komusji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), natomiast drugi do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).

W przypadku nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wprowadzono jeden wzór zaświadczenia, który będzie miał zastosowanie zarówno do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 jak i rozporządzeniu KE nr 360/2012.

Jednocześnie w nowelizacji obu rozporządzeń wprowadzono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dotychczasowe wzory formularza/zaświadczenia należy stosować w dwóch przypadkach, tj. kiedy:

  • wniosek o udzielenie pomocy de minimis został złożony przed dniem wejścia w życie przedmiotowych nowelizacji (czyli przed 15 listopada br.) lub
  • pomoc de minimis udzielana jest na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

Poniżej zamieszczono ww. dokumenty w wersji edytowalnej.

 

Pliki do pobrania

Obowiązujące od dnia 15.11.2014

Obowiązujące do dnia 14.11.2014

 


[1] Wzór zaświadczenia dotyczący pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik nr 2, nie został objęty nowelizacją.

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości